Patologie akademickie w czerwcu 2010 r.

Patologie akademickie w czerwcu 2010 r.

(w mediach)

Ciągną się jeszcze konsekwencje plagiatu prof. Kameli- Sowińskiej. W wyniku wyroku sądowego Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, którą kierowała umieści na swojej stronie internetowej wyrazy ubolewania. I zapłaci autorowi tekstu 3 tys, odszkodowania. Sama profesor także ma przeprosić za naruszenie praw autorskich i zapłacić odszkodowanie. Jak widać, czasami nie opłaca się plagiatować innych.( Wyrok: Uczelnia przeprosi i zapłaci za plagiatGłos Wielkopolski , 1.06.2010, Barbara Sadłowska)

Ciągnie się natomiast nadal – od lat – sprawa habilitacji rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu – prof. dr. hab. Ryszarda Andrzejaka . Serwis Akademii Medycznej, 02.06.2010 ( z późniejszymi zmianami) upublicznił dokumentację w tej sprawie (Upubliczniona dokumentacja w sprawie przewodu habilitacyjnegohttp://www.am.wroc.pl/content/view/5310/1/).

Wybrani zostali recenzenci, którzy mają zbadać czy rektor prof. Ryszard Andrzejak nie popełnił plagiatu w pracy habilitacyjnej. ( Jednak będzie weryfikacja habilitacji rektora AM– Tomasz Wysocki 2010-06-22, Gazeta Wyborcza Wrocław) . Dopiero groźba utraty prawa do nadawania tytułów na Wydziale Lekarskim spowodowała pewne pozytywne działania.

Nie wiadomo nadal czy, kiedy i jakim rezultatem ta sprawa się skończy. Nie każdy rektor w sprawach plagiatowych wykazuje się honorem.

W głośnej sprawie dotyczącej korupcji na Akademii Świętokrzyskiej tym razem przeraził się sąd, (Korupcja na uczelni. Sąd przerażonyMarcin Sztandera, Gazeta Wyborcza Kielce, 2010-06-03 bo sprawa dotyczy wykładowcy akademickiego, pedagoga ‚ który ma kształtować pewne postawy ‚ . „To przerażające i zatrważające, że osoby, które mają się zajmować procesem resocjalizacji, czyli wdrażaniem do społeczeństwa, w ten oto sposób uzyskiwały swoje wykształcenie, konieczne do podjęcia pracy – podkreśla sędzia

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi na AWFiS w Gdańsku kontrolę, która dotyczy 52 spraw, związanych z finansami i działalnością uczelni. ( m.in. chodzi o zwolnienia pracowników z naruszeniem prawa) , oraz rozpoczęło działania mające na celu odwołanie rektora AWFiS prof. Tadeusza Hucińskiego. (Gdańsk: Ministerstwo chce odwołania Tadeusza Hucińskiego, rektora AWFiSDziennik Bałtycki, Tomasz Słomczyński,  2010-06-04) .

Mimo słynnego buntu antylustracyjnego na uczelniach przed kilku laty sprawy lustracji środowiska akademickiego nadal są aktualne. Nie wszyscy dawni współpracownicy SB wykazali się odpowiednią pamięcią, czy prawdomównością,  więc ich oświadczenia lustracyjne trafiają czasem do sądów. Tak jest m.in. Z profesorem Janem Iwankiem z Uniwersytetu Śląskiego, który zdaniem katowickiego IPN był tajnym i świadomym współpracownikiem SB o kryptonimie „Piotr” ( Profesor UŚ został oskarżony o kłamstwo lustracyjneGazeta Wyborcza Katowice, Marcin Pietraszewski,2010-06-04).

Co do innego przypadku –  Ks. Rogowskiego z  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – sąd wydał już wyrok, na mocy którego profesor nie będzie mógł prowadzić zajęć dydaktycznych a jedynie badania naukowe. (,Były dziekan przez najbliższe trzy lata nie może uczyć Gazeta Wyborcza Olsztyn, Grzegorz Szydłowski, 2010-06-08). Kara jest, ale chyba nie tak bardzo dotkliwa.

