Sprawa Piotra Obarka z UWM

 

MNiSW sprawa Obarka

 

 

 

—— Wiadomość oryginalna ——
Temat: OŚWIADCZENIE PROF. PIOTRA OBARKA
Data: 2013-02-07 12:45
Nadawca: obarekp@uwm.edu.pl
Adresat: jozef.wieczorek@interia.pl;

PROF. PIOTR OBAREK OCZYSZCZONY Z ZARZUTU POPEŁNIENIA PLAGIATU

W związku z trwającą od ponad roku medialną kampanią godzącą w moje
dobre imię i naruszającą moje dobra osobiste, a mającą na celu
wykreowanie negatywnego wizerunku mojej osoby poprzez pomawianie mnie o  takie postępowanie, które mogło mnie poniżyć w oczach opinii publicznej,
a w szczególności środowiska naukowego i narazić na utratę zaufania
niezbędnego do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego oraz
artysty, pragnę oświadczyć, że pomówienia te nie znalazły żadnego
potwierdzenia.

Z satysfakcją i zadowoleniem mogę poinformować, że Rada Wydziału
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, po przeprowadzonym
postępowaniu wyjaśniającym w ramach wznowionego przez Centralną Komisję  ds. Stopni i Tytułów postępowaniu w przewodzie kwalifikacyjnym, uchwałą  z dnia 23 stycznia 2013r. utrzymała w mocy nadanie mi w dniu 21
listopada 1996r. kwalifikacji pierwszego stopnia (doktoracie) w  dziedzinie sztuk plastycznych w dziedzinie artystycznej grafika  odmawiając uchylenia przedmiotowej uchwały.
W trakcie przeprowadzonego postępowania Rada Wydziału Grafiki ASP w
Warszawie stwierdziła, że w moim dorobku „nie doszło do naruszenia prawa
w tym praw autorskich lub dobrych obyczajów w nauce”. W tej samej
uchwale nie stwierdzono również zaistnienia przesłanek do wznowienia
postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.

Oznacza to, iż ostatecznie i prawomocnie zostałem oczyszczony z zarzutu
naruszenia praw autorskich i dobrych obyczajów w nauce, a wszystkie inne
twierdzenia i sugestie w tej kwestii są nieprawdziwe.

Uchwała została podjęta przez ponad 30.osobową Radę bez głosów  sprzeciwu, za co chciałem serdecznie podziękować, a także za szybkie i  obiektywne rozstrzygnięcie mojej sprawy.

Ponieważ w szeregu dotychczasowych artykułów wyraźnie sugerowano moje
nieetyczne zachowania, które prowadziły do swoistej stygmatyzacji w
opinii społecznej niezbędne staje się podjęcie przeze mnie czynności
potrzebnych do usunięcia skutków tego naruszenia, stąd uprzejma prośba o
zapoznanie się z niniejszą informacją i ewentualne zamieszczenie jej na
Państwa portalu

Z wyrazami szacunku
Prof. UWM Piotr Obarek

Piotr Obarek oczyszczony z zarzutu popełnienia plagiatu?

Adam Socha , Debata, 7.02.2013

Na stronie internetowej Radia Olsztyn i TVP Olsztyn ukazała się informacja, iż Piotr Obarek, były dziekan Wydziału Sztuki UWM został oczyszczony z zarzutu popełnienia plagiatu. Natychmiast na forum portalu „Debata” pojawiły się wpisy wzywające mnie do zbierania pieniędzy na odszkodowanie.
Ustaliłem w tych redakcjach, kto jest źródłem tej informacji. Okazało się, iż to sam Piotr Obarek rozesłał takie oświadczenie do tych redakcji……

…… Tyle komunikat Piotra Obarka. Nim zacznę gromadzić pieniądze pragnę poinformować czytelników, iż 4 lutego byłem na Wydziale Grafiki ASP. Niestety, nie zastałem dziekana, a prodziekani oraz rzecznik prasowy nie chcieli mi pokazać uchwały, na którą powołuje się pan Piotr Obarek, ani Jego pracy doktorskiej. Stwierdzili, że może to uczynić tylko dziekan, który wróci z urlopu 11 lutego. Na nic się zdało tłumaczenie, że praca doktorska jest dokumentem jawnym. Rzecznik przyznała mi racje, ale… muszę czekać na powrót dziekana.

Złożyłem więc zapytanie na dziennik i czekam na odpowiedź, na pytania:
1. Czy odnalazła się praca Piotra Obarka?
2. Jeśli tak, czy to ta sama praca, którą badała Centralna Komisja?
3. Proszę o przesłanie mi skanu tej pracy.
Gdy uzyskam odpowiedzi na te pytania i otrzymnam do ręki pracę pana Piotra Obarka, natychmiast przekażę je Czytelnikom „Debaty”. A na razie, Państwo wybaczą, ale pan Piotr Obarek nie jest dla mnie wiarygodnym źródłem informacji, tym bardziej, że warsztat dziennikarski nakazuje uzyskać jej potwierdzenie w dwóch źródłach. Radio i TVP Olsztyn oparły się tylko na komunikacie zainteresowanego.
Adam Socha
PS. Ciekawe, dlaczego tego komunikatu nie ma witrynie Wydziału Sztuki UWM?