Czy właściwe jest zachowanie uczelni…

Radni piszą do Minister Kudryckiej ws konwecji SLD na UO

Niezależna Gazeta Obywatelska w Opolu–   Łukasz Żygadło, 18.01.2012

.

Radni Solidarnej Polski Michał Nowak i Przemysław Bukowski wystosowali list do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej w sprawie organizacji Konwencji Sojuszu Lewicy Demokratycznej w gmachu Uniwersytetu Opolskiego. Konwencja ma się odbyć 18 stycznia br.

Radni w liście pytają Panią Minister o jej opinię, czy właściwe jest zachowanie opolskiej uczelni, która w swoich murach organizuje konwencję wyborczą ugrupowania politycznego. Czy uczelnia wyższa mająca za zadanie kształtowanie przyszłych elit, to właściwe miejsce do organizowania konwencji jakiejkolwiek partii politycznej?…

Prof. J.Staniszkis obawia się , że uczelnie mogą produkować półgłówków

Jadwiga Staniszkis o dyktacie mocy, formy i idei

blogpress.pl 18.01.2012

…Profesor Staniszkis zwróciła uwagę na dezorganizację tego, co utrzymywało społeczeństwa w całości. A przesądzi to o szansach konsolidacji i refleksji społeczeństw nad samymi sobą. Posłużyła się przykładem działań minister Kudryckiej, która oddzieliła nauki humanistyczne od nauk społecznych: „Filozofia, historia filozofii, historia już według jej wizji nie powinny być na socjologii, na prawie, na ekonomii. To oczywiście utrudnia refleksję nad samym sobą”. Pani profesor uznała, że szkoły wyższe, który będą realizowały te zalecenia, będą produkowały półgłówków, natomiast: „W światłych społeczeństwach tworzeniu prawa w skali państwa powinno energetyzować odbudowywanie poczucia wspólnoty, przypominanie kanonu, który Niemcy nazywają świadomością konstytucyjną. U nas to jest raczej świadomość miejsca w historii, bo nigdy to nie było silnie związane z prawem. W tej chwili nawet na tym poziomie to jest właśnie w tej nowej Europie demontowane. I niezależnie czy będzie federacja czy otwarty konstytucjonalizm ten proces cały czas zachodzi”.