Sprzeciwianie się nieuczciwości i patologiom oraz promowanie dobrych praktyk muszą być wysiłkiem całego naszego środowiska

Prof. Lena Kolarska-Bobińska wzięła udział w posiedzeniu Zespołu do spraw Dobrych Praktyk Akademickich

serwis MNiSW

3 kwietnia 2014

Etyka w badaniach naukowych i dydaktyce, sprzeciwianie się nieuczciwości i patologiom oraz promowanie dobrych praktyk muszą być wysiłkiem całego naszego środowiska – podkreślała minister nauki.

Prof. Lena Kolarska-Bobińska mówiła o potrzebie efektywniejszej współpracy uniwersyteckich rzeczników i komisji dyscyplinarnych. – Zależy mi na tym, abyśmy wspólnie wypracowali mechanizmy poprawy ich działania – dodała……