Profesor skopiowała w książce fragmenty pracy magisterskiej swojej studentki

Trzy lata zakazu wykonywania zawodu za plagiat?

Gazeta Wyborcza. Poznań Piotr Żytnicki 2010-09-28

Pozbawienia na trzy lata prawa wykonywania zawodu domaga się dla prof. Grażyny Bartkowiak rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Ekonomicznego. Profesor skopiowała w książce fragmenty pracy magisterskiej swojej studentki….

Dr hab. Grażyna Bartkowiak jest profesorem poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Sprawa plagiatu dotyczy połowy 2009 r., gdy pracowała jeszcze na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Była promotorką pracy magisterskiej pielęgniarki z 21-letnim stażem. Studentka zebrała bardzo dobre recenzje, a promotorka zapewniła nawet, że pracę magisterską pomoże jej wydać. Temat jednak szybko upadł.

Tymczasem po kilku miesiącach w księgarni pielęgniarka zobaczyła najnowszą książkę swojej promotorki. Zatrzymała się przy jednym z rozdziałów i z przerażeniem odkryła, że prof. Bartkowiak przepisała jedną trzecią jej pracy magisterskiej……….

Warszawskie wydawnictwo Wolters Kluwer Business od razu wstrzymało sprzedaż książki i zaczęło wycofywać ją z księgarni. Z nakładu 700 egzemplarzy odzyskano 400……….

Konflikt etyczny na Uniwersytecie Medycznym

Środowiskowa zawiść, czy dbałość o etykę zawodową?

Polska- The times – Głos Wielkopolski Katarzyna Kamińska, 28.09.2010

Dyrektor poznańskiego Centrum Stomatologii Uniwersytetu Medycznego prof. Wiesław Hędzelek, szefuje konkurencyjnej placówce stomatologicznej – Candeo. Niektórzy lekarze pracujący w uniwersyteckim Centrum uważają, że zachodzi tu „konflikt etyczny” i zarzucają profesorowi, że konsultacje implantologiczne w Centrum wykorzystuje do pozyskiwania pacjentów dla prywatnej kliniki.Ich zdaniem, nakłanianie pacjentów Centrum do leczenia w prywatnej klinice zamiast w placówce uniwersyteckiej jest nieetyczne.

Kłopoty ze zwalczaniem plagiatów

Magister: kopiuj i wklej

Dziennik Polski – Katarzyna Klimek-Michno,29.09.2010

KONTROWERSJE: Co czwarty student popełnia plagiat. Prawo i technika nie nadążają za ludzką pomysłowością.

Najczęściej oszustwo ma formę kryptocytatu, czyli kopiowania fragmentów tekstów i ich wklejania do swojej pracy bez jakiegokolwiek oznaczenia – cudzysłowu czy przypisu. Na niektórych uczelniach zdarzały się już sytuacje, że niedoszli absolwenci musieli pracę pisać od nowa.

– Ustawa o szkolnictwie wyższym dopuszcza również jako karę za próbę oszustwa wydalenie studenta z uczelni. O konsekwencjach i ich wymiarze decyduje postępowanie dyscyplinarne, prowadzone przez uczelnię, w której sprawę wykryto – tłumaczy dr Sebastian Kawczyński, prezes firmy dostarczającej uczelniom system antyplagiatowy. Według jej szacunków, co najmniej 25 procent studentów wykorzystuje w swoich pracach gotowe teksty…….

Dwa lata temu Państwowa Komisja Akredytacyjna zapowiadała uruchomienie ogólnopolskiego systemu, który mógłby porównywać prace studentów i naukowców ze wszystkich uczelni. Liczono, że gromadzenie prac mogłoby utrudnić działanie firmom, które sprzedają w internecie gotowce. Pomysł jednak nie wypalił.

– Natrafiamy na problemy prawne – tłumaczy prof. Marek Rocki, przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej. – Okazuje się, że uruchomienie takiego systemu wymaga zmian w prawie autorskim – twierdzi.

Przy porównywaniu prac potrzebna byłaby zgoda autorów, których prace są już zapisane w systemie. Uczelnie musiałyby też zmodyfikować regulaminy. – Na razie nie wiadomo więc, czy uda się zrealizować ten projekt. Czekamy na nowe przepisy, które mają się pojawić w związku z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym – mówi prof. Rocki….