Okazuje się, nie po raz pierwszy, że Polacy bywają dyskryminowani w swoim kraju i muszą walczyć o swoje prawa np. o możliwość studiowania po angielsku na równi ze studentami – cudzoziemcami. .(Polscy studenci będą się uczyć po angielsku Rzeczpospolita, 7.06.2010, Magdalena Januszewska). Niestety wiele szkół korzystając niewłaściwie z autonomii organizuje studia na wybranych kierunkach w języku innym niż polski, wprowadzając wymóg posiadania obywatelstwa innego niż polskie. To w sposób oczywisty dyskryminuje polskich studentów w porównaniu ze studentami zagranicznymi. Naruszana jest tym samym Konstytucja RP, a także Europejska Konwencja Praw Człowieka.

Komplikuje się sprawa  prof. Lechosława Gapika, który mógł molestować swoje pacjentki. Eksperci polscy zaangażowali się medialnie, stąd istnieje problem znalezienia ekspertów niezależnych. Może trzeba będzie korzystać z pomocy zagranicznych. (Sprawa Gapika za granicę?Rzeczpospolita, Łukasz Zalesiński 10-06-2010,)

Mimo opracowania Europejskiej Karty Naukowca jej zapisy nie mają większego znaczenia dla systemu nauki w Polsce, który jest swoisty i ma swoje prawa oraz obyczaje. Okazuje się, że tak naprawdę węgierskie dyplomy naukowe w Polsce nie są ważne ( Węgierski dyplom nieważny w Polsce Rzeczpospolita, Danuta Frey 10-06-2010). Można mieć habilitację węgierską i nie mieć prawa do samodzielności naukowej w Polsce. No cóż, jedni mają prawo do samodzielności i nie zawsze potrafią z niej korzystać, inni są w pełni naukowo samodzielni, ale niejako poza prawem.

Na konferencji „Płeć w nauce – przeszkoda czy atut? Kariery naukowe a życie prywatne” podnoszono sprawę dyskryminacji kobiet w nauce (Prof. Środa o dyskryminacji kobiet w naucePAP – Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska, 2010-06-16) a nawet przedstawiano argument :

Często wystarczy po prostu być mężczyzną by zostać wybranym do jakiegoś gremium naukowego” (podkreśliła prof. Środa) niestety nie poparty materiałem źródłowym. Szkoda. Zapewne można by się wiele dowiedzieć o patologii awansów naukowych.

Na marnotrawstwo środków publicznych księgowanych po stronie wydatków na naukę wskazał prof. Pluskiewicz z ŚAM (Densytometr blog prof. Pluskiewicza). Finansowanie nauki – mierne, a marnotrawstwo finansów naukowych i potencjału naukowego – wielkie.

Niektóre placówki swoje kłopoty finansowe rozwiązują nie zawsze rzetelnie, wykonując pozorowane, niepotrzebna badania ( np. w medycynie) stąd potrzeba kontroli NIK ( Po co były badania macicy Marzena Kasperska, Tomasz Wysocki, Wrocław, 2010-06-28,, Gazeta Wyborcza)

Jak wielokrotnie podkreślano profesorowie i rektorzy walczący o akademickie standardy etyczne i likwidację plagi plagiatów zupełnie sobie w tej walce nie radzą. Trudno się dziwić skoro sami tworzą sporą populację plagiatorów dając negatywny przykład dla studentów i pracowników. (Profesorskie plagiaty Forum Akademickie 6/2010 – Marek Wroński)

Jak tu pozytywnie wpłynąć na populację profesorów i rektorów, aby nie czynili tego czego czynić nie powinni ? Kto się okaże takim Heraklesem i oczyści tą stajnię Augiasza ?


