Ukręcanie łba sprawie

Plagiat na dziennikarstwie


Marek Wroński Forum Akademickie 10/2013

Dziekan „ukręcił łeb sprawie” i nie wszczął kroków prawnych prowadzących do wznowienia przewodu doktorskiego, któremu promotor i recenzent pisemnie zarzucili plagiat