CK a sprawa habilitacji rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu

Wypowiedź Dziekana Wydziału Lekarskiego na posiedzeniu Rady Wydziału Lekarskiego

w dniu 24 września 2010 roku.


serwis Akademii Medycznej we Wrocławiu

Wysoka Rado,

Przed wakacjami RWL wybrała dwóch recenzentów we wznowionym przewodzie habilitacyjnym prof. dr hab. Ryszarda Andrzejaka. W ślad za tym wysłane zostały odpowiednie dokumenty do CK z prośbą o wybór dwóch kolejnych recenzentów. W odpowiedzi w dniu 6 września 2010 do Dziekanatu WL wpłynęło pismo podpisane przez Przewodniczącego CK – prof. dr hab. Tadeusza Kaczorka, którego treść pozwolę sobie teraz przedstawić Wysokiej Radzie.

Po otrzymaniu tego pisma, bardzo wnikliwej analizie jego treści i ekspertyzach prawnych uwzględniających wzrost samorządności wydziałów w sprawie nadawania stopni i tytułu naukowego oraz tryb odwoławczy od decyzji CK, przesłaliśmy do CK pismo którego treść pozwolę sobie również przedstawić

Zgodnie z ustaleniami ekspertów prawnych, potwierdzających prawidłowość działania Dziekana i RWL w tej sprawie, łącznie z przedstawionym Wysokiej Radzie w/w pismem przesłałam do CK dokumentację z ponowna prośbą o wybór dwóch kolejnych recenzentów. Do chwili obecnej nie otrzymałam odpowiedzi. O dalszym przebiegu sprawy i podjętych działaniach będę Wysoką Radę na bieżąco informować

Załącznik 1
Załącznik 2

Dalsze oświadczenia w sprawie AWFiS w Gdańsku

Oświadczenie prasowe w sprawie AWFiS w Gdańsku

serwis MNiSW, środa, 22 września 2010

Wobec pojawiających się w niektórych publikacjach nieprawdziwych informacji dotyczących Akademii Wychowania Fizycznego i  Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oświadcza, że publikacje te zawierają nieuprawnione, pełne emocji oraz błędnych wniosków opinie byłego rektora AWFiS na temat okoliczności zaprzestania pełnienia przez niego funkcji w tej uczelni, jak również rzekomych konsekwencji działań podjętych następnie przez organy uczelni.

W związku z powyższym należy przypomnieć, że dr hab. Tadeusz Huciński został odwołany z funkcji rektora na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przewidującym taką możliwość w przypadku rażącego naruszenia prawa.  Akt ten poprzedzony został opinią Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, jak również Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Odwołanie rektora Akademii Wychowania Fizycznego i  Sportu stało się konieczne wobec ujawnienia szeregu nieprawidłowości w funkcjonowaniu uczelni, za które pełną odpowiedzialność ponosi jej rektor. W chwili obecnej toczy się postępowanie przez sądem administracyjnym, do którego ze skargą, zgodnie z przysługującym mu uprawnieniem, zwrócił się dr hab. Tadeusz Huciński. Jednocześnie w ocenie MNiSW w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku funkcjonują obecnie legalnie wybrane władze, które spełniają warunki do kontynuowania działalności akademickiej.

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Odpowiedź na oświadczenie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2010

Blog b. rektora Tadeusza Hucińskiego , sobota, 25 września 2010

CZEGO BOI SIĘ REKTOR MOSKA?

……..W moim przekonaniu i w świetle wizyty w MNSiW dr. hab. Waldemara Moski, sprawującego obecnie funkcję rektora, jest to kolejny zorganizowany atak personalny na moją osobę mający na celu deprecjację moich prób walki z nieuczciwością, kumoterstwem, korupcją, nepotyzmem i wszelkimi objawami patologii występującymi w Gdańskiej AWFiS oraz kolejną ochronę skompromitowanych osób, podejmowaną z niewyjaśnionych powodów przez minister B. Kudrycką.

Moim zdaniem, oświadczenie minister B. Kudryckiej jest próbą cenzurowania niewygodnych dla minister faktów związanych z procesem odwołania mnie z funkcji rektora oraz funkcjonowaniem Uczelni zarówno po tym fakcie jak i w okresie poprzedzającym objęcie przeze mnie funkcji rektora, co jest szczególnie naganne w sytuacji toczącego się z mojej inicjatywy postępowania przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz skargi na minister B. Kudrycką skierowanej przeze mnie na ręce Pana Premiera Donalda Tuska jak również prowadzonego na wniosek Centralnego Biura Antykorupcyjnego od 19 kwietnia 2010 r. przez Gdańską Prokuraturę Okręgową śledztwa w sprawie nieprawidłowego zarządzania majątkiem AWFiS przez rektorów dwóch ostatnich kadencji, kanclerza i kwestorów……………….

