Ustawa o szkolnictwie wyższym w wyborczej praktyce

Wielki spór na Uniwersytecie. Rozwiąże go ministerstwo?

Gazeta Wyborcza- Wrocław, Tomasz Wysocki, 28.05.2012

Czy prof. Jerzy Juchnowski został dziekanem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego zgodnie z prawem? Prof. Beata Ociepka, wykładowca wydziału, uważa, że nie miał prawa na to stanowisko nawet kandydować. Jej protesty odrzuciły instancje uczelniane, zwróci się więc do Ministerstwa Nauki.

W kwietniu rada Wydziału Nauk Społecznych wybrała prof. Jerzego Juchnowskiego na kolejną kadencję na stanowisko dziekana. Jego jedynym kontrkandydatem był prof. Mirosław Dymarski. Jednak według przepisów rektor, prorektorzy, dziekani i prodziekani nie mogą być wybierani do pełnienia tych funkcji więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.

Tymczasem prof. Juchnowski po raz pierwszy został wybrany w czerwcu 2007 r., kiedy w połowie kadencji zrezygnował z tej funkcji dr hab. Andrzej Czajowski, a potem na czteroletnią kadencję w 2008 r…

…Według prof. Beaty Ociepki z Instytutu Studiów Międzynarodowych prof. Juchnowski nie miał prawa kandydować ponownie na dziekana. – Ustawa o szkolnictwie wyższym i statut Uniwersytetu nie pozostawiają wątpliwości, jak liczy się kadencję władz uniwersyteckich i wydziałowych. Profesor Juchnowski sprawował funkcję w czasie dwóch poprzednich kadencji, zatem nie mógł startować w wyborach po raz trzeci – tłumaczy prof. Ociepka.

Protest w tej sprawie z wnioskiem o unieważnienie wyborów dziekana skierowała do Uczelnianej Komisji Wyborczej. Ta jednak go odrzuciła, uznając, że za pierwszym razem prof. Juchnowski nie był dziekanem przez pełną kadencję i nie powinno się jej liczyć…..

Pozbawianie praw nauczyciela akademickiego i autonomiczne załatwianie krytykujacych

Politechnika skarży się na naukowca. Bo śmiał skrytykować

Gazeta Wyborcza – Wrocław, Tomasz Wysocki, 20.06.2012

Jak Politechnika Wrocławska pojmuje swoją autonomię? Mniej więcej tak, jak PZPR pojmowała swoją kierowniczą rolę. Światłych decyzji uczelni też nie można komentować, oceniać, a już o krytyce to w ogóle nie ma mowy. A kto by się na to poważył, niech uważa, bo uczelnia załatwi go po linii ministerialnej…..

…Właśnie tak próbuje załatwić dra Marka Wrońskiego, członka zespołu ds. dobrych praktyk przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i człowieka instytucję, od lat walczącego z nadużyciami na uczelniach. Skrytykował on bowiem niedawny wyrok politechniki na prof. Mirosława Millera, prezesa EIT Plus, a jednocześnie pracownika naukowego tej uczelni.

W maju komisja dyscyplinarna uznała, że kierując EIT Plus, Miller działał na szkodę politechniki. Jej rektor, prof. Tadeusz Więckowski, zarzucił mu, że doprowadził do utraty przez placówkę roli beneficjenta w staraniach o pieniądze na duże projekty badawcze.

Wyrok był bardzo surowy – komisja na rok pozbawiła profesora praw nauczyciela akademickiego. ….O wiele bardziej istotne i zastanawiające jest bowiem to, jak 23 lata po demokratyzacji Polski, zniesieniu cenzury i wprowadzeniu swobody wyrażania opinii członkowie senatu szacownej uczelni podchodzą do tych zdobyczy. Według nich, skoro uczelnia ma autonomię, jej decyzje są niepodważalne i nie podlegają żadnej krytyce. A każdy, kto ją wygłosi, zasługuje na to, żeby potraktować go tak, jak uczelnia potraktowała prof. Millera.

Senatowi politechniki chyba pomieszały się porządki – demokratyczny, na który uczelnia powołuje się, podkreślając swoją autonomię, z tym z głębokiego PRL-u, gdy krytyka państwowej instytucji nie mieściła się nikomu w głowie, a tych, którzy próbowali ją głosić, łatwo można było załatwić po linii ministerialnej…..

Uczelniana kara dla szefa EIT Plus – zemsta i poniżenie

Gazeta Wyborcza – Wrocław, Mirosław Maciorowski, 30.05.2012

Prof. Mirosław Miller, prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT Plus, został przez komisję dyscyplinarną Politechniki Wrocławskiej na rok pozbawiony praw nauczyciela akademickiego. To kara drastyczna, ale mogła być jeszcze bardziej horrendalna, bo uczelniany rzecznik dyscypliny, który badał jego sprawę, wystąpił o pozbawienie go praw aż na pięć lat.

