Kontrola nad nieuczciwymi uczelniami

Jakie prawa przysługują studentom po likwidacji uczelni

Dziennik Gazeta Prawna

Polskie prawo nie chroni wystarczająco studentów ze zlikwidowanych uczelni wyższych. Jedynym obowiązkiem zamykanych placówek jest zapewnienie studentom możliwości kontynuowania nauki w innym miejscu, a jeżeli nie wywiążą się nawet z tego, swoich praw oszukani studenci muszą dochodzić w sądzie…….Tymczasem aktualnie obowiązująca ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) nie gwarantuje niemal żadnych praw studentom zamykanych uczelni…….Teoretycznie student przed sądem może się ubiegać nawet o zwrot kosztów poniesionych podczas wszystkich lat kształcenia, jednak w praktyce niewiele może uzyskać. Sprawy ciągną się bardzo długo, a obecne przepisy działają zazwyczaj na korzyść uczelni – na przykład uczelnia tak naprawdę wywiązuje się  z umowy, zapewniając kontynuację nauki na jakimkolwiek kierunku studiów…..Resort nauki dostrzegł ten problem i w nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która niedawno trafiła do Sejmu, założył, że jeżeli uczelnia nie posiada żadnego majątku, to koszt związany z likwidacją będzie ponosić osoba fizyczna lub prawna, która zakładała uczelnię…..Proponowane przez resort nauki zmiany mają jednak głównie na celu zwiększenie kontroli nad nieuczciwymi uczelniami – przepisów pomagających samym studentom jak na razie brak.

Reklamy