Przyszli lekarze źle wykształceni ?

NIK ocenia uczelnie medyczne: Studenci skarżą się na poziom zajęć praktycznych

Dziennik Gazeta Prawna

Standardy kształcenia na uczelniach medycznych są bardzo zróżnicowane – twierdzi NIK. Przyszli lekarze skarżą się głównie na zajęcia praktyczne….

Nowela o instytutach badawczych

PiS zagarnia instytuty, naukowcy krytykują

Dziennik Gazeta Prawna

Kadra naukowa sprzeciwia się większemu nadzorowi nad instytutami badawczymi. Uważa, że zaproponowane przez posłów zmiany nie przysłużą się polepszeniu polskiej nauki, a mogą być niezgodne z konstytucją. Tak naukowcy ocenili zmiany zaproponowane w poselskim projekcie nowelizacji ustawy o instytutach badawczych, którego pierwsze czytanie odbyło się wczoraj w Sejmie….Proponowana nowela zakłada wzmocnienie nadzoru ministra nad instytutami. Będzie on decydował o powoływaniu czy odwoływaniu dyrektorów tych placówek lub ich zastępców. Otrzyma także uprawnienia do uchylania uchwał rad naukowych instytutów. Ponadto nowela ogranicza dotychczasową autonomię placówek badawczych……

Koniec fikcyjnych konkursów na uczelniach ?

Rzadsze oceny pracownicze i rezygnację z fikcyjnych konkursów na uczelniach

Rz

Polska zasługuje na brak przekłamań spuścizny historycznej

Głos w sprawie Tomasza Grossa. Nierzetelność naukowa na Uniwersytecie Princeton

wpolityce.pl

….Uniwersytet Princeton też od oszustw nie jest całkiem wolny. Jeden z przypadków, do których Uniwersytet jeszcze się dostatecznie mocno nie odniósł, to rewizjonizm historyczny profesora historii Jana Tomasza Grossa.

Gross przypisuje społeczeństwu polskiemu winę za Holokaust, jednocześnie umniejszając winę Niemców. Ma on tendencję do stawiania hipotez, a następnie dopasowywania wszelkiego rodzaju faktów historycznych do swojej hipotezy….Odwołując się do teorii falsyfikowalności Karla Poppera, opisanej między innymi przez Davida Goodsteina w „On Fact and Fraud: Cautionary Tales from the Front Lines of Science”, możemy stwierdzić, że Gross odnotował w Polsce wystąpienie czarnego łabędzia, a następnie – pomijając kontekst historyczny – wysnuł tezę, że wszystkie łabędzie są czarne!…Wydaje się absolutnie konieczne, aby Uniwersytet Princeton i inni przedstawiciele świata naukowego przestali Grossa chronić. Studenci Princeton zasługują na profesorów najwyższej klasy, nie na ludzi przypominających pracowników Ministerstwa Prawdy z „Roku 1984” George’a Orwella.  A Polska zasługuje na brak przekłamań spuścizny historycznej. Dziś bardziej niż kiedykolwiek niezbędna jest poważna analiza oszukańczych działań Grossa….

 

Blokada turystyki naukowej ?

Rząd blokuje turystykę naukową na Słowację

Dziennik Gazeta Prawna

Trudniej będzie uznać habilitacje uzyskane na Słowacji. Obecnie zdarza się, że polscy naukowcy, który mają problem ze zdobyciem stopnia naukowego w kraju, wyjeżdżają np. na Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, gdzie łatwiej go uzyskać. – Polska jako kraj członkowski UE jest zobowiązana do respektowania wykształcenia zdobytego w innych unijnych państwach. Zatem nie było sposobu na naukowców oszustów, którzy korzystając z luki w prawie, wyjeżdżali na Słowację po to, aby szybciej uzyskać habilitację, ponieważ wiedzieli, że tam wymagania są mniejsze – wyjaśnia prof. Grażyna Skąpska, przewodnicząca Konwentu Rzeczników…

Uczelnie nie mogą być udzielnymi księstwami

M. Wypij: „Uczelnie nie mogą być udzielnymi księstwami”

Debata

…- Gdyby pan rektor posłuchał rady pana premiera Gowina i przeprowadził ponowne wybory elektorów, dzisiaj nie mielibyśmy problemu na UWM – powiedział doradca ministra nauki i szkolnictwa wyższego Michał Wypij w rozmowie z Radiem Olsztyn w poniedziałek 21 marca. Rozmowa dotyczyła kwestionowania przez ministra legalności wyborów rektora…….