Pani Minister, to nie ja ponoszę odpowiedzialność za „nieprawidłowości w funkcjonowaniu uczelni”, jak to Pani nazwała. Mam nadzieję, że czas i prowadzone przez prokuraturę śledztwo niedługo to wyjaśni, kto tak naprawdę ponosi za to odpowiedzialność, a tak zupełnie prywatnie, moim zdaniem, to Pani ponosi odpowiedzialność za te nieprawidłowości uniemożliwiając mi dokończenie mojej kadencji, równocześnie  obejmując ochronnym parasolem zorganizowaną grupę interesu z którą ośmieliłem się i miałem odwagę rozpocząć walkę o tak pryncypialną wartość jak uczciwość.

Nepotyzm dewastuje środowiska naukowe

Toga po ojcu

Polityka, Agnieszka Sowa , 3 września 2010

Nepotyzm dewastuje środowiska naukowe, samorządowe, medyczne i prawnicze. Dlaczego dotychczasowe recepty są tak mało skuteczne?

Antynepotyczne przepisy, które planuje wprowadzić w życie minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka, będą rygorystyczne i mogą narobić niezłego ambarasu. Znalazły się one w pakiecie sześciu ustaw pod nazwą reforma nauki, która wejdzie w życie 1 października 2010 r. Symetryczne rozwiązania przewiduje nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym (teraz w komisjach sejmowych).

Niedoszły student pozwał do sądu uniwersytet

Niedoszły student pozwał do sądu uniwersytet

Gazeta Wyborcza Olsztyn,Marcin Wojciechowski,2010-09-24,
Grzegorz, tegoroczny maturzysta z Miłomłyna, przysłał do „Gazety” list. Skarżył się, że podobnie jak kilka tysięcy innych kandydatów, do tej pory nie otrzymał decyzji, iż nie został przyjęty na studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Chłopak starał się zdobyć indeks na ekonomię, zabrakło mu jednak kilku punktów. Dowiedział się o tym dopiero, gdy wszedł na stronę internetową uczelni i zalogował się do systemu rejestracji kandydatów. Na podstawie informacji, którą tam przeczytał, napisał odwołanie. Uczelnia rozpatrzyła je negatywnie…..

Rozprawa przed sądem odbędzie się 19 października.

Władze uczelni nie mają jednak sobie nic do zarzucenia. – Osoba, która rejestruje się w internetowym systemie, jest informowana, że nie znajdzie się w gronie kandydatów kwalifikujących się do przyjęcia na studia, jeśli będzie miała zbyt mało punktów – tłumaczy Józef Górniewicz, rektor UWM. – Decyzja o nieprzyjęciu może być wydawana tylko wobec tych osób, które dostały się do grona kandydatów, lecz nie spełniły określonych warunków, np. nie złożyły w terminie wymaganych dokumentów. Tymczasem pan Grzegorz po zarejestrowaniu się w systemie wiedział, że nie może być zaliczony w poczet kandydatów, gdyż ma za mało punktów.

To nie pierwszy przypadek, kiedy niedoszły student zaskarża decyzję komisji rekrutacyjnej UWM. W 2009 r. sąd rozpatrywał skargę Przemka, który także nie dostał się na ekonomię. Ustawa o szkolnictwie wyższym mówi, że podstawą odwołania się od decyzji o nieprzyjęciu może być wskazanie naruszenia warunków i trybu naboru na studia. Tymczasem jego odwołanie nie zawierało takich wskazań. Piotr Brzozowski, który również był pełnomocnikiem Przemka, przekonywał, że uczelnia powinna najpierw wezwać go do uzupełnienia braków. Natomiast nie mogła od razu odmówić przyjęcia na studia. Sąd był innego zdania.

Patologie akademickie w lipcu-sierpniu 2010 r.

Patologie akademickie w lipcu-sierpniu 2010 r.

Mimo okresu wakacyjnego w mediach sporo informacji i to bynajmniej nie ‚ogórkowych’ o patologiach akademickich.

Od patologii wcale nie są wolne największe i najlepsze polskie uczelnie. Nieuczciwych naukowców można spotkać wszędzie. Na AGH trafił się wykładowca, który znalazł sposób na zwiększenie swoich dochodów, kosztem studentów dochodów pozbawianych. Bez-etatowi studenci byli zobligowani do podwyższania poziomu ekonomicznego wykładowcy na etacie. Student uiszczający ok. 120 zł za książkę i kserowanie skryptów egzamin zdaje w cuglach przy wsparciu zakupionych materiałów, jeśli nie – ma problemy. System deprawacji młodego pokolenia niemal doskonały, ale na szczęście bez akceptacji władz uczelni, stąd w kolejnym roku akademickim wykładowca swojej metody deprawacji młodzieży i powiększania swoich dochodów nie będzie mógł już stosować. (Kraków: wykładowca AGH dorabia naciągając studentów, Gazeta Krakowska,Edyta Tkacz 2010-07-01)

Jak wielokrotnie podkreślałem ze statusu wielo-etatowca akademickiego korzystają w szczególności najlepiej zarabiający dyrektorzy, dziekani, rektorzy. Przyczyna zjawiska wieloetatowości nie ma wiele wspólnego z niskimi wynagrodzeniami pracowników nauki, bo nisko-wynagradzani nader rzadko mogą sobie dorabiać na kolejnych etatach.

