Ukarana seryjna produkcja stopni naukowych o bardzo niskim poziomie

Zakończenie sprawy „Orgmaszu”


Marek Wroński – Forum Akademickie 11/2012

Cała ta sprawa jest groźnym memento dla tych rad wydziałów mniejszych i większych uczelni, które bez zastanowienia „przepychają” słabe prace doktorskie, bądź nie są skłonne rzetelnie procedować sprawy wznowieniowej.

Cztery lata temu (FA 12/2008, „Klonowanie” słabeuszy) opisałem sprawę znanego w Warszawie Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”. Instytut ten, którego Radą Naukową kierował (i nadal kieruje) prof. dr hab. Wiesław Maria Grudzewski, członek korespondent PAN oraz ówczesny członek Sekcji Ekonomicznej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, został we wrześniu 2007 r. pozbawiony na stałe uprawnień do nadawania stopni doktorskich i prowadzenia przewodów habilitacyjnych oraz profesorskich. Powodem tej bezprecedensowej decyzji był zarzut „seryjnej produkcji” stopni naukowych o bardzo niskim poziomie. Według opinii CK „Orgmasz” umożliwiał obronę słabych doktoratów, przepuszczał słabe habilitacje, jak również przedstawiał do tytułu naukowego profesora osoby o mizernym dorobku naukowym.

Na skutek wniesienia przez „Orgmasz” skargi od powyższej decyzji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 15 grudnia 2008 r. uchylił decyzję Centralnej Komisji z września 2007 r.: „Sąd w uzasadnieniu wyroku podniósł, iż organ nie poczynił ustaleń, jak też w uzasadnieniu swej decyzji nie wyjaśnił, dlaczego zastosował wobec Instytutu najbardziej dolegliwy środek usunięcia stwierdzonych uchybień w działalności naukowej Instytutu. Ponadto nakazał Centralnej Komisji uzupełnić materiał dowodowy zebrany w sprawie”. Sąd stwierdził także, iż organ nie może ograniczyć się w uzasadnieniu decyzji do powołania się na fragmenty opinii recenzentów, lecz obowiązany jest sprawdzić, na jakich przesłankach i dowodach recenzent oparł swoją opinię i skonfrontować prawidłowość stanowiska recenzenta z wszystkimi innymi zebranymi w sprawie dowodami. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 27 października 2009 r. oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez CK od powyższego wyroku.

Sprawa wróciła więc do ponownego rozpatrzenia i po spełnieniu wymagań zawartych w wyroku Centralna Komisja w maju 2011 r. utrzymała w mocy swą decyzję z 2007 r., cofającą uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu i nadała decyzji rygor natychmiastowej wykonalności…..

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: