Przeciwdziałanie nierzetelności naukowej

Przeciwdziałanie nierzetelności naukowej 

serwis Akademii Medycznej we Wrocławiu , 13.01.2012.

W celu przeciwdziałania nierzetelności naukowej Akademia Medyczna we Wrocławiu podpisała umowę z serwisem Plagiat.pl.
Informuję, że 30 grudnia 2011 r. weszło w życie Zarządzenie Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu nr 60/XV R/2011 w sprawie procedury zabezpieczającej oryginalność prac habilitacyjnych oraz artykułów publikowanych w czasopismach uczelnianych.
W celu prowadzenia działalności informacyjno-edukacyjnej z zakresu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prowadzenia polityki antyplagiatowej w odniesieniu do prac publikowanych w periodykach wydawanych przez Akademię Medyczną, prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich i licencjackich powstających w Akademii Medycznej została powołana Rektorska Komisja ds. Przeciwdziałania Plagiatom (Zarządzenie Rektora nr 2 /XV R/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r
Prorektor ds. Rozwoju Uczelni
Prof. dr hab. Jacek Szepietowski