Co więcej zatrudnieni na wielu etatach dziekani nie zawsze pamiętają gdzie tam jeszcze ‚pracują’ . Jasne, ważne tylko aby konto było zasilane. Czasem takie przypadki są wykrywane i mogą prowadzić do zmniejszenia się dochodów takich wieloetatowych funkcjonariuszy systemu akademickiego. Czytamy ( Politechnika: Zapomnieli powiedzieć, że pracują gdzie indziej,Gazeta Wyborcza Lublin, Piotr Kozłowski 2010-07-16,) – „Dziekan i trójka prodziekanów z Politechniki Lubelskiej pożegna się ze swoimi stanowiskami.”

Pozostaje jednak pytanie – czy osoby o tak słabej pamięci mogą w ogóle produktywnie funkcjonować w systemie szkolnictwa wyższego ? Czy dla podniesienia poziomu szkolnictwa wyższego w Polsce nie należałoby na miejsce cierpiących na amnezję zatrudnić osoby, których ta przypadłość nie dotyczy ?

Mamy wreszcie Wyrok w sprawie budowy Biblioteki Uniwersyteckiej,Gazeta Wyborcza Wrocław, Katarzyna Lubiniecka 2010-07-19,„Na karę czterech lat więzienia skazał w poniedziałek Sąd Okręgowy we Wrocławiu Cezarego T., głównego oskarżonego w sprawie korupcji przy budowie nowego gmachu wrocławskiej Biblioteki Uniwersyteckiej.” Nader często patologiczne zjawiska niestety towarzyszą licznym budowom uczelnianym. Chyba dobrze by było aby budowy były oddzielone od pionu rektorskiego. Tym razem „były prorektor uczelni Jan K., został oczyszczony z zarzutów’ .

Głośne patologiczne problemy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi ujawnione w roku ubiegłym prowadzą do trudności akademii w roku bieżącym.

Akademia straciła połowę studentów i dwa kierunki więc w konsekwencji – AHE się kurczy i nie płaci pracownikom w terminie, Gazeta Wyborcza Łódź, 2010-07-21). A więc patologia nie zawsze jest opłacalna. Warto jej przeciwdziałać.

Przestrzeń publiczną zdominowały jednak 2 głośne sprawy ; konfliktu wokół rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz ciągnąca się juz latami sprawa plagiatu Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu – Ryszarda Andrzejaka

Pod koniec lipca 2010 r. MNiSW Ministerstwo miało wątpliwości co sposobu funkcjonowania uczelni podczas zawieszenia w pełnieniu funkcji Rektora AWFiS prof. Tadeusza Hucińskiego.

Miał wyznaczyć swojego następcę, ale tego nie zrobił, paraliżując tym samym pracę senatu uczelni. Nie można było wybrać nowego rektora, bo nie miał kto zwołać posiedzenia senatu.

Na AWFiS rozpoczęto przygotowania do strajku (Przygotowania do strajku na gdańskiej AWFiS Tomasz Słomczyński,  Dziennik Bałtycki 2010-07-20),a w końcu Kolegium Rektorskie przejęło kierowanie uczelnią. co zdarzyła się po raz pierwszy w historii polskiego szkolnictwa wyższego.

Jednakże po okresie zawieszania rektor wrócił na uczelnię i zwolnił wszystkich prorektorów. (Gdańsk: Rektor AWFiS zwolnił opozycję. Dziennik Bałtycki , 30.07.2010, Tomasz Słomczyński)

Jednakże „ z dniem 2 sierpnia br. minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. dr hab. Barbara Kudrycka na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym odwołała Pana prof. nadzw. Tadeusza Hucińskiego z funkcji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w związku z rażącym naruszeniem prawa.”Rektor AWFiS w Gdańsku odwołany -serwis MNiSW 2 sierpnia 2010

Na stanowisko p.o. rektora AWFiS Senat uczelni powołał profesora Stanisława Sawczyna (Gdańsk: Rektor AWFiS odwołany przez minister nauki – prof. Sawczyn tymczasowym zarządcą-Dziennik Bałtycki, Jacek Klein, Tomasz Słomczyński, 2010-08-03 ), który przywrócił do pracy wczesniej zwolnionych prorektorow

