Funkcjonowanie Komisji ds. etyki w nauce

Komisja do spraw etyki w nauce
Polska Akademia Nauk
Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

serwis PAN

Komunikaty, decyzje i opinie Komisji

Akty prawne

Ogłoszenia i uchwały dotyczące Komsji

 

Finansowanie komisji etycznych – Komisja ds Etyki w Nauce PAN

Decyzja Nr 35 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie kosztów funkcjonowania Komisji do spraw etyki w nauce

serwis PAN

http://www.instytucja.pan.pl/images/stories/pliki/Komisja_ds_Etyki_Nauce/dokumenty/Decyzja_Nr_35_Prezesa_Polskiej_Akademii_Nauk_z_dnia_26_sierpnia_2011_r._w_sprawie_kosztow_funkcjonowania_Komisji_do_spraw_etyki_w_nauce.pdf