O fatalnej sytuacji etycznej na polskich uczelniach

„Nie ulegnę homodyktatowi”. Prof. Zawadzki o fatalnej sytuacji etycznej na polskich uczelniach
wpolityce,11,02,2013

….Z wywiadu kierownika Zakładu Historii Starożytnego Wschodu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wyziera fatalna sytuacja moralna i etyczna na polskich uczelniach, nie tylko w kontekście sprawy walki o swoje przywileje homoterrorystów. Jako przykład upadku zasad prof. Zawadzki podaje naciski na niego i innych, aby nie przyjmować na studia doktoranckie Pawła Zyzaka, który podpadł władzy i jej otoczeniu napisaniem pracy magisterkiej, a potem książki biograficznej na temat Lecha Wałęsy.

Próbowano wywrzeć na mnie i na komisję, której przewodziłem jako kierownik studium doktoranckiego, nacisk, by utrącić tego kandydata, bo nie podobały się wyniki jego badań zawarte w opublikowanej wcześniej książce o byłym prezydencie Lechu Wałęsie. Nie robiło to na mnie większego wrażenia. Dziś z czystym sumieniem mogę stwierdzić, iż braliśmy pod uwagę wyłącznie jakość projektu oraz to, że nikt nie wykazał, iż w swojej pracy magisterskiej pan Zyzak nie dochował norm obowiązujących badacza, którego celem musi być tylko jedno: dociekliwe poszukiwanie prawdy

– opowiada prof. Zawadzki.

Na drugim biegunie tych samych klimatów panujących od kilku lat na polskich uczelniach jest brak jakiejkolwiek reakcji władz UAM, w tym rektora prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka, na wyczyny młodzieży szykanującej profesora……