Obywatelski monitoring przykładów nepotyzmu i kolesiostwa w całym kraju

Rusza obywatelski projekt monitoringu przykładów kolesiostwa i nepotyzmu

wpolityce.pl 29.08.2012

Ruszyła strona poznajomosci.info, której ideą jest obywatelski monitoring przykładów nepotyzmu i kolesiostwa w całym kraju. Jej celem, według sprawującego pieczę nad projektem Pawła Kowala, ma być pomoc w walce z „partyjniactwem, kolesiostwem, przypadkami nepotyzmu”. Kowal powiedział w środę na konferencji prasowej w Sejmie, że projekt strony internetowej został przygotowany przez jego współpracowników i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Jak dodał, projekt ma na celu zbieranie informacji, analizowanie, a w niektórych przypadkach podejmowanie interwencji w sytuacjach, gdy w rządzie, samorządzie i innych instytucjach jest podejrzenie zachowań partyjniackich czy „kolesiostwa”…….Strona internetowa wyposażona jest w formularz zgłoszeniowy, pod którym osoby zainteresowane bądź pokrzywdzone mogą przekazywać informacje o swoich podejrzeniach dotyczących „kolesiostwa i partyjniactwa”. Organizatorzy zapewniają anonimowość autorom takich zgłoszeń..

poznajomosci.pl

http://whispering-castle-4035.herokuapp.com/

Witamy Państwa na pierwszej w Polsce stronie internetowej poświęconej obywatelskiemu monitoringowi głównych problemów dzisiejszej Polski – nepotyzmu i partyjniactwa…….Chcemy sprawić, żeby Polska była krajem, w którym przede wszystkim liczą się wiedza, zdolności i przedsiębiorczość. Sprawdzimy w jakim stopniu ustawowy wymóg organizowania przejrzystych i uczciwych konkursów na stanowiska publiczne jest w Polsce przestrzegany. Chcemy, aby wszyscy Polacy mieli równe szanse na otrzymanie pracy w administracji publicznej. Obywatelski sprzeciw wobeckolesiostwa jest pierwszym krokiem na długiej drodze do normalności w Naszym Kraju……Chcemy zebrać silną i sprawną społeczność ludzi, których wspólne zaangażowanie obywatelskie postawi tamę kolesiostwu w Polsce. Każdy Polak musi być pewny, że liczą się kompetencje!Jeśli zjednoczymy się dla dobra wszystkich obywateli Polski to zdziałamy więcej!

Rozprawa z badaniem przeszłości ?

Instytut Pójdzie Na bruk?

tvn24. – 28.08.2012

Instytut Pamięci Narodowej, który zamiast badać historyczną przeszłość, dziś bardziej zajmuje się swoją przyszłością…..Poszukiwaniom nowej lokalizacji towarzyszy szukanie winnych, którzy doprowadzili do sytuacji, w której Instytut musi zmienić siedzibę, a nie ma na to pieniędzy. Winny rząd? …..A może to IPN powinien sam zapłacić za kupno swojej siedziby?

Promowanie tzw. dobrych praktyk z zakresu prasy akademickiej.

Wielki zjazd redaktorów gazet akademickich

Ada Chojnowska – Gazeta Wyborcza Kraków,28.08.2012

XX Zjazd Redaktorów Gazet Akademickich tym razem odbywa się w Krakowie. Jego uczestnicy przekonują, że prasa uczelniana ma bardzo ważne zadania: integrować i zapewniać dobrą komunikację wewnątrz uczelni……W tym roku zjazd zorganizował Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Główne jego hasła to: prawo prasowe i autorskie, ochrona wizerunku, a także dziennikarstwo prasowe i społeczne. Wszystko to w imię promowania tzw. dobrych praktyk z zakresu prasy akademickiej.

– Środowisko akademickie jest tym silniejsze, im bardziej jest zintegrowane. Prasa uczelniana ma funkcje właśnie integrujące, a także utożsamiające i podpowiadające zmiany prowadzące do rozwoju całej uczelni – mówi Łukasz Salwarowski, dyrektor sekcji promocji oraz redaktor czasopisma „Kurier UEK”…..