Tymczasem prof. Huciński postanowił zaskarżyć decyzję o odwołaniu go z funkcji rektora, uważając ją za bezzasadną .Prof. Huciński odwołuje się od odwołania (Dziennik Bałtycki,Jacek Klein,2010-08-08) B. Rektor uważa, że to jego poprzednicy doprowadzili uczelnię na skraj upadłości ,a zarzuty wobec niego są ‚bezzasadne i absurdalne, a samo jego odwołanie z funkcji rektora nastąpiło z naruszeniem prawa” ‚ Jestem przekonany, że prędzej czy później prawda zwycięży i będę mógł wrócić na uczelnię do pełnienia zaszczytnej funkcji, na którą z woli społeczności akademickiej zostałem powołany – pisze na swoim blogu Huciński……”. Według Hucińskiego to jego poprzednicy doprowadzili uczelnię na skraj upadłości. Twierdzi, że zarzuty są bezzasadne i absurdalne, a samo jego odwołanie z funkcji rektora nastąpiło z naruszeniem prawa .

Były rektor na swoim blogu informuje –Jak i dlaczego zostałem odwołany…Blog Tadeusz Hucińskiego, środa, 18 sierpnia 2010http://tadeuszhucinski.blogspot.com/

„Naruszyłem sieć interesów, dużych i mniejszych, wzajemnych usług oraz wpływów  grupy, która miała  niewątpliwie i niezaprzeczalnie swój interes osobisty i ekonomiczny w tym, aby wszelkimi możliwymi sposobami pozbawić mnie funkcji rektora AWFiS.’

”Po kilku miesiącach urzędowania w efekcie podjętych działań naprawczych i organizacyjnych, zmierzających do wyjaśnienia szeregu negatywnych i patologicznych zjawisk i spraw z zakresu finansów uczelni oraz nieprawidłowości w zakresie nadawania tytułów i stopni naukowych przez Radę Wydziału Wychowania Fizycznego AWFiS, (zawieszonych decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów po skontrolowaniu szeregu prac habilitacyjnych i doktorskich w okresie poprzedzającym sprawowanie przeze mnie funkcji rektora), utworzyła się na uczelni zorganizowana grupa pięciu osób. …’

No cóż – trzeba poczekać na dalsze rozstrzygnięcia w tej sprawie. Faktem jest jednak, że np. do NFA od lat (czyli nim prof. T. Huciński został rektorem) dochodziły informacje, że w uczelni źle się dzieje.

W sprawie pracy habilitacyjnej rektora wrocławskiej Akademii Medycznej prof. Ryszarda Andrzejaka wypowiedzieli się członkowie zespołu ds. etyki w nauce przy Ministerstwie Nauki zaznaczając, że ich stanowisko ma charakter wyłącznie moralny – „ autor powinien być pozbawiony tytułu naukowego i nie powinien zajmować urzędów akademickich” (Rektor akademii popełnił plagiat,Tomasz Wysocki, Wrocław 2010-08-13). Miażdżąca opinia w sprawie habilitacji rektora AM, Gazeta Wyborcza, Wrocław Tomasz Wysocki 2010-08-11,

Ale –Ryszard Andrzejak nie ustąpi z funkcji rektora AM, Gazeta Wyborcza Wrocław, Tomasz Wysocki 2010-08-16 i twierdzi „ Moja rozprawa habilitacyjna powstała w sposób rzetelny i uczciwy „–Wysyła wyjaśnienie do Ministerstwa Zdrowia odrzucając sprawozdanie Zespołu ds. Etyki w Nauce.

Końca sprawy nie widać.

Brak rzetelnej lustracji i dekomunizacji na uczelniach ciągle odbija się czkawką.

Co jakiś czas pojawiają sie informacje, że np. – Były SB-ek znowu uczy studentów-Głos Wielkopolski , Krzysztof M. Kaźmierczak, 2010-08-11. Okazuje się że nie ma przeszkód aby ‚były funkcjonariusz UB i SB, wieloletni prześladowca słynnego obrońcy uczestników z Poznańskiego Czerwca 1956 roku, Stanisława Hejmowskiego uczył w Poznaniu studentów.’ Chodzi o Stanisława Kłysa, który wykłada w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa na kierunkach pedagogika, historia i bezpieczeństwo narodowe.

Nadal nowe pokolenie młodzieży akademickiej jest formowane m.in. przez byłych funkcjonariuszy systemu zła, gdy ich ofiary oczywiście mają wilcze bilety i na uczelniach nie mogą pracować.

Ale proces lustracji jednak nie do końca został zatrzymany. W Olsztynie rozpoczął się Proces lustracyjny prorektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Władysława Kordana , który nie przyznaje się do współpracy z SB.

