Wzmacnianie potencjału uczelni

Prawie 35 mln zł dla polskich uczelni na wdrażanie rozwiązań antyplagiatowych

PAP Nauka w Polsce

„Na wdrożenie kompleksowych rozwiązań antyplagiatowych dofinansowanie w wysokości prawie 35 mln zł otrzyma 50 szkół wyższych – zarówno publicznych jak i niepublicznych” – informuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wsparcie z NCBR umożliwi im stworzenie nowego systemu, modyfikację systemu funkcjonującego obecnie na uczelni albo zakup licencji.

„Wykorzystując środki unijne, którymi dysponuje Centrum w ramach PO WER wspieramy polskie uczelnie, dążąc do podnoszenia jakości kształcenia oraz zapewnienia im jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowej. W pierwszym z rozstrzygniętych przez nas konkursów wzmacniamy potencjał uczelni w zakresie wdrażania i obsługi tzw. systemów antyplagiatowych” – mówi zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Jerzy Kątcki.