Ostatnio wśród posłów zapanowała moda na doktoraty

Politycy wracają do szkół

Jarosław Stróżyk, Eliza Olczyk – Rzeczpospolita,  26.08.2012

Zasiadanie w Sejmie to dla posłów czas na zdobywanie wykształcenia i tytułów

Polski Sejm widział już błyskawiczne awanse edukacyjne. Od wykształcenia podstawowego do ukończenia studiów. Ostatnio wśród posłów zapanowała moda na doktoraty. W swoją edukację inwestują zwłaszcza politycy opozycji, którzy nie ukrywają, że marginalizowani w parlamencie przez rządzącą koalicję mają na to dużo czasu………..

Zdaniem politologa Rafała Chwedoruka z Uniwersytetu Warszawskiego pęd do wiedzy u polityków jest zjawiskiem pozytywnym. – Tym bardziej że do Sejmu wchodzą coraz młodsze pokolenia, a jak wiadomo, poziom wykształcenia mocno się obniżył – mówi Chwedoruk.

Dodaje jednak, że część polityków zdobywa stopnie naukowe po to, żeby później eksponując tytuł, ustawiać się w roli eksperta, czyli kogoś więcej niż polityka. – Zupełnie jakby wstydzili się profesji polityka i mówili ludziom: jestem w Sejmie tylko dlatego, że tu potrzebują mojej wiedzy – konkluduje politolog.

Skargi przeciwko uczelniom niepublicznym

Studenci skarżą uczelnie

Jolanta Ojczyk – Rzeczpospolita,27.08.2012

Parlament Studentów RP pomógł przygotować pierwsze skargi przeciwko uczelniom niepublicznym, które pobrały od swoich studentów zakazane opłaty……..Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. art. 99a ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  uczelnie, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, nie mogą pobierać opłat za egzaminy poprawkowe, komisyjne i dyplomowe. Mimo to wiele uczelni, zwłaszcza niepublicznych, nadal każe płacić sobie za obronę. Ich zdaniem dzięki przepisom przejściowym art. 99a nie dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 i wcześniej…….Z danych PSRP wynika, że wysokość opłat sięga od 300 zł do 1500 zł.

Najstarsza polska uczelnia pozbywa się swoich studentów.

Jagielloński wyrzuca studentów [list]

Edyta Muszyńska – Gazeta wyborcza, 26.08.2012

Mam szokującą informację, najstarsza polska uczelnia właśnie pozbywa się swoich studentów.

UJ likwiduje uzupełniające studia magisterskie – filologia polska kierunek nauczycielski, niestacjonarne. Przez trzy lata szkolenia licencjackiego największe sławy UJ wpajały nam zasady służby, wybraństwa i służby, po czym dowiedzieliśmy się, że najważniejszy jest rachunek zysków i strat – bilans musi wychodzić na plus, a kierunki nierentowne wyrzuca się z grafika….Jak rozumieć grzmiące z katedr UJ tyrady o zaniku wszelkiej polskości, rozleniwieniu umysłów i „chodzeniu na łatwiznę” . Jestem wzburzona i skonsternowana, zwłaszcza, że nikt poza informacją, że możemy wybrać coś innego, nie powiedział „przepraszam”…….wierzyłam, że nie jestem sumą wpłat wpływającą na konto – czyżbym się myliła?

Wiele razy zwracano nam uwagę na tradycję, na naszą historię i często zaściankowy sposób jej spostrzegania… Czy taka polityka władz uczelni to kontynuacja historii…

Rektorzy szkodzą uczelniom ?

Zaledwie trzy polskie uniwersytety znalazły się na liście 500 najlepszych uczelni świata

Sylwia Czubkowska – Dziennik -Gazeta Prawna, 17.08.2012

polskie uczelnie nie mają czym się pochwalić i są nie tylko daleko w tyle za światową czołówką (to głównie uniwersytety z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Japonii i Australii), lecz także za uczelniami z mniejszych państw – Hiszpanią, Czechami, Włochami, Austrią czy Norwegią.

…..Niestety polskie szkoły nie biorą przykładu z największych i najbardziej prestiżowych uniwersytetów świata. Wystarczy spojrzeć na Harvard, to nie jest pojedyncza uczelnia, tylko konglomerat wielu instytucji naukowych i badawczych, które wspólnie mają naprawdę poważny potencjał naukowy – mówi dr Andrzej Rozmus z Samodzielnego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. – U nas jednak wszelkie próby połączenia sił kilku uczelni są wciąż torpedowane przez ambicje poszczególnych rektorów – dodaje naukowiec.