Józef Wieczorek

Bibliografia:

czerwiec 2010

Wyrok: Uczelnia przeprosi i zapłaci za plagiat

Głos Wielkopolski , 1.06.2010, Barbara Sadłowska

http://www.gloswielkopolski.pl/aktualnosci/263745,wyrok-uczelnia-przeprosi-i-zaplaci-za-plagiat,id,t.html

Upubliczniona dokumentacja w sprawie przewodu habilitacyjnego

serwis Akademii Medycznej, 02.06.2010 ( z późniejszymi zmianami)

Korupcja na uczelni. Sąd przerażony

Marcin Sztandera, Gazeta Wyborcza Kielce, 2010-06-03

Gdańsk: Ministerstwo chce odwołania Tadeusza Hucińskiego, rektora AWFiS

Dziennik Bałtycki, Tomasz Słomczyński,  2010-06-04

Profesor UŚ został oskarżony o kłamstwo lustracyjne

Gazeta Wyborcza Katowice, Marcin Pietraszewski,2010-06-04

IPN: prof. Iwanek współpracował z SB

Rzeczpospolita Izabela Kacprzak , pap 05-06-2010,

Polscy studenci będą się uczyć po angielsku

Rzeczpospolita, 7.06.2010, Magdalena Januszewska

Były dziekan przez najbliższe trzy lata nie może uczyć

Gazeta Wyborcza Olsztyn, Grzegorz Szydłowski, 2010-06-08

10.06.2010

Sprawa Gapika za granicę?

Rzeczpospolita, Łukasz Zalesiński 10-06-2010

Węgierski dyplom nieważny w Polsce

Rzeczpospolita, Danuta Frey 10-06-2010

Prof. Środa o dyskryminacji kobiet w nauce

PAP – Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska, 2010-06-16

Jednak będzie weryfikacja habilitacji rektora AM– Tomasz Wysocki 2010-06-22,

Gazeta Wyborcza Wrocław

Densytometr

blog prof. Pluskiewicza, 24 czerwca 2010

Po co były badania macicy

Marzena Kasperska, Tomasz Wysocki, Wrocław, 2010-06-28,

Gazeta Wyborcza

29-06-2010

Rozłam na Akademii Medycznej z powodu histeroskopii

Gazeta Wyborcza Wrocław,Marzena Kasperska, Tomasz Wysocki, 2010-06-29,

Profesorskie plagiaty

Forum Akademickie 6/2010 – Marek Wroński

Reklamy

Komentarze 3

 1. Dziekuję za komentarz do artykułu p. D. Frey o „nieważności węgierskiej habilitacji” w Polsce. Otóż, mój węgierski dyplomdr habil. [w UE dr habil oznacza doktora habiltowanego], jest ważny, można to np. sprawdzić na serwerze ministertwa węgierskiego w Budapeszcie. Dyplom został wydany zgodnie z procedyra obowązująca w RW od 1997 r. Dlatego jest jak najbardziej „ważny”. Natomiast fakt nieuznania go przez kilejnych ministrów nauki i szkolnictwa wyższego w RP jest jedynie dowodem na biurokratyczny bałagan w naszej ojczyźnie.

  • Jesli ktos nie wie co oznacza skrot dr habil. na Wegrzech
   to prosz zapytac ponizsze osoby z tytulem: dr habil. pracujace na etacie profesora na Uniwersytecie Warszawskim np. w Katedrze Hungarystyki:

   A varsói magyar tanszék bemutatása

   Név, elérhetőség

   Uniwersytet Warszawski
   Wydział Neofilologii
   Katedra Hungarystyki

   University of Warsaw
   Faculty of Modern Languages
   Department of Hungarian Studies

   Varsói Tudományegyetem
   Modern Filológiai Kar
   Magyar Tanszék

   Postacím:
   KATEDRA HUNGARYSTYKI
   Uniwersytet Warszawski.
   Wydział Neofilologii
   ul. Browarna 8/10, 00-311 Warszawa

