Zarzuty dla byłego rektora wyższej uczelni w Chrzanowie

Zarzuty dla byłego rektora wyższej uczelni w Chrzanowie

PAP- Gazeta Krakowska , 9.06.2011 

Zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach postawiła krakowska prokuratura dwóm osobom z b. kierownictwa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie – poinformowała PAP w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie Bogusława Marcinkowska…..Jak podkreśla prokuratura, w toku postępowania zabezpieczono dokumentację, przesłuchano jako świadków byłych i obecnych pracowników szkoły oraz studentów, zwrócono się też do ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przeprowadzenie kontroli w szkole. Otrzymany w marcu protokół pokontrolny był jedną z podstaw sformułowania zarzutów…

Zerwanie umowy po podejrzeniu o plagiat

Zerwanie umowy po podejrzeniu o plagiat

Dziennik Polski, 10.06.2011

 Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Edukacji i Nauki z Tarnowa.

To efekt podejrzeń o plagiat, którego miała dopuścić się fundacja podczas realizacji unijnego projektu SPIN. Urząd Marszałkowski miesiąc temu złożył do prokuratury doniesienie w tej sprawie

Urząd Marszałkowski zrywa umowę. Fundacja musi oddać pieniądze!

sądeczanin 9.06.2011

Małopolski Urząd Marszałkowski wypowiedział umowę Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki. Jak argumentuje, „całkowicie utracił do niej zaufanie”. To odpowiedź urzędu na wczorajszą konferencje prasową przedstawicieli fundacji i jej byłego prezesa Krzysztofa Pawłowskiego.

 Decyzja jest podyktowana szeregiem wykrytych nieprawidłowości – czytamy w przesłanym do nas oświadczeniu Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Szczególnie jaskrawym przykładem są trzy opracowania przesłane przez FREiN, dotyczące platformy informatycznej. Opracowania stanowiły, zdaniem FREiN, kopię materiałów własnych opublikowanych na stronie internetowej firmy Microsoft. Za ich przygotowanie FREiN zapłaciła swoim podwykonawcom niemal 200 tys. zł ze środków publicznych uzyskanych od samorządu województwa na realizację zadań i przedstawiła zapłacone faktury do rozliczenia w ramach projektu SPIN. Tymczasem istnieje możliwość darmowego korzystania z tych materiałów, co potwierdziła firma Microsoft w liście do FREiN.

Fundacja z Tarnowa najprawdopodobniej będzie musiała zwrócić zainwestowane pieniądze. Jest to około 200 tysięcy złotych z przekazanych jej w pierwszej transzy jednego miliona 200 tysięcy złotych (za cały projekt twórcy mieli dostać 7 mln zł, podważone zostały dokumenty, na które przyznano mniej niż 200 tys. zł). Na razie jednak nic nie jest przesądzone. Przedstawiciele fundacji nie dostali od urzędu żadnego oficjalnego pisma w sprawie zerwania umowy, a o dzisiejszej decyzji dowiedzieli się od nas….

Zarząd Województwa podjął dziś decyzję o wypowiedzeniu umowy z FREiN.

Mając podejrzenia, co do czystości intencji Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki z Tarnowa w podejmowanych przez nią działaniach w ramach projektu SPIN i biorąc pod uwagę całkowitą utratę zaufania do Fundacji oraz brak wystarczających i racjonalnych wyjaśnień z jej strony Zarząd Województwa podjął dziś decyzję o wypowiedzeniu umowy partnerskiej wraz z żądaniem zwrotu otrzymanej przez FREiN zaliczki. Zarząd Województwa nie wyraża zgody na wykorzystywanie publicznych pieniędzy na opracowania o znikomej jakości uniemożliwiającej ich wykorzystanie w dalszym etapie prac w ramach projektu lub noszących znamiona nieuprawnionego wykorzystania materiałów przygotowanych przez osoby trzecie, co potwierdziło przeprowadzone postępowania kontrolne i wyjaśniające.

Powyższa decyzja jest podyktowana szeregiem wykrytych nieprawidłowości. Szczególnie jaskrawym przykładem są trzy opracowania przesłane przez FREiN, dotyczące platformy informatycznej. Opracowania stanowiły, zdaniem FREiN, kopię materiałów własnych opublikowanych na stronie internetowej firmy Microsoft. Za ich przygotowanie FREiN zapłaciła swoim podwykonawcom niemal 200 tys. zł ze środków publicznych uzyskanych od samorządu województwa na realizację zadań i przedstawiła zapłacone faktury do rozliczenia w ramach projektu SPIN. Tymczasem, istnieje możliwość darmowego korzystania z tych materiałów, co potwierdziła firma Microsoft w liście do FREiN.

Niezależnie od dzisiejszej decyzji Zarządu Województwa sprawa została zgłoszona 9 maja 2011 r. do prokuratury, która wszczęła postępowanie wyjaśniające. Śledztwo jest w toku.”