– To są pierwsze protesty wyborcze w historii UWM – odparł Wypij. Odrzucił zarzut, iż wicepremier Gowin kieruje się motywami politycznymi, gdyż Ryszard Górecki był przez lata senatorem i działaczem PO. – To nie jest argument, badamy tylko legalność ordynacji wyborczej.

Michał Wypij poinformował, że obecnie minister czeka na ruch ze strony UWM czyli na decyzję Uczelnianej Komisji Wyborczej i na to, jak senat rozpatrzy protesty wyborcze…..- Uczelnie nie mogą być udzielnymi księstwami, zarządzania uczelniami musi być oparte o fundament prawa – podsumował Michał Wypij.

 

Profesura za plagiat

Otrzymał tytuł naukowy na podstawie splagiatowanej pracy. Dalej uczy studentów

tvn.24

Jeden z wykładowców Politechniki Krakowskiej 10 lat temu zrobił habilitację, przepisując pracę austriackiego uczonego i podpisując ją własnym nazwiskiem. Chociaż wyszło to na jaw i naukowcy z różnych uczelni uznali, że za plagiat profesura się nie należy, wykładowca wciąż prowadzi zajęcia ze studentami.

 

Słuszna idea realizowana w sposób karykaturalny

Zrzucanie kajdan

Gość Niedzielny

O biurokracji na uczelniach i wspólnym pisaniu nowej ustawy z Jarosławem Gowinem, wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego rozmawia Piotr Legutko

…..W pierwszej kadencji rządów PO minister Kudrycka wyszła z założenia, że działalność uczelni powinna podlegać ocenie. Tyle że tę, skądinąd słuszną, ideę zrealizowano w sposób przeciwskuteczny. Na pracowników akademickich nałożono ogromne ciężary biurokratyczne. Od kilku lat, zamiast zajmować się dydaktyką i uprawianiem nauki, muszą oni koncentrować się na pisaniu sylabusów, sporządzaniu sprawozdań według szczegółowych parametrów, ewidencjonowaniu wszelkich działań. Uważam, że jest to jałowe. Dodatkowym problemem stał się sposób realizacji dyrektyw unijnych, takich jak słynne Krajowe Ramy Kwalifikacji, które nakazują opisywać pracę dydaktyczną nie pod kątem treści, ale efektów nauczania. Idea generalnie słuszna, ale realizowana w sposób karykaturalny…….

Rektor komisaryczny na UWM ?

Czy minister powoła p.o. rektora UWM?

Debata

Z nieoficjalnych informacji, które dotarły do „Deb@ty” wynika, iż minister nauki i szkolnictwa wyższego rozważa możliwość wprowadzenia rektora komisarycznego na UWM….- Przy wyborze elektorów nie zachowano zasady proporcjalności w stosunku do liczby pracowników akademickich pracujących na danym wydziale. Wydział Nauk Społecznych jest największy, a mógł wybrać 1 elektora z grupy pracowników akademickich.
– Dodatkowe wybory do senatu z grupy pracowników nieakademickich zostały zmanipulowane – twierdzi prof. Suświłło. -…

Transformacja PANu ?

Polityczna indoktrynacja w PAN. Zorganizowano cykl wykładów z udziałem aktywnych działaczy KOD!

wpolityce.pl

Dyrekcja Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk jawnie angażuje się po jednej ze stron sporu o Trybunał Konstytucyjny. Dla doktorantów i pracowników naukowych zorganizowano w instytucie cykl wykładów wygłaszanych przez aktywnych działaczy Komitetu Obrony Demokracji…..