   Honlap

   A tanszék profilja

   A Magyar Tanszéken jelenleg párhuzmosan folyik a hagyományos, osztatlan ötéves képzés valamint a bolognai három ciklusú képzés. Az utóbbi keretében az alapképzés (BA) időtartama 8 félév, a megszerzendő kreditek száma 240, a mesterképzés (MA) 3 féléves időtartamú és 90 kredit értékű. A végzettséget tekintve hungarológia–finnugor szakos bölcsészdiplomát ad. Tanszékünkön 2003-tól nappali és esti tagozatos képzés folyik. A Magyar Tanszék dolgozói oktató- és kutatómunka keretében együttműködnek a Varsói Egyetem más karaival is. Ezenkívül részt vesznek nemzetközi kutatómunkában és külföldi csereprogramokban, többek között a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, a Jyväskylä-i és a Groningen-i Egyetemmel. A tanszék állandó kapcsolatban áll még más kulturális intézményekkel is, pl. a Varsói Magyar Kulturális Intézettel, a Balassi Bálint Intézettel és a Nemzetközi Magyarságtudományi Társasággal.

   A tanszéken folyó hungarológiai kutatás fő területei

   Az oktatás 2002-től a bolognai rendszer szerint folyik. A magyar nyelv és kultúra BA-szinten történő tanulására az észt és finnugor nyelvészeti tanulmányok (120 kredit) keretében van lehetőség 16 kredit értékben a következő tantárgyak elvégzésével:
   a magyar irodalom története
   a magyar és a lengyel irodalmi folyóiratok összehasonlító kutatása
   gender szempontú kutatás
   a mai magyar nyelvészet
   összehasonlító magyar nyelvtudomány
   magyar–lengyel kulturális és politikai kapcsolatok
   transzlatológiai szempontú kutatások

   A tanszék rövid története

   A Varsói Tudományegyetem Magyar Filológiai Tanszéke 1952 óta megszakítás nélkül működik önálló oktató- és kutatóintézetként. Ez idő alatt az irodalom, nyelvészet, történelem és kultúra témaköreit kutató hungarológiai és finnugor központtá vált. A 2007/2008-as tanévben a magyar mellett finn szak is megkezdte a képzést.

   A Tanszék alábbi munkatársai nyerték el a doktori címet

   1966Andrzej Sieroszewski
   1970Antoni Krawczykiewicz
   1980Elzbieta Cygielska
   1990Elzbieta Artowicz
   2003Elżbieta Szawerdo

   A Tanszék következő munkatársai nyerték el a habilitált doktor tudományos fokozatot

   1961István Csapláros
   1975Andrzej Sieroszewski
   2004Elżbieta Artowicz

   Tanszékvezetők (1952–2008)

   1952–1970prof. dr Jan Reychman (szakmai felügyeletet látott el)
   1971–1978prof. dr habil. Csapláros István
   1978–1981prof. dr habil. Andrzej Sieroszewski
   1981–1982prof. dr habil. Kazimierz Feleszko (szakmai felügyeletet látott el)
   1982–1983prof. dr habil. Andrzej Bogusławski (szakmai felügyeletet látott el)
   1983–1991prof. dr habil. Andrzej Sieroszewski
   1991–1997dr Elżbieta Cygielska
   1997–2003prof. dr habil. Andrzej Sieroszewski
   2003–prof. dr habil. Elżbieta Artowicz

   A végzett hallgatók száma 1957–2007 között mintegy 330 fő.

   Az oktatásról

   A Magyar Tanszéken végzettek a magyar és a finn nyelv magas szintű tudását sajátítják el, amellett alapfokon megismerkednek más finnugor nyelvekkel (a finn és a magyar oktatásán kívül észt lektorátus is működik a Tanszéken), illetve megismerik Magyarország és Finnország irodalmát, történelmét és kultúráját.