….Lista zarzutów wobec profesora jest długa. Sprowadzając je do wspólnego mianownika, można powiedzieć, że – zdaniem władz politechniki – profesor jako pracownik tej uczelni działał na jej szkodę. Nie będę szczegółowo wnikał w same zarzuty, czy są słuszne, czy nie. Zostawiam to, bo bardziej interesuje mnie wysokość samej kary. Ukaranie naukowca wykluczeniem z zawodu za to, że stojąc na czele jakiejś instytucji, podejmował związane z jej kierowaniem decyzje, przypomina (biorąc oczywiście pod uwagę wszelkie proporcje) zamknięcie w więzieniu Julii Tymoszenko za podpisanie kontraktu gazowego z Rosją, w czasach gdy była premierem Ukrainy…Dla nikogo nie jest tajemnicą, że rektor politechniki prof. Tadeusz Więckowski nie był entuzjastą formuły EIT Plus i roli, jaką w tej spółce odgrywała kierowana przez niego uczelnia. Wiadomo też, że obaj naukowcy mieli różne zdania na temat funkcjonowania tej instytucji. Do tego dochodzą powstałe na tym tle osobiste animozje. Po niezmiernie surowym wyroku, który trudno uznać za adekwatny do przewin, bez względu na to, czy rzeczywistych, czy wydumanych, nie można tego faktu pominąć….

…..Ale w całej sprawie Miller też nie jest bez winy. Kierując EIT, pracował zarazem na Politechnice. W ten sposób generował permanentny konflikt interesów. Powinien był zwyczajnie z uczelni odejść. Swoją drogą dziwne też, że Politechnika go nie zwolniła, lecz wybrała drogę ostrzejszej szykany.

Politechnika Wrocławska ukarała szefa EIT Plus

Gazeta Wyborcza – Wrocław, Tomasz Wysocki, 30.05.2012

Prof. Mirosław Miller, prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT Plus, został na rok pozbawiony praw nauczyciela akademickiego. Taką karę za działanie na szkodę uczelni orzekła komisja dyscyplinarna Politechniki Wrocławskiej, której prof. Miller jest pracownikiem naukowym.

..Postępowanie wyjaśniające w sprawie prof. Millera w styczniu 2010 r. wszczął na wniosek rektora uczelni prof. Tadeusza Więckowskiego rzecznik dyscyplinarny. To rodzaj uczelnianego prokuratora, który weryfikuje zarzuty stawiane pracownikom naukowym. Po kilku miesiącach dochodzenia prof. Stanisław Żukowski wystąpił do komisji dyscyplinarnej o ukaranie prof. Millera pozbawieniem praw nauczyciela akademickiego aż na pięć lat.

Prezesowi EIT Plus zarzucono m.in., że

*pozycję beneficjenta projektów naukowych, opracowanych przez uczonych z Politechniki, przejęła spółka EIT Plus *EIT Plus wykorzystywało własności intelektualne, zaplecze i dorobek naukowy politechniki,

*zataił przed pracownikami PWr, że będę musieli brać udział w przetargach na realizację opracowanych przez siebie projektów,

*obniżył stawki na realizację badań na politechnice w ramach projektów Biomed i Nanomat..

…Na liście przewinień prof. Millera jest także mowa o tym, że nie próbował wyjaśnić władzom uczelni powodów swojego postępowania oraz ignorował ich dążenia do odwołania go ze stanowiska prezesa EIT Plus.

Proces Millera trwał prawie dwa lata. Komisja uznała ostatecznie, że działał na szkodę uczelni i sprzeniewierzył się zasadom etyki akademickiej, ale nie orzekła tak wysokiej kary, jak tego żądał rzecznik dyscyplinarny. Skazano go na rok pozbawienia praw nauczyciela akademickiego. To znaczy, że jako pracownik naukowy nie może być zatrudniony na żadnej uczelni w Polsce.

……To najwyższy wymiar kary w świecie akademickim. Prof. Miller nie jest plagiatorem ani oszustem, aby karać za to, co robi, wykluczeniem z zawodu naukowca – komentuje dr hab. Marek Wroński, członek zespołu ds. dobrych praktyk w nauce przy Ministerstwie Nauki. – To zły precedens, kiedy uczelnia szykanuje swojego profesora tylko za jego zaangażowanie w innej instytucji. ….

…Prof. Mirosław Miller: – To rodzaj szykany wobec mnie ze strony rektora politechniki. Takie sposoby zastraszania, znęcania się nad człowiekiem, aby się poddał, przypominają lata 50., okres stalinizmu. Ten proces to efekt osobistej niechęci rektora Więckowskiego wobec mnie. Odgrywa się na mnie, bo dzięki mojej determinacji nie udało mu się zniszczyć EIT Plus.