Rozpoczął się proces lustracyjny prorektora uniwersytetu w Olsztynie PAP, 2010-08-27

Jednak ‚ Według IPN z zapisów ewidencyjnych SB znalezionych w Białymstoku i w Warszawie wynika, że Władysław Kordan był tajnym współpracownikiem o pseudonimie „Paweł”.

Proces winien wykazać jaka była prawda.

Oczywiście nie brak informacji o plagiatach – Plagiat habilitacji w Bydgoszczy- Marek Wroński, Forum Akademickir (7/8 – 2010) w której na podkreślenie zasługuje opinia „ recenzenci ozdobili swoimi nazwiskami oczywisty naukowy chłam i podjęli się zrecenzować monografię z filozofii etyki, pracując na zupełnie innych naukowych polach…”

Bibliografia:

Kraków: wykładowca AGH dorabia naciągając studentów

Gazeta Krakowska,Edyta Tkacz 2010-07-01

Kraków: doktor z AGH stanie przed radą wydziału

Gazeta Krakowska, Krzysztof Sakowski 2010-07-02

http://www.gazetakrakowska.pl/fakty24/277021,krakow-doktor-z-agh-stanie-przed-rada-wydzialu,id,t.html

Kraków: nieuczciwy doktor z AGH zawieszony

Gazeta Krakowska, Piotr Odorczuk, 2010-07-05

http://www.gazetakrakowska.pl/fakty24/278167,krakow-nieuczciwy-doktor-z-agh-zawieszony,id,t.html

Łódź: AHE straciła 14 tysięcy studentów

Dziennik Łódzki , Agnieszka Jasińska,2010-07-08

http://www.dzienniklodzki.pl/stronaglowna/279545,lodz-ahe-stracila-14-tysiecy-studentow,id,t.html

AHE się kurczy i nie płaci pracownikom w terminie

Gazeta Wyborcza Łódź, jaqb 2010-07-21, ostatnia aktualizacja 2010-07-21 23:14:32.0

http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35141,8164180,AHE_sie_kurczy_i_nie_placi_pracownikom_w_terminie.html

Politechnika: Zapomnieli powiedzieć, że pracują gdzie indziej

Gazeta Wyborcza Lublin, Piotr Kozłowski 2010-07-16,

http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,35640,8147083,Politechnika__Zapomnieli_powiedziec__ze_pracuja_gdzie.html

Przygotowania do strajku na gdańskiej AWFiS

Tomasz Słomczyński,  2010-07-20

http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/501022,przygotowania-do-strajku-na-gdanskiej-awfis,id,t.html?kategoria=675

W AWFiS w Gdańsku robi się gorąco – opozycja głośno protestuje

Nasze Miasto, Tomasz Słomczyński, 20.07.2010

http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/499496,w-awfis-w-gdansku-robi-sie-goraco-opozycja-glosno-protestuje,id,t.html?kategoria=675

Sytuacja w AWFiS w Gdańsku

Serwis MNiSW (29 lipca 2010 r.)

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/sytuacja-w-awfis-w-gdansku/

Kto rządzi w AWFiS? Rektor Huciński wraca na uczelnię

Dziennik Bałtycki, Tomasz Słomczyński, 29.07.2010

http://www.dziennikbaltycki.pl/fakty24/287733,kto-rzadzi-w-awfis-rektor-hucinski-wraca-na-uczelnie,id,t.html

Komunikat Rektora

serwis AWFiS, 30.07.2010

http://www.awf.gda.pl/index.php?id=24&items=2965

Gdańska AWFiS: Rektor w pracy, policja na uczelni, konflikt narasta

Dziennik Bałtycki, 30.07.2010, T. Słomczyński

http://www.dziennikbaltycki.pl/fakty24/288068,gdanska-awfis-rektor-w-pracy-policja-na-uczelni-konflikt,id,t.html

Gdańsk: Rektor AWFiS zwolnił opozycję

Dziennik Bałtycki , 30.07.2010, Tomasz Słomczyński

http://www.dziennikbaltycki.pl/stronaglowna/288556,gdansk-rektor-awfis-zwolnil-opozycje,id,t.html

Pogrom na AWFiS. Huciński zwolnił trzech prorektorów

Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 30.07.2010

http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,8199295,Pogrom_na_AWFiS__Hucinski_zwolnil_trzech_prorektorow.html

Rektor AWFiS w Gdańsku odwołany

serwis MNiSW 2 sierpnia 2010

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/rektor-awfis-w-gdansku-odwolany/

Gdańsk: Rektor AWFiS Tadeusz Huciński – odwołany

Dziennik Bałtycki, T. Słomczyński,2010-08-02

http://www.dziennikbaltycki.pl/stronaglowna/289312,gdansk-rektor-awfis-tadeusz-hucinski-odwolany,id,t.html

