Sprostowanie nieprawdziwych informacji zawartych w artykule Gazety Polskiej Codziennie

Sprostowanie nieprawdziwych informacji zawartych w artykule Gazety Polskiej Codziennie

 

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/sprostowanie-nieprawdziwych-informacji-zawartych-w-artykule-gazety-polskiej-codziennie/