   A Magyar Tanszék tanterve összesen 4740 órát foglal magába és két részre osztható.

   Első rész – alapképzés (licenciatus) (3660 óra) – a tanulmányok első négy éve, amikor az intenzív nyelvtanulásra helyezzük a hangsúlyt, hogy a hallgatók elsajátíthassák az alapvető nyelvi ismereteket. Ezenkívül megismerik még a magyar vagy finn irodalom, kultúra, nyelvészet, nyelvtörténet és fordítástechnika alapjait. Elsajátítanak egy alap szintű módszertani tudást, ami a bölcsészképzésnél nélkülözhetetlen. Megtanulnak még két idegen nyelvet: egy másik finnugor nyelvet (a finnt vagy a magyart, a szakosítástól függően), ami szorosan összefügg a tanulmányaikkal, és még egy másikat, amely az általános egyetemi lektorátusok közül választható. A nyelvórák a Modern Filológiai Karon folynak vagy a Varsói Egyetem Idegen Nyelvek Iskolájában.

   Második rész – a mesterképzés (magiszteri) (1080 óra) – három szemeszterig tart – ez idő alatt a hallgatók még jobban elsajátítják a magyar vagy a finn nyelvet, főleg a jogi és kereskedelmi terminológiát, valamint a szaknyelvi fordulatokat. Azonkívül megismerkednek a magyar vagy finn modern kultúra és társadalom jelenségeivel. Ez az időszak a szakosodásra szolgál, szemináriumok, és monográfiai előadások formájában, amelyek a Magyar Tanszéken, a Modern Filológiai Karon és még más karokon folynak. A hallgatók a következő szakspecializációk közül választhatnak:

   – egy tudományágon belül – magyar irodalom, finn irodalom, kultúra, nyelvészet, történelem és finnugor nyelvészet
   – a komparatisztika keretén belül – irodalmi, történelmi, kulturális és nyelvészeti kapcsolatok a magyar–lengyel, finn–lengyel, a finnugor és más európai népek között.

   A szaktantárgyakon kívül a hallgatóknak ki kell egészíteniük tanulmányaikat az úgynevezett „programtöbblettel”, amelyet a Magyar Tanszék, a Modern Filológiai Kar és az egyetem más karai nyújtanak. Az alapképzésen ezek 180 óraszámot, a mesterképzésen pedig 120 óraszámot tesznek ki. Például: a történelmi irányú képesítés megszerzése olyan tantárgyak felvételét követeli meg, amelyeket a témavezető javasol a „programtöbblet” keretében, tehát amelyek szerinte az alapvető történelmi ismeretek megszerzéséhez nélkülözhetetlenek. A programban szereplő szakspecializáció a szükségletek és a tanszék lehetőségeinek figyelembe vétele szerint alakul. A Magyar Tanszék magyar és finn nyelvi lektorátusokat vezet a Modern Filológiai Kar lektorátusain belül, amelyeket más karok hallgatói is látogathatnak.

   A vizsgakövetelményekről

   Az új érettségi vizsgával rendelkezőknél az érettségin elért pontszám számít. Kötelező az emelt szintű érettségi vizsga lengyel és egy idegen nyelvből (angol, német, francia, orosz, spanyol, olasz). A régi érettségivel rendelkezők felvételi vizsga útján nyernek felvételt. A vizsga két összegyetemi tesztből áll. Az elsőt a négy kongresszusi nyelv egyikéből (angol, francia, német, orosz), illetve a magyar nyelvből kell letenni (a magyar nyelv ismerete felvételkor nem kötelező). A második tesztet lengyel nyelvből és irodalomból írják a felvételizők. A felvehető hallgatók számát minden évben limitszám határozza meg, amely az utóbbi években 20 fő volt a nappali és 20 fő az esti tagozaton.
   A nappali tagozaton a képzés ingyenes, az estin költségtérítéses.
   A jelentkezők beiktatása a Varsói Egyetem központi iktatórendszerében történik (interneten). A felvételi vizsgák díját az Egyetemi Felvételi Bizottság határozza meg.

