Czy Chińczycy uratują polskie uczelnie

Rząd walczy z niżem na uczelniach. Chce ściągnać do Polski Chińczyków

Gazeta Prawna

Rząd ma pomysł na walkę z niżem demograficznym. Otóż chce, by lukę pokoleniową na polskich uczelniach zapełnili studenci z Chin. – Zależy nam na umiędzynarodowieniu polskich uczelni, dlatego chcemy, aby więcej studentów przyjeżdżało do nas z zagranicy, ale także, aby polscy studenci wyjeżdżali na zagraniczne uczelnie – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, który przedstawił wczoraj rezultaty swojej wizyty w Chinach…..

Powrót do odliczania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu przez naukowców

Resort nauki liczy na 50 proc. kosztów uzyskania także dla naukowców

PAP

Resort nauki proponuje, aby nowela ustawy przewidująca powrót do nielimitowanego odliczania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu obejmowała także naukowców, a nie tylko artystów. Wnioskuje o to do ministerstwa kultury, które przygotowuje rządowy projekt noweli…..”W projekcie rządowym chcemy powrócić do pomysłu odliczenia 50 proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców, wszystkich osób, które prowadzą działalność o charakterze kreatywnym, oryginalnym. Zdecydowanie popieramy ten pomysł, jednocześnie (wychodząc – PAP) z propozycją, aby ten katalog podmiotów opracowany był w sposób należyty. Proponujemy więc uzupełnienie katalogu podmiotów o osoby, które prowadzą badania naukowe i prace rozwojowe” – powiedziała PAP wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Teresa Czerwińska. „Dzięki temu pracownicy uczelni, osoby, które pracują w laboratoriach na nasz wzrost gospodarczy, też będą mogły odliczać koszty uzyskania przychodu” – zaznaczyła…..

Habilitacja pozauczelniana

Habilitacja poza uczelnią

Na podstawie osiągnięć w pracach wdrożeniowych będzie można uzyskać uprawnienia równoważne z habilitacją, np. możliwość obejmowania części stanowisk na uczelni czy bycia promotorem pracy doktorskiej. Zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym.

….Nowelizacja daje możliwość zdobycia nowych uprawnień doktorom z pięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej. Będą też musieli wykazać swoje znaczące osiągnięcia. Jakie? Np. udowodnić, że są autorami oryginalnych rozwiązań technologicznych lub artystycznych, które zostały zastosowane, albo że rozwiązali ważny problem społeczny. Jest też wymóg dotyczący uczelni – musi mieć uprawnienia do nadawania habilitacji. Decyzję o nadaniu uprawnień będzie podejmował rektor…….

Były rektor WAT zatrzymany przez CBA

CBA zatrzymało byłego rektora WAT

Nasz Dziennik

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego rektora Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i szefa jednej z katedr na tej uczelni – dowiedziała się PAP w CBA.

Mechanizm przestępstwa polegał na tym, że na szkodę uczelni wyłudzano pieniądze z tytułu wynagrodzeń za wykonanie prac w ramach umów cywilno-prawnych, które w rzeczywistości nie zostały wykonane – informowała wcześniej prokuratura.

Chodziło o wynagrodzenie za pracę w ramach umów cywilno-prawnych zawartych z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie w okresie styczeń-listopad 2015 r., które to prace w rzeczywistości nie były wykonywane. W projektach badawczych podejrzani mieli sobie wzajemnie udzielać płatnych zleceń, które nie zostały wykonane, ale dodatkowe pieniądze za nie były wypłacane. Łączne kwoty, które są wymieniane w zarzutach postawionych poszczególnym osobom, były od 15 tys. do 141 tys. zł.

 

 

Produkowanie kolejnych absolwentów często rozmija się z oczekiwaniami rodzimego biznesu

Uniwersytet nie powinien być fabryką

dziennikpolski24.pl

Najnowsze – nomen omen – badania wskazują, że przez ostatnie ćwierć wieku, od czasu transformacji, na studia poszło cztery razy więcej chętnych niż wcześniej, a liczba osób z wyższym wykształceniem ostro wystrzeliła do góry. I co? Efekty są słabo widoczne. …W dużej mierze, uczelnie – prywatne jeszcze bardziej niż publiczne – stały się fabrykami, gdzie można uzyskać dyplom i nic poza tym. Duma z jego posiadania, jakkolwiek szczytna, niewiele jednak daje, jeśli jedyną przepustką do kariery jest wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy. A tak się dzieje, bo produkowanie kolejnych absolwentów często rozmija się z oczekiwaniami rodzimego biznesu.

Będzie satysfakcja z dążenia ku prawdzie

UJ mierzy wysoko, nie boi się wyzwań
Dziennik Polski

Uniwersytet Jagielloński uroczyście zainaugurował 653. rok akademicki. Jak zapewnił rektor UJ prof. Wojciech Nowak w tym roku nadrzędnymi wartościami, podobnie jak dotychczas, będą autonomia i apolityczność uczelni. Wykładowcy będą kłaść nacisk przede wszystkim na jakość i efektywność badań naukowych, skupią się także na uproszczeniu procedur administracyjnych i jakości kształcenia, która dla studentów jest podstawą konkurencyjności na rynku pracy. ….

Życzę wam sukcesów, żebyście się stali w przyszłości bogaci, sławni, wpływowi i odkryli to, że istotą człowieczeństwa jest także solidarność i umiejętność dzielenia się z innymi – powiedział do studentów minister Gowin. Następnie przedstawił im założenia planowanej reformy szkolnictwa wyższego. Zapowiadał również zmiany, dzięki którym kadra naukowa, administracja i przede wszystkim studenci odczują „satysfakcję z dążenia ku prawdzie”.

Rektor UJ – ‚my ich oszukujemy’

Rektor UJ: finansowanie polskiej nauki jest jak budżet Legii Warszawa

onet.pl

– Przyjmując na studia młodych ludzi w takiej ilości jak teraz, my ich oszukujemy. Przyjmujemy ich tak dużo tylko po to, aby dostać większe dofinansowanie z budżetu państwa – mówi prof. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w wywiadzie z Dawidem Serafinem. I objaśnia, gdzie obecnie znajduje się polska nauka, porównując ją do starć Legii w piłkarskiej Lidze Mistrzów.