Nieskończoność przez pryzmat sprawy Piotra Obarka

(Re)habilitacja Piotra Obarka

Debata Olsztyn, Adam Socha

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie odwleka w nieskończoność zbadanie sprawy habilitacji dra hab. Piotra Obarka prof. UWM w Olsztynie. Rektor ASP prof. Adam Myjak na moje któreś z rzędu zapytanie, co uczelnia zamierza zrobić z postanowieniem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z 25 listopada 2013 roku w sprawie wznowienia postępowania przewodu kwalifikacyjnego II stopnia (habilitacji) Piotra Obarka, odpowiedział tak:
„Na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2014 roku Rada Wydziału Grafiki podjęła uchwałę, że do rozstrzygnięcia sprawy w Naczelnym Sadzie Administracyjnym w sprawie przewodu kwalifikacyjnego I stopnia Piotra Obarka, Rada Wydziału Grafiki nie będzie podejmować żadnych działań w przedmiotowej sprawie. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów wniosła skargę kasacyjną od wyroku z dnia 11 marca 2014 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie”………

Reklamy