Badania skargi zgłoszonej przez Niezależne Forum Akademickie

Śledztwo „Tygodnika”: uniwersytet, nepotyzm, plagiat

Tygodnik Powszechny

Uniwersytet Warmisko-Mazurski w Olsztynie, obrona pracy licencjackiej J., studenta Wydziału Sztuki. Komisja egzaminacyjna: promotor pracy, doktor habilitowany O. (dalej będziemy go nazywali Profesorem) oraz recenzentka pracy, doktor habilitowana O., żona Profesora. Prywatnie rodzice broniącego się studenta. Komisja i student siedzą naprzeciwko siebie, pod sufitem godło państwowe. Trzy pytania i trzy odpowiedzi. Egzamin zdany z wynikiem pozytywnym.
W styczniu 2013 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opiniuje skargę zgłoszoną przez Niezależne Forum Akademickie. Skarga dotyczy O., ówczesnego dziekana Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Wiosną 2013 r. rektor UWM udziela O. upomnienia. Robi to, znając już historię plagiatu, którą można streścić tak. W 2012 r. O. ubiega się o przyznanie mu tytułu profesora tytularnego. C., jedna z pracownic wydziału, wysyła do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych anonimową skargę. Pisze, że praca doktorska O. jest plagiatem. Dołącza jej kopię. Kiedy dziennikarze proszą o dostęp do oryginału, okazuje się, że zniknął z teczki O. Znajduje się kilka miesięcy później w pracowni O., jednak nigdy nie trafia tam, gdzie powinien: do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. A jeśli ta nie ma w rękach doktoratu, nie może odebrać tytułu naukowcowi…..