Gdańsk: Rektor AWFiS odwołany przez minister nauki – prof. Sawczyn tymczasowym zarządcą

Dziennik Bałtycki, Jacek Klein, Tomasz Słomczyński, 2010-08-03

http://www.dziennikbaltycki.pl/fakty24/289676,gdansk-rektor-awfis-odwolany-przez-minister-nauki-prof,id,t.html

Gdańsk: AWFiS ma już władze, które będą mogły wybrać rektora

Dziennik Bałtycki, Jacek Klein,2010-08-03

http://www.dziennikbaltycki.pl/fakty24/289942,gdansk-awfis-ma-juz-wladze-ktore-beda-mogly-wybrac-rektora,id,t.html

Prof. Huciński odwołuje się od odwołania

Dziennik Bałtycki,Jacek Klein,2010-08-08

http://www.dziennikbaltycki.pl/fakty24/292024,prof-hucinski-odwoluje-sie-od-odwolania,id,t.html

Jak i dlaczego zostałem odwołany…

Blog Tadeusz Hucińskiego, środa, 18 sierpnia 2010

http://tadeuszhucinski.blogspot.com/

Miażdżąca opinia w sprawie habilitacji rektora AM

Gazeta Wyborcza, Wrocław Tomasz Wysocki 2010-08-11,

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,88047,8240864,Miazdzaca_opinia_w_sprawie_habilitacji_rektora_AM.html

Rektor akademii popełnił plagiat

Tomasz Wysocki, Wrocław 2010-08-13

http://wyborcza.pl/1,75478,8246207,Rektor_akademii_popelnil_plagiat.html

Prof. Ryszard Andrzejak: nigdy nie popełniłem plagiatu

Moje Miasto Wrocław, 13.08.2010

Rektor Akademii Medycznej odpowiada na zarzuty postawione przez Zespół ds. Etyki w Nauce.

http://www.mmwroclaw.pl/10576/2010/8/13/prof-ryszard-andrzejak-nigdy-nie-popelnilem-plagiatu?category=news

Ryszard Andrzejak nie ustąpi z funkcji rektora AM

Gazeta Wyborcza Wrocław, Tomasz Wysocki 2010-08-16

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,8253855,Ryszard_Andrzejak_nie_ustapi_z_funkcji_rektora_AM.html

Były SB-ek znowu uczy studentów

Głos Wielkopolski , Krzysztof M. Kaźmierczak, 2010-08-11

http://www.gloswielkopolski.pl/stronaglowna/293095,byly-sb-ek-znowu-uczy-studentow,id,t.html

Rozpoczął się proces lustracyjny prorektora uniwersytetu w Olsztynie

PAP, 2010-08-27

Plagiat habilitacji w Bydgoszczy- Marek Wroński,Forum Akademickie  (7/8 – 2010)

Aktywność zespołu do spraw Etyki w Nauce

Aktywność zespołu   do spraw Etyki w Nauce:

Zespół   do spraw Etyki w Nauce

Do zadań Zespołu należy formułowanie opinii i wniosków dotyczących etyki badań naukowych i związanych z nią projektów rozwiązań prawnych.
Niniejsza strona stanowi serwis informacyjny i forum dyskusyjne Zespołu. Jest ona także środkiem porozumiewania się Przewodniczącego Zespołu z jego pozostałymi uczestnikami. Okazało się rzeczą praktyczną umiejscowienie tej strony w zadomowionej już w Sieci domenie http://www.calculemus.org. Tak się bowiem składa, że Przewodniczący Zespołu jest właścicielem, redaktorem i programistą tej domeny, może więc swobodnie nią operować jako środkiem komunikacji.

Do zadań Zespołu należy formułowanie opinii i wniosków dotyczących etyki badań naukowych i związanych z nią projektów rozwiązań prawnych.
Niniejsza strona stanowi serwis informacyjny i forum dyskusyjne Zespołu.

Jest ona także środkiem porozumiewania się Przewodniczącego Zespołu z jego pozostałymi uczestnikami.

Okazało się rzeczą praktyczną umiejscowienie tej strony w zadomowionej już w Sieci domenie http://www.calculemus.org. Tak się bowiem składa, że Przewodniczący Zespołu jest właścicielem, redaktorem i programistą tej domeny, może więc swobodnie nią operować jako środkiem komunikacji….

Protokół nr 1/2009 z posiedzenia Zespołu w dniu 30 września 2009 r.

