Bat na nieuczciwych profesorów ?

Konwent rzeczników: Bat na nieuczciwych profesorów

Dziennik Gazeta Prawna

Uczelnie nie radzą sobie ze sprawami dyscyplinarnymi. Bez przyczyny je umarzają albo czekają, aż się przedawnią. Zdaniem resortu nauki komisje dyscyplinarne na uczelniach, które je rozpatrują, nie znają dostatecznie przepisów. Pomóc ma im konwent rzeczników, który zostanie utworzony przy ministrze nauki. Będzie je wspierał w rozpatrywaniu spraw, które wymagają np. analizy prawnej.

….Nowa jednostka ma wypracować obiektywne stanowisko w postępowaniach budzących emocje w danych uczelniach, które utrudniają wydanie rozstrzygnięcia. Wesprze szkoły też w sytuacjach, w których ze względu na zawiły charakter sprawy wymagane jest uzyskanie poza uczelnią opinii biegłych specjalistów z danej dziedziny. W szczególności chodzi tu o postępowania dotyczące zarzutów nieprzestrzegania lub naruszenia prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej………

Uczelnie nie są jednak przekonane do tego rozwiązania.

– Taki organ jest niepotrzebny. Już obecnie jest tyle komisji, że sprawy mogą być rozpatrywane wystarczająco rzetelnie. To kolejny sygnał o utracie zaufania do uniwersytetów – mówi prof. Jerzy Nikitorowicz, były rektor Uniwersytetu w Białymstoku. Szkoły wyższe obawiają się, że konwent będzie mógł ingerować w sprawy dotyczące uczelni.– Uczelniom przysługuje autonomia. Żaden organ nie może narzucić im decyzji w danej sprawie – mówi prof. Stanisław Kondracki, rzecznik dyscyplinarny Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach….

Reklamy