Akademickie cuda

Miałem jednak rację


Marek Wroński
 – Forum Akademickie, 6/2012
„Postępowanie zarówno Rady Wydziału, jak i Centralnej Komisji, doprowadziło do stanu, gdzie w obiegu prawnym obok uchwały o nadaniu skarżącemu stopnia naukowego pozostaje uchwała o niewszczynaniu skarżącemu przewodu habilitacyjnego w tej samej sprawie”.
Sprawa nierzetelnej habilitacji prof. Mirosława Krajewskiego …...

Cała sprawa więc po trzech latach ponownie wraca na Wydział Nauk Historycznych UMK i tam musi zostać porządnie i prawidłowo załatwiona. Wierzę, że znajdzie się obecnie dość woli, aby wznowienie przewodu habilitacyjnego przeprowadzić zgodnie z przepisami, które obowiązywały w roku 1994 i 1995 – wtedy, kiedy habilitację otwarto. Rada Wydziału musi powołać nową pięcioosobową Komisję Habilitacyjną, jak również trzech nowych recenzentów, którzy, biorąc pod uwagę sprawozdanie Komisji Wydziałowej pod kierownictwem prof. Szczepana Wierzchosławskiego, jeszcze raz formalnie ocenią dorobek i monografię habilitacyjną. Potwierdzenie przez recenzentów niesamodzielności pracy i naruszenia dobrych obyczajów naukowych skutkować będzie niedopuszczeniem habilitanta do kolokwium habilitacyjnego, co musi wyrazić Rada Wydziału w osobnej uchwale. Jednocześnie, na tym samym posiedzeniu konieczne będzie podjęcie drugiej uchwały, w której unieważniona zostanie wcześniejsza uchwała RW z 13 lutego 1995 o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

I dopiero wtedy od tej drugiej uchwały prof. Krajewski będzie mógł się odwołać do Centralnej Komisji, a później ewentualnie kwestionować decyzję Centralnej Komisji w sądach administracyjnych: w WSA i NSA. Jestem więc przekonany, że jeszcze nie raz Jego habilitacyjne problemy będą opisywane na łamach „Forum Akademickiego”. Ad multos annos , Panie Profesorze!

Cała ta przedłużająca się sprawa dobitnie pokazuje słabe strony Biura Centralnej Komisji i trudność dotarcia z konstruktywną krytyką na XXIV piętro Pałacu Kultury i Nauki. Dodatkowym problemem jest fakt, że Biuro CK wymaga co najmniej 4-5 nowych etatów (w tym dla informatyka!) oraz zwiększenia budżetu, aby zdolny i mądry radca prawny z odpowiednim uposażeniem był na pełnym etacie. Minister Barbara Kudrycka przed ponad rokiem publicznie zapewniła Sejm – przy okazji uchwalania poprawek w ustawie – że w związku ze znacznym zwiększeniem zadań Centralna Komisja dostanie wszelką pomoc. Ustawa działa od października ubiegłego roku, a Biuro CK – zaniedbywane od lat 20 – staje się po prostu niewydolne. Uderza to w serce polityki naukowej państwa i w końcu doprowadzi do tego, że „reforma październikowa” zakończy się tak, jak „reforma marcowa”. Będą wierni, ale mierni. Na takich porządnej nauki nie sposób zbudować.

Kolejny cud przedawnienia

Trzy lata już trwa i właśnie wróciła do punktu wyjścia sprawa nierzetelnego doktoratu ks. dr. hab. Aleksandra Sobczaka, byłego adiunkta Zakładu Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu (patrz: Hiszpański doktorat , FA 6/2009)……..

Reklamy

Komentarze 2

 1. Pan Wroński jest mądrzejszy od NSA i WSA (w jego osobistym przekonaniu). Tak dalece posunięta bufonada i pewność siebie stawiają w złym świetle p.Wrońskiego. A podobno wyroków sądów się nie komentuje…(to taki dobry obyczaj w państwie demokratycznym).

 2. Sprawy rozstrzygane przez WSA w Warszawie i NSA w latach 2011-2012
  4-krotnie przegrane przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w Warszawie i UMK w Toruniu
  w sprawie przeciwko profesorowi Mirosławowi Krajewskiemu:

  1. wyrok NSA w sprawie o sygn. I OSK 249/11 z 17 maja 2011 r., NSA:
  -uchylił zaskarżony wyrok WSA w Warszawie o sygn. I SA/Wa 449/10 z 20 sierpnia 2010 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia,
  -zasądził od CKdsSiT na rzecz Mirosława Krajewskiego kwotę 577 tytułem zwrotu kosztów postępowania,;
  2. wyrok WSA w Warszawie o sygn. II SA/Wa 1460/11 z 14 września 2011 r., WSA:
  – stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji CKdsSiT z 21 grudnia 2009 r.,
  – stwierdził, że decyzja nie podlega wykonaniu w całości,
  – zasądził od CKdsSiT na rzecz Mirosława Krajewskiego kwotę 257 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;
  3. wyrok WSA w Warszawie w sprawie o sygn. II SA/Wa 308/12 z dnia 15 maja 2012 r. na decyzję CK z 28 listopada 2011 r., WSA:
  -uchylił zaskarżoną decyzję CKdsSiT z 28 listopada 2011 r. oraz uchwałę Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu z 16 czerwca 2009 r.,
  – stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości,
  – zasądził od CKdsSiT na rzecz Mirosława Krajewskiego kwotę 457 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;
  4. wyrok NSA w sprawie z dnia 8 listopada 2012 r., NSA
  – oddalił skargą kasacyjną CKdsSiT,
  – utrzymał w mocy zaskarżony wyrok WSA z 15 maja 2012 r.,
  – zasądził od CKdsSiT na rzecz Mirosława Krajewskiego kwotę 257 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

  No comment!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: