Blog to nie jest odpowiednie forum do prowadzenia dyskusji akademickiej.

 

  

WYDARZYŁO SIĘ 1 CZERWCA 2011

Blog. Prof. Pluskiewicza, 1 CZERWCA 2011

Ten dzień z pewnością na długo zapamiętają uczestnicy posiedzenia Rad Wydziału w Katowicach. Trwało ono 235 minut;Od 13.40 Pani Rektor zajęła się sprawą mego bloga. W półgodzinnej wypowiedzi, którą trudno mi w całości przytaczać (nie mam zresztą tak znakomitej pamięci) padło wiele ostrych i gorzkich słów pod moim adresem.

Spróbuję jak najrzetelniej przedstawić w punktach najważniejsze zarzuty.

• Blog to nie jest odpowiednie forum do prowadzenia dyskusji akademickiej.
• Osoby z innych ośrodków akademickich zwracają Pani Rektor uwagę, że piszę teksty szkalujące dobre imię naszej uczelni.
• Blog jest miejscem prezentującym anonimowo opinie obrażające liczne osoby, w tym władze uczelni.
• Następnie Pani Rektor wyświetliła na ekranie mój poniedziałkowy tekst i go odczytała in extenso, odrzucając całkowicie moją tezę o wszechobecności pojęcia „strach” w uczelni. Według Jej słów uczelnia to miejsce wolnej, niczym nieskrępowanej dyskusji, a każdy chętny może do woli się wypowiadać na każdy temat.
• Dalej nastąpił trudny do zrozumienia dla słuchaczy (poza członkami Senatu) fragment dotyczący lutowego i marcowego posiedzenia tego gremium; ten fragment pominę.
• Następnie Pani Rektor zajęła się losami w uczelni jej dwóch, jak określiła, głównych krytyków, czyli Prof. J. Dzielickiego i mnie. W długiej wypowiedzi opisała, że nic nas z jej strony złego nie spotkało; np. Prof. Dzielicki uzyskał stanowisko profesora zwyczajnego (mimo – według słów Pani Rektor „słabego dorobku naukowego”), a jego konflikt z dyrektorem szpitala nie ma z funkcją rektora żadnego związku. Ja z kolei otrzymałem w ostatnich latach nagrody naukowe rektorskie, nagrodę naukową Ministra Zdrowia, stanowisko profesora zwyczajnego. Dodatkowo kupiono do mojego zakładu densytometr. Konkludując, nie ma mowy, o jakichkolwiek szykanach wobec nas dwóch, wręcz przeciwnie byliśmy traktowani bardzo pozytywnie.

………….