   A hallgatók tanulmányaik folyamán féléves, illetve egyéves magyarországi részképzésben vesznek részt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ezenkívül olyan ösztöndíjakért is folyamodhatnak, amelyeket más intézmények kínálnak, pl. a budapesti Balassi Bálint Intézet vagy a finnországi CIMO.

   A Tanszéken a hallgatók által létrehozott Hungarológiai Tudományos Diákkör működik.

   A Magyar Tanszéken működő könyvtár a legnagyobb és legértékesebb hungarológiai könyvtár Lengyelországban. Közel 40.000 kötetet számlál a hungarológia és a finnugrisztika köréből.

   A tanszék oktatói

   dr habil. Elżbieta Artowicz
   professzor
   magyar nyelvészet, finnugor nyelvészet

   mail: e.artowicz et uw.edu.pl
   Fontosabb publikációi:

   Könyvek

   2003: Morfosyntaktyczny model języka w dawnych gramatykach węgierskich. Od Jánosa Sylvestra do Ferenca Verseghyego. [Magyar nyelv morfoszintaktikai képe régi magyar nyelvtanokban] Warszawa: Uniwersytet Warszawski – Katedra Hungarystyki. 552 l.

   1997: Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwawczym. Zagadnienia relewancji. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Nauka-Dydaktyka-Praktyka 26. 262 l.

   1993: Słownik terminologiczny języków i terminów informacyjnych, red. B. Bojar, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. [Társszerző]

   Cikkek

   1991: Polish and Hungarian Vowel Phonemes. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Jêzykoznawczego XLVI, 69–76. Cultural and pragmatic aspects of the representation of knowledge about less widely taught languages – on the example of Hungarian. [w] 26 Sprache – Kommunikation – Informatik. Akten des 26 Linguistischen Kolloquiums, Poznañ 1991, Band 2, hrsg. von Józef Darski und Zygmunt Vetulani, 563–569.

   1993: A magyar nyelv hazai leírásának implikációi a külföldiek oktatásában. [Implications of the description of the Hungarian language by Hungarian linguists for teaching foreigners]. In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon, I–III. köt., Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Scriptum Kft., Budapest–Szeged, 1219–1226. A szocio-kulturális ismeretek a magyar nyelvi tankönyvekben, Hungarológia, 2. sz., 190–199.

   1994: Metodologiczne aspekty opracowania polsko–węgierskiej gramatyki konfrontatywnej. [w] Polono–Hungarica. Nyelvészet – Irodalom – Tõrténet, Materiały Konferencyjne Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu Eötvösa Loránda w Budapeszcie, 31–42 Mapping of Speech Acts and Problems of Stylistic Differentiation of the Hungarian Language in the New Handbook of Hungarian ’Helló, itt Magyarország!’ Hungarológia, 6. sz., Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest, 212–221.

   1996: „Struktura tematyczno-rematyczna i szyk wyrazów w języku węgierskim”, In: Tłumaczenie – rzemiosło i sztuka, Warszawa: Węgierski Instytut Kultury, 101–113.

   1997 „Magyarul látni a világot és magyarul beszélni. A magyar nyelv oktatásának előzményei és feltéltelei a kognitív lingvisztika felfogásában”. Hungarológia, 9. sz., 54–64. „Zbiorowość polska na Węgrzech i jej język”, In: Język polski poza granicami kraju, red. S. Dubisz, Opole: Uniwersytet Opolski–Instytut Filologii Polskiej, 145–161. „Problemy słownikowej reprezentacji znaczenia czasowników węgierskich”, Acta Philologica 24. 21–34. O wyrażaniu tego, co nie wyrażalne. Próba analizy fragmentów węgierskiego przekładu „Trylogii” H. Sienkiewicza. In: Język polski w kraju i za granicą, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.163–169.

