Gdańska Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu przed prokuratorem

Prokurator w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Źródło: Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Roman Daszczyński, 2010-04-20,

Śledztwo w sprawie niegospodarności w gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu wszczęła prokuratura. To skutek ustaleń Centralnego Biura Antykorupcyjnego….

Ustalenia CBA potwierdzają to, co na temat gospodarowania majątkiem uczelni ustaliłem w pierwszych miesiącach urzędowania – uważa rektor Huciński. – Moje dążenie do naprawy sytuacji stało się przyczyną ataków na moją osobę. Stąd wzięły się dwie próby odwołania mnie ze stanowiska. 

O sytuacji w gdańskiej AWFiS poinformowana jest minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. Rektor Huciński zwolnił dyscyplinarnie z funkcji kanclerza uczelni – podstawą były ustalenia CBA. Decyzję Hucińskiego otwarcie krytykują niektórzy członkowie senatu Akademii, sprzeciw zgłosili też działacze uczelnianej „Solidarności”. Ich zdaniem, nikogo nie można karać dyscyplinarnie zwolnieniem z pracy, póki nie zostanie mu udowodniona wina – podstawową zasadą powinno być domniemanie niewinności.

Były rektor AWFiS w Gdańsku, prof. Janusz Czerwiński jest przekonany, że ustalenia CBA to pomyłka

Reklamy