Piotrowi Obarkowi odebrano habilitację z powodu plagiatu!

Piotrowi Obarkowi odebrano habilitację z powodu plagiatu!

Debata

Rada Wydziału Grafiki ASP w Warszawie odebrała dr. hab. Piotrowi Obarkowi, profesorowi UWM tytuł „habilitowany” – potwierdził „Deb@cie” dziekan tego wydziału. Dziekan w piśmie do „Deb@ty” unika podania powodu odebrania tytułu. Przypomnijmy zatem, że Rada wznowiła postępowanie w sprawie habilitacji Piotra Obarka na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w związku z podejrzeniem popełnienia plagiatu….

Co dalej z podwójnym doktoratem?


Co dalej z podwójnym doktoratem?


FA

Postanowienie o wznowieniu dysertacji jest niezaskarżalne i jego adresat nie może go podważać, ale musi je po prostu wykonać.
…..

Magisterium w cenie perfum

„Dyskretnie i żeby nikt nie widział”. Drogie perfumy za pomyślną obronę? Są nagrania (http://www.tvn24.pl)

Perfumy za kilkaset złotych miały załatwić pomyślną obronę na siedleckim Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Reporterzy programu „Blisko ludzi” dotarli do nagrań rozmów telefonicznych, które jedna z profesorek miała przeprowadzać ze swoją studentką tuż przed obroną. (http://www.tvn24.pl)

To jest przestępstwo” Autor reportażu Rafał Stangreciak w studiu „Blisko ludzi” powiedział, że rozmawiał z wieloma studentami, którzy potwierdzają, że profesor żądała prezentów w zamian za zaliczenie obrony pracy magisterskiej. Przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. Adam Bobryk poinformował, że profesor przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jak wyjaśnił, trwa postępowanie wyjaśniające, sprawą zajął się rzecznik dyscyplinarny, poinformowano także ministra. Uczelnia na razie nie zawiadomiła prokuratury o możliwości popełniania przestępstwa. Zdaniem adwokata mec. Jacka Kondrackiego, sprawa powinna trafić do sądu. – To jest przestępstwo, to jest oczywista oczywistość – ocenił. (http://www.tvn24.pl)

Jak komentowała dr Aleksandra Piotrowska, wykładowczyni Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP, wobec postępującego „niegodnie” wykładowcy można zastosować szereg kar: naganę, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych na uczelni, czasowe lub trwałe pozbawienie prawa do wykonywania zawodu. – To jest zachowanie obrzydliwe – oceniła. (http://www.tvn24.pl)

Warunki pracy osób ze stopniem doktora, zatrudnionych na polskich uczelniach

Nie zostaje mi czasu na pracę naukową”. Warunki pracy osób ze stopniem doktora, zatrudnionych na polskich uczelniach.

academia.edu

Warunki pracy osób ze stopniem doktora, zatrudnionych na polskich uczelniach

Wniosek o zniesienie postkomunistycznego stopnia doktora habilitowanego

Szkolnictwo wyższe: Awans naukowy po nowemu

Dziennik Gazeta Prawna

Jeżeli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) nie zaproponuje zmian w zasadach awansowania naukowców, posłowie opracują własny projekt nowelizacji. Tak wynika z ustaleń sejmowej komisji, która wczoraj zajęła się rozpatrzeniem petycji Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste”.

Organizacja pozarządowa wnioskuje o zniesienie stopnia doktora habilitowanego. W petycji podkreśla, że obowiązująca w Polsce procedura nadawania stopni poskramia entuzjazm i energię utalentowanych naukowców.

Posłowie zgadzają się, że obecny model kariery akademickiej się nie sprawdza. – Polska i kraje postkomunistyczne są jedynymi, w których obowiązuje sztywny, jednolity system przyznawania stopni i tytułów naukowych na wszystkich uczelniach niezależnie od ich typu i co gorsza jest ściśle związany ze stanowiskami. Średnia wieku nadawania tytułu profesora w technicznych szkołach wyższych to 60 lat, a na uczelniach niektóre stanowiska zarezerwowane są tylko dla tych osób. Oczekuje się od naukowców innowacyjności, która jest dziełem głównie osób w wieku 30–40, ale w obecnym stanie prawnym nie mają oni uprawnień do pełnienia różnych funkcji na uczelni – uważa poseł PiS Andrzej Smirnow…….

Raport Fundacji Fundusz Pomocy Studentom.

Raport: Doktoranci pracują bez wynagrodzenia, a stypendia są przyznawane niezgodnie z prawem

Dziennik Gazeta Prawna

Ponad połowa uczestników nie kończy studiów trzeciego stopnia współfinansowanych z budżetu państwa, doktoranci pracują na rzecz uczelni często bez żadnego wynagrodzenia, a stypendia są przyznawane niezgodnie z prawem. To tylko niektóre nieprawidłowości, które ujawnia najnowszy raport Fundacji Fundusz Pomocy Studentom.

W latach 2014-2015 przeprowadziła ona monitoring, w ramach którego sprawdzono, jak chronione są prawa doktorantów w 111 jednostkach.

– Główny wniosek, który płynie z tego raportu, jest taki, że nikt nie panuje nad studiami doktoranckimi. Rozwijają się bardzo chaotyczne…..

Koniec z biurokracją na uczelniach?

Koniec z biurokracją na uczelniach? Rektorzy chwalą propozycje Gowina 

tvn24

Pierwszym krokiem do uwolnienia nauki i szkolnictwa wyższego od nadmiaru biurokratycznych obowiązków ma być zmiana rozporządzeń dotyczących Polskiej Komisji Akredytacyjnej (która sprawdza i ocenia jakość kształcenia na polskich uczelniach) i Krajowych Ram Kwalifikacji (służących do opisu i oceny kwalifikacji po poszczególnych stopniach kształcenia). Powołano specjalny zespół, który już pracuje nad zmianami. (http://www.tvn24.pl)