   1998: A katolikus és a protestáns iskolai hagyomány szerepe a magyar nyelv mai grammatikai modeljének kialakulásában. In: A magyar művelődés és a kereszténység. La civiltà ungherese e il cristianesimo, I–III. köt. Budapest–Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság. 1110–1115.

   1999: A magyar nyelv elsajátításának nehézségei a lengyel anyanyelvi tanulók szempontjából. Referat przedstawiony na Międzynarodowej Konferencji Hungarologicznej w Debrecen. In: Hungarologische Beiträge, 12, Universität Jyväskylä. 5–16. [Társszerző Kozák Ildikó)

   2000: Relacje między węgierską gramatyką opisową i praktyczną gramatyką języka węgierskiego, Przegląd glottodydaktyczny, 17. Język polski i język węgierski – w poszukiwaniu tertium comparationis. In: Polono–Hungarica, nr 8, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Lengyel Filológiai Tanszék, 181–192. A magyar és a lengyel főnevek jelentéseinek kvantitatív elemzése szótári anyagon. In: Polono–Hungarica nr 8, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Lengyel Filológiai Tanszék. 193–223.

   2001: Kształtowanie się opisu fonetycznego języka węgierskiego w dawnych gramatykach węgierskich, In: Hungaro-Slavica. 2001. Studia in honorem Iani Bańczerowski, ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, 16–21. European Languages and the Model of Linguistic Description of the XVIII c. Bilingual Grammars of Hungarian. The Case of J. Thomas and M. Adámi. In: Studia Fenno-Ugrica Groningana 2, Finno-Ugrians and Indo-Europeans: Linguistic and Literary Contacts, ed. Rogier Blokland, Cornelius Hasselblatt, Maastricht: 9–14. Wpływ gramatyki języków fleksyjnych na model opisu języka węgierskiego. Problemy z interpretacją przypadka. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LVII, 77–89.

   2002: Indeksy w Semantyce leksykalnej Ju. D. Apresjana, Zagadnienia Informacji Naukowej nr 1(79), 61–77. Jurij D. Apresjan, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, wyd. II, Poradnik językowy nr 6 (595), 9–14. Indexing documents as establishing criteria of relevance. In: Interpreting for relevance: Discourse and translation abstracts, University of Warsaw: Institute of English Studies, 15–16. Nationality Stereotypes in Contemporary Hungarian Newspapers. In: Language and the Modern Media, 37. Linguistic Colloquium, Friedriech Schiller-Universität, Jena, 19–20.

   2003: Quelques notions universelles dans le dictionnaire hongroise et les textes de presse contemporains (démocratie, parlamentarism, Europe, européanisme). In: Dictionnaire des notions politique et sociales des pays d’Europe centrale et orientale. Cahiers No 1 et 2, «Linguistique et politique» sous la direction de Henri-Claude Grégoire et Danuta Bartol, 77–90.

   2004: A lengyel–magyar barátság sztereotípiája a rendszerváltás előtt és után. Magyar sajtószövegek alapján. In: Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 9–14.) előadásai, I–II., szerk. Jankovics József, Nyerges Judit, Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 1860 l. Stereotyp Polaka w świetle rozmówek polsko–węgierskich. In: Multikulturalitás, nemzeti identitás, kisebbségek Magyarországon és Lengyelországban. Nyelv – Irodalom – Kultúra. Szerk. Flórian Éva. Debrecen: Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézet – Lengyel Nyelv és Irodalom Tanszék, 73–72. Indexing documents as establishing criteria of relevance. In: Relevance studies in Poland. Vol. I. University of Warsaw: Institute of English Studies. 275–284. Extralinguistic Knowledge and Interpretation of Socio-political Columns in Hungarian Magazines. In: Interpreting for relevance: Discourse and translation. Conference II Abstracts. University of Warsaw: Institute of English Studies. 11–12.

   prof. dr habil. Bożenna Bojar
   professzor
   általános nyelvészet

   mail: b.bojar et uw.edu.pl
   dr habil. Adrienne Körmendy
   professzor
   magyar történelem

   Fontosabb publikációi:

   Könyvek és cikkek

   1973: A XIII–XIV. századi magyarországi településtörténet egy jogi problémájáról. In: A magyar középkor kutatóinak nagyvázsonyi találkozóján elhangzott előadások, hozzászólások. Veszprém, 1973. 95–102.