Witold Marciszewski

Na czym polega rzetelność w recenzowaniu. Zagajenie dyskusji zmierzającej do wypracowania standardów akademickiej działalności recenzyjnej.

http://www.calculemus.org/zesp-etyki/index.html Last modified: Mon, 07 Dec 2009 20:35:08 GMT

Oświadczenie rektora oskarżonego o plagiat

Rektor Akademii Medycznej prof. dr hab. Ryszard Andrzejak oskarżony o plagiat pracy habilitacyjnej  oświadcza :

OŚWIADCZENIE REKTORA

serwis AM we Wrocławiu

Senat 6. IX.2010

11 sierpnia 2010 r. ujawniono poprzez media (bez powiadomienia mnie jako strony) lipcową ocenę Zespołu ds. Etyki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rzekomego plagiatu mojej habilitacji. Wnioski z oceny zaprzeczają postanowieniu rzecznika dyscyplinarnego Ministerstwa Zdrowia zatwierdzonemu w ub. r. przez Panią Minister Ewę Kopacz, w ramach przeprowadzonego zgodnie z prawem postępowania wyjaśniającego. Zdumiewający jest fakt, że Zespół, rozpatrując sprawę rzekomego plagiatu, poszedł dalej dezawuując wartość mojej rozprawy habilitacyjnej. Anonimowi Recenzenci powołani przez Zespół ds. Etyki odebrali nawet mojej rozprawie habilitacyjnej walor nowatorstwa, tak podkreślany przez jej Recenzentów z początku lat 90 tj.: prof. Jana Sroczyńskiego – specjalistę chorób wewnętrznych i medycyny pracy, prof. Stanisława Karpiaka- biochemika, prof. Krzysztofa Gabrysia- hematologa i prof. Witolda Zatońskiego zajmującego się problematyką medycyny pracy. W piśmie do Pani Minister Nauki Barbary Kudryckiej z 19 sierpnia wystąpiłem o udostępnienie mi materiałów, na których oparł się Zespół ds. Etyki przy formułowaniu wspomnianej powyżej opinii ujawnionej przez media. Nadmieniam, że zgodnie z podstawowymi normami prawa jako stronie, której sprawa dotyczy, przysługuje mi prawo do obrony. Do dzisiaj nie otrzymałem od Pani Minister żadnej odpowiedzi.

Wysoki Senacie! Od 2 lat jestem poddawany ze strony marginalnej organizacji związkowej występującej pod szyldem Solidarności „80” nagonce, mającej na celu zmuszenie mnie do rezygnacji z funkcji Rektora. Ludzie ci przypisali mi rzekome „wielkie” nieprawidłowości w działalności rektorskiej, w tym: nadużywanie uprawnień, brak nadzoru właścicielskiego, łamanie praw pracowniczych itp., w końcu oskarżono mnie o popełnienie plagiatu czyli kradzież rozprawy habilitacyjnej. Podkreślam, że wszystkie te sprawy, a było ich 19 zakończyły się w Sądzie lub Prokuraturze oddaleniem powództwa, umorzeniem lub uniewinnieniem. Nie chcę wspominać jakie koszty poniosła z tego powodu społeczność akademicka Naszej Uczelni. W związku z odrzucaniem przez właściwe organa sprawiedliwości wspomnianych wyżej zarzutów wobec mnie, podtrzymuje się sztucznie sprawę mojego rzekomego plagiatu popełnionego w rozprawie habilitacyjnej, pomimo rozpatrywania i oddalenia tych zarzutów już przed 20 laty. Zdumiewające jest w tej sytuacji zarówno wsparcie dla tych działań ze strony Gazety Wyborczej jak i jego szczególna forma. Pod hasłem cytuję „źle się dzieje na Akademii Medycznej” Dziennik ten żąda mojego ustąpienia, a ostatnio nawet ogłosił to w artykule pod tytułem „Koniec rektora Andrzejaka”. W odpowiedzi stwierdzam, że w mojej pracy naukowej nie ma żadnych tajemnic. Jest ona w większości opublikowana. Nie są też tajemnicą sposoby powstawania tzw. raportów i następowo publikacji z badań załóg zakładów pracy, które prowadziłem jako pracownik ówczesnej Kliniki Chorób Zawodowych w latach osiemdziesiątych. Jestem gotowy je przedstawić, byleby ktoś dał mi taką możliwość. Jednak do tej pory nikt z osób jawnie lub anonimowo ferujących negatywne oceny mojej rozprawy habilitacyjnej o to nie zapytał. W mojej ocenie upublicznione przez media wnioski Zespołu ds. Etyki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego są nieuprawnioną próbą wpłynięcia na opinie wybranych przez Radę Wydziału Lekarskiego Recenzentów w postępowaniu administracyjnym we wznowionym przewodzie habilitacyjnym,………………………