Wzrost patologii w ramach dobrej zmiany ?

Studia podyplomowe i doktoranckie bez kontroli

Gazeta Prawna

Od października znika jakościowy nadzór nad kształceniem na poziomie ponadmagisterskim. Eksperci ostrzegają, że pogłębi to patologie szkolnictwa wyższego…. Podczas ostatniego posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, posłowie w ostatniej chwili zlikwidowali likwidującą ocenę instytucjonalną PKA. Studia doktoranckie i podyplomowe wypadły więc z systemu oceny jakości. Studia trzeciego stopnia zostały tym samym pozbawione jakiejkolwiek kontroