Piotrowi Obarkowi odebrano habilitację z powodu plagiatu!

Piotrowi Obarkowi odebrano habilitację z powodu plagiatu!

Debata

Rada Wydziału Grafiki ASP w Warszawie odebrała dr. hab. Piotrowi Obarkowi, profesorowi UWM tytuł „habilitowany” – potwierdził „Deb@cie” dziekan tego wydziału. Dziekan w piśmie do „Deb@ty” unika podania powodu odebrania tytułu. Przypomnijmy zatem, że Rada wznowiła postępowanie w sprawie habilitacji Piotra Obarka na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w związku z podejrzeniem popełnienia plagiatu….

Co dalej z podwójnym doktoratem?


Co dalej z podwójnym doktoratem?


FA

Postanowienie o wznowieniu dysertacji jest niezaskarżalne i jego adresat nie może go podważać, ale musi je po prostu wykonać.
…..

Magisterium w cenie perfum

„Dyskretnie i żeby nikt nie widział”. Drogie perfumy za pomyślną obronę? Są nagrania (http://www.tvn24.pl)

Perfumy za kilkaset złotych miały załatwić pomyślną obronę na siedleckim Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Reporterzy programu „Blisko ludzi” dotarli do nagrań rozmów telefonicznych, które jedna z profesorek miała przeprowadzać ze swoją studentką tuż przed obroną. (http://www.tvn24.pl)

To jest przestępstwo” Autor reportażu Rafał Stangreciak w studiu „Blisko ludzi” powiedział, że rozmawiał z wieloma studentami, którzy potwierdzają, że profesor żądała prezentów w zamian za zaliczenie obrony pracy magisterskiej. Przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. Adam Bobryk poinformował, że profesor przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jak wyjaśnił, trwa postępowanie wyjaśniające, sprawą zajął się rzecznik dyscyplinarny, poinformowano także ministra. Uczelnia na razie nie zawiadomiła prokuratury o możliwości popełniania przestępstwa. Zdaniem adwokata mec. Jacka Kondrackiego, sprawa powinna trafić do sądu. – To jest przestępstwo, to jest oczywista oczywistość – ocenił. (http://www.tvn24.pl)

Jak komentowała dr Aleksandra Piotrowska, wykładowczyni Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP, wobec postępującego „niegodnie” wykładowcy można zastosować szereg kar: naganę, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych na uczelni, czasowe lub trwałe pozbawienie prawa do wykonywania zawodu. – To jest zachowanie obrzydliwe – oceniła. (http://www.tvn24.pl)

Warunki pracy osób ze stopniem doktora, zatrudnionych na polskich uczelniach

Nie zostaje mi czasu na pracę naukową”. Warunki pracy osób ze stopniem doktora, zatrudnionych na polskich uczelniach.

academia.edu

Warunki pracy osób ze stopniem doktora, zatrudnionych na polskich uczelniach

Wniosek o zniesienie postkomunistycznego stopnia doktora habilitowanego

Szkolnictwo wyższe: Awans naukowy po nowemu

Dziennik Gazeta Prawna

Jeżeli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) nie zaproponuje zmian w zasadach awansowania naukowców, posłowie opracują własny projekt nowelizacji. Tak wynika z ustaleń sejmowej komisji, która wczoraj zajęła się rozpatrzeniem petycji Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste”.

Organizacja pozarządowa wnioskuje o zniesienie stopnia doktora habilitowanego. W petycji podkreśla, że obowiązująca w Polsce procedura nadawania stopni poskramia entuzjazm i energię utalentowanych naukowców.

Posłowie zgadzają się, że obecny model kariery akademickiej się nie sprawdza. – Polska i kraje postkomunistyczne są jedynymi, w których obowiązuje sztywny, jednolity system przyznawania stopni i tytułów naukowych na wszystkich uczelniach niezależnie od ich typu i co gorsza jest ściśle związany ze stanowiskami. Średnia wieku nadawania tytułu profesora w technicznych szkołach wyższych to 60 lat, a na uczelniach niektóre stanowiska zarezerwowane są tylko dla tych osób. Oczekuje się od naukowców innowacyjności, która jest dziełem głównie osób w wieku 30–40, ale w obecnym stanie prawnym nie mają oni uprawnień do pełnienia różnych funkcji na uczelni – uważa poseł PiS Andrzej Smirnow…….

Raport Fundacji Fundusz Pomocy Studentom.

Raport: Doktoranci pracują bez wynagrodzenia, a stypendia są przyznawane niezgodnie z prawem

Dziennik Gazeta Prawna

Ponad połowa uczestników nie kończy studiów trzeciego stopnia współfinansowanych z budżetu państwa, doktoranci pracują na rzecz uczelni często bez żadnego wynagrodzenia, a stypendia są przyznawane niezgodnie z prawem. To tylko niektóre nieprawidłowości, które ujawnia najnowszy raport Fundacji Fundusz Pomocy Studentom.

W latach 2014-2015 przeprowadziła ona monitoring, w ramach którego sprawdzono, jak chronione są prawa doktorantów w 111 jednostkach.

– Główny wniosek, który płynie z tego raportu, jest taki, że nikt nie panuje nad studiami doktoranckimi. Rozwijają się bardzo chaotyczne…..

Koniec z biurokracją na uczelniach?

Koniec z biurokracją na uczelniach? Rektorzy chwalą propozycje Gowina 

tvn24

Pierwszym krokiem do uwolnienia nauki i szkolnictwa wyższego od nadmiaru biurokratycznych obowiązków ma być zmiana rozporządzeń dotyczących Polskiej Komisji Akredytacyjnej (która sprawdza i ocenia jakość kształcenia na polskich uczelniach) i Krajowych Ram Kwalifikacji (służących do opisu i oceny kwalifikacji po poszczególnych stopniach kształcenia). Powołano specjalny zespół, który już pracuje nad zmianami. (http://www.tvn24.pl)

Na wzrost innowacyjności przeznaczono wiele miliardów złotych, a efekt jest opłakany

Gowin dla PAP: Polska ma być innowacyjna, a nie imitacyjna

PAP

Nacisk na współpracę nauki z biznesem, by polska gospodarka przestała być imitacyjna, a stała się innowacyjna; odbiurokratyzowanie polskich uczelni; humanistyka jako „oczko w głowie” – to priorytety resortu nauki na tę kadencję – mówi w rozmowie z PAP szef MNiSW, wicepremier Jarosław Gowin…..Planujemy też w ramach nowej ustawy o szkolnictwie wyższym uruchomić trzy ścieżki kariery. Oprócz tej tradycyjnej, naukowo-dydaktycznej uruchomimy ścieżkę czysto dydaktyczną…Doktoraty i habilitacje będzie można robić w oparciu o wdrożenia. Jeżeli bowiem mamy się wyrwać z pułapki średniego rozwoju, musimy zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki. W ostatnich latach na wzrost innowacyjności przeznaczono wiele miliardów złotych, a efekt jest opłakany. W rankingu innowacyjności spadliśmy do najniższej grupy. Wynika to zarówno z małej chłonności polskiej gospodarki na innowacje, nadmiernej ostrożności świata akademickiego, a głównie ze złych rozwiązań ustawowych dotyczących styku gospodarki i nauki. Potrzeba systemowych rozwiązań motywujących do aktywnej współpracy uczelni, biznesu i przemysłu…… W czasach, gdy innowacyjność i kreatywność decydują o przyszłości, nauka i szkolnictwo wyższe muszą być priorytetem w polityce państw, które chcą liczyć się w świecie……

 

Uczelnie – placówki wyciągające haracz od studentów, fabryki nic niewartych dyplomów.

Uczelnie to placówki wyciągające haracz od studentów. Tak PiS widzi szkolnictwo wyższe

Dziennik Gazeta Prawna

Uczelnie – placówki wyciągające haracz od studentów, fabryki nic niewartych dyplomów. To obraz szkół wyższych zdaniem partii rządzącej. Minister nauki zapowiedział, że zmiany będą boleć….Ruina. Tak diagnozuje stan szkolnictwa wyższego w Polsce Prawo i Sprawiedliwość. – Osiem lat rządów PO-PSL uczyniło ze szkół wyższych manufaktury produkujące towar – studentów na potrzeby rynku……

NIK – Studia doktoranckie nie są w pełni skutecznym sposobem kształcenia kadr naukowych

NIK o kształceniu na studiach doktoranckich

serwis NIK

Studia doktoranckie nie są w pełni skutecznym sposobem kształcenia kadr naukowych. Liczba doktorantów w ostatnich latach znacząco wzrosła, jednak średnia liczba obronionych prac doktorskich ledwie przekracza 40 proc. NIK wskazuje, że stosunkowo łatwa dostępność studiów doktoranckich i masowe kształcenie doktorantów, z których część nie jest przygotowana do rozpoczynania kariery naukowej, może wzbudzać poważne wątpliwości co do jakości i skuteczności takiego nauczania.

…jednostki prowadzące studia doktoranckie w dziedzinie nauk ścisłych i medycznych osiągały wyższą skuteczność kształcenia – 66 proc. ich absolwentów zdobywało tytuł doktora, niż jednostki realizujące studia humanistyczne i społeczne – tam tytuł uzyskiwało ok. 27 proc. absolwentów…..

Wnioski

Najwyższa Izba Kontroli zwraca się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zwiększenie skuteczności kształcenia na studiach doktoranckich, a także
podjęcie działań legislacyjnych umożliwiających dokonywanie przez Polską Komisję Akredytacyjną odrębnej oceny jakości kształcenia na studiach doktoranckich w podstawowych jednostkach szkół wyższych, instytutach naukowych PAN, instytutach badawczych oraz innych jednostkach naukowych prowadzących kształcenie na tego typu studiach.