   1974: A soltész („more scultetorum”) telepítette falvak a Szepességben (XIII–XIV. sz.). In: Agrártörténeti Szemle. 3–4. sz., 305–348.

   1981: Magyarország történeti chronológiája. Főszerk. Benda Kálmán. I. köt. A kezdetektől 1526-ig. Budapest: Akadémiai Kiadó. Kształtowanie się inteligencji świeckiej na Węgrzech w wiekach średnich. Kwartalnik Historyczny. 489–497.

   1984: Kształtowanie się pojęcia „prawa niemieckiego” (ius Teutonicum) w Europie Środkowo-Wschodniej w XIII–XIV wieku. Przegląd Historyczny, LXXV. z. 3. 481–492.

   1986: A falusi plébániák hatása a faluközösség kialakulására a XIII–XIV. században. In: Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Red. E. Fügedi. Budapest, 117–158, 324–334.

   1987: Kształtowanie się organizacji parafialnej na Spiszu w XIII w. a rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Kwartalnik Historyczny. z .3. s.377–398.

   1990: Świadomość narodowa i państwowa na Węgrzech w średniowieczu. Stan badań. In: Państwo, naród, stany w świadomości wieków średnich. Pamięci Benedykta Zientary 1929–1983., szerk. A. Gieysztor i S. Gawlas, 100–110.

   1995: Melioratio terrae. Vergleichende Untersuchungen über die Siedlungsbewegung im östlichen Mitteleuropa im 13–14. Jahrhundert, Poznań.

   1997: Okcydentalizacja Europy Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Węgier w okresie średniowiecza. In: Polska i Węgry w kulturze i cywilizacji europejskiej. Red. J. Wyrozumski, Kraków, 1997. 23–34.

   2000: Osadnictwo na Spiszu w XII–XIV wieku. Podłoże wielokulturowości Spisza. In: Spisz – wielokulturowe dziedzictwo. Red. Antoni Kroh. Pogranicze-Sejny.115–124

   2001: Struktur des Grundeigentums in Nordungarn im 11. bis 13. Jahrhundert. In: Questiones medii aevi novae, vol. 6. 3–22.

   2002: Mittelalterliche aedificatio terrae im Lichte der ungarischen Historiographie. In: Historiographical Approaches to Medieval Colonization of East Central Europe. A comparative analysis against the background of other European inter-ethnic colonisation processes in the Middle Ages. Ed. Jan M. Piskorski. New York. 145–177.

   2003: Struktura społeczno-gospodarcza średniowiecznego Spisza (Przegląd problematyki i dorobku historiografii węgierskiej). In: Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu. Red. R. Gładkiewicz, M. Homza., Wrocław–Levoca. 269–274.

   2005: Györffy György: Król Stefan i jego dzieło. Warszawa, Rytm. (a lengyel kiadás tudományos előkészítése).

   2008: Węgry 2005. In: Europa Środkowo-Wschodnia. Szerk W. Roszkowski, Rocznik XV, Warszawa. 273–286, 411–422.

   dr hab. Andrzej Sieroszewski
   professzor
   Irodalomtörténet

   Fontosabb publikációi:

   Könyvek

   1970: Maurycy Beniowski w literackiej legendzie. Warszawa

 2. Mnie bardziej przekonuje odpowiedz na interpelacje pod tym adresem

  http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/1A53C801

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: