Prawnicy akademiccy nie znają prawa

 Nieznajomość prawa szkodzi


Marek Wroński
 – Forum Akademickie, 10/2012
List, który w końcu marca 2010 r. dotarł do Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego, informował krótko, że „znaczne części” wydanego w 2004 r. podręcznika Zarys językoznawstwa ogólnego, autorstwa dr. hab. Czesława Lachura, „są dosłownie skopiowane” z opracowania dr. hab. Witolda Maciejewskiego Języki świata z książki Człowiek – języki, religie, polityka. Języki i religie narodów (Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2002, s. 7-28). Co więcej, „także inni autorzy i wydawnictwa mają prawo do zgłoszenia zarzutów wobec wydanej książki”…..

Rozprawa dyscyplinarna odbyła się 11 kwietnia 2011 r. W składzie orzekającym Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich znaleźli się: dr hab. Zbigniew Kwiatkowski, prof. UO (przewodniczący, Wydz. Prawa UO)), dr hab. Iwona Alechnowicz-Skrzypek, prof. UO (członek, Instytut Filozofii UO) oraz Aleksandra Wrona (członek, studentka Wydz. Historyczno-Pedagogicznego UO, kierunek: stosunki międzynarodowe). Komisja uznała dr. hab. Czesława Lachura winnym popełnienia zarzucanego mu przewinienia dyscyplinarnego i wymierzyła karę nagany z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni na okres 3 lat.

Jako okoliczności łagodzące obwinionego komisja przyjęła szczere przyznanie się do popełnionego czynu i wyrażoną skruchę. Jako okoliczności obciążające: rodzaj i stopień winy obwinionego oraz wysoki stopień społecznej szkodliwości przypisanego mu czynu.

Prof. Czesław Lachur nie odwołał się od orzeczenia i po jego uprawomocnieniu się przestał pełnić funkcję kierownika Zakładu Rosyjsko-Polskiego Językoznawstwa Konfrontatywnego. „Osierocony” zakład został zlikwidowany, a jego pracownicy weszli w skład Zakładu Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego (kierownik: prof. dr hab. Wojciech Chlebda)….

Zasadne wydaje się, aby przy okazji reformy szkolnictwa wyższego stworzyć okręgowe komisje dyscyplinarne, które powinny zapobiegać licznym błędom formalnym popełnianym na szczeblu uczelnianym. Obecność nauczycieli akademickich z innych uczelni w zespołach orzekających wyrugowałaby w dużym stopniu tzw. towarzyskość i uwarunkowania personalne, co jest plagą nie tylko małych uczelni……

Konflikt interesów

To, co mnie zainteresowało i zaniepokoiło w tej sprawie, to fakt, że rzecznikiem dyscyplinarnym dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Opolskim od 4 lat była adiunkt, dr praw Eliana Trybuchowska z Samodzielnej Katedry Prawa Karnego UO, powołana na to stanowisko jesienią 2008 r. przez panią rektor, prof. dr hab. Krystynę Czaję. Problem jest tylko taki, że obowiązująca od 1 września 2006 r. ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym w art. 145, pkt 1 mówi, iż „rzeczników dyscyplinarnych w uczelni powołuje rektor spośród nauczycieli akademickich, posiadających stopień doktora habilitowanego”. Dlatego Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich, dr praw Eliana Trybuchowska, była osobą prawnie nieuprawnioną do pełnienia funkcji rzecznika, co powoduje, że wszystkie postępowania dyscyplinarne w okresie ostatnich 4 lat, w których zapadły prawomocne orzeczenia dyscyplinarne rozpoczęte jej wnioskiem dyscyplinarnym o ukaranie – z mocy prawa są nieważne.

Nie mogę się nadziwić, że w Uniwersytecie Opolskim, w którym pracuje radca prawny oraz istnieje Wydział Prawa i Administracji, nikt nie przeczytał dokładnie aktualnych przepisów i nikt nie zna dokładnie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zaś powołana rzecznik nie sprawdziła przepisów prawnych, na podstawie których działała.

Przy okazji zwróciłem uwagę, że przewodniczący Dyscyplinarnego Zespołu Orzekającego, dr hab. Zbigniew Kwiatkowski, prof. UO, jest kierownikiem Zakładu Prawa Karnego Procesowego UO, przez co był bezpośrednim przełożonym rzeczniczki, dr E. Trybuchowskiej, która jest adiunktem w jego zakładzie. Moim zdaniem jest to wielki konflikt interesów, dlatego taka sytuacja absolutnie nie powinna mieć miejsca i prof. Kwiatkowski nie powinien przewodniczyć zespołowi orzekającemu….

Autoplagiatu z WAT-u ciąg dalszy

Na początku bieżącego roku w artykule Jak prezentować swoją wiedzę (FA 01/2012), we fragmencie Autoplagiat dziekana WAT zarzuciłem dr. hab. Zdzisławowi Bogdanowiczowi popełnienie w jego książce profesorskiej Laserowe kształtowanie warstwy powierzchniowej elementów maszyn autoplagiatu, który polegał na prawie dosłownym przejęciu dwóch rozdziałów z jego pracy habilitacyjnej (razem 114 stron tekstu) bez stosownych odnośników…..Prezydium CK w głosowaniu 25 czerwca 2012 – po rozpatrzeniu wniosku Rady Wydziału Mechanicznego WAT – odmówiło przedstawienia dr. hab. inż. Zdzisława Bogdanowicza do tytułu naukowego profesora. Za przedstawieniem nie głosował nikt, przeciw 11 osób….

Prezydium CK uznało wniosek Rady Wydziału Mechanicznego WAT za przedwczesny. Kandydat nie odwoływał się i decyzja jest prawomocna.

Kadrze profesorskiej Wydziału Mechanicznego WAT to chyba jednak nie przeszkadza, bowiem 8 maja 2012 Zdzisława Bogdanowicza wybrano na kolejną, drugą kadencję dziekańską.

No cóż, młodzi naukowcy-oficerowie teraz widzą, jak w praktyce kształtuje się rzetelność naukowa. Od siebie chciałbym dodać, że moje styczniowe zarzuty okazały się prawdziwe, zaś dziekan Bogdanowicz publicznie minął się z prawdą, co przed wojną zrujnowałoby „zdolność honorową” oficera. Dzisiaj jednak dziekan nie musi mieć prestiżu, zaś władze rektorskie i komendant nie muszą się w takie nieetyczne sprawy wtrącać…

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: