Kondycja moralna nauki w Polsce

Kondycja moralna nauki w Polsce

serwis PAN,

ą. Chodzi o odpowiedź na pytanie, czy nauka jest
uprawiana zgodnie ze standardami właściwymi nauce, nie tylko metodologicznymi, ale także
moralnymi. Odwołując się do istniejącego w medycynie pojęcia dobrej praktyki klinicznej (zbiór
standardów klinicznych i etycznych), prof. Szawarski zaproponował pojęcie dobrej praktyki
naukowej, stawiając pytanie o to, jaki jest stan praktyki naukowej w Polsce. Czy jesteśmy z niej
zadowoleni czy niezadowoleni? Jak kształtują się nasze zachowania, motywacje i postępowanie
we wszystkich wymiarach działalności?....

w:
Konferencja „Nauka w sieci wpływów”
W dniu 14 kwietnia 2011 r. w Pałacu Staszica odbyła się konferencja „Nauka w sieci wpływów”. Prezes PAN prof. Michał Kleiber otworzył konferencję, jak również podsumował jej wyniki. Celem spotkania było zainicjowanie publicznej debaty na temat roli i miejsca nauki w społeczeństwie oraz rozmaitych uwarunkowań je kształtujących. W debacie wzięli udział przedstawiciele środowisk naukowych i dziennikarze, którzy dyskutowali w czterech panelach….

Studenci plagiatują, bo nie nauczono ich wykorzystywania źródeł internetowych

18 uczelni oraz wydziałów otrzymało tytuł „walczących z plagiatami”

PAP – Nauka w Polsce, Urszula Rybicka, 2011-05-12

Certyfikat uczelni lub wydziału walczącego z plagiatami otrzymało w środę 18 instytucji. „Studenci plagiatują, bo nie nauczono ich wykorzystywania źródeł internetowych” – powiedziała PAP prorektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, prof. Joanna Bernagiewicz.`..

…Jej zdaniem, próby oszukiwania przy pisaniu prac to częściowo wynik tego, że na wcześniejszych etapach kształcenia młodzież nie jest uczona przestrzegania praw autorskich. Prace w gimnazjach i liceach często są pisane z wykorzystaniem wielu źródeł internetowych i przychodzący na studia młodzi ludzie są do tego przyzwyczajeni. …Prezes firmy, dostarczającej uczelniom oprogramowanie antyplagiatowe Sebastian Kawczyński zapewniał, że programu nie da się oszukać…

…Jak poinformował prezes, z systemu korzysta 127 uczelni, a 50 z nich wymienia się bazami danych prac, które na tych uczelniach zostały obronione, z których treścią również można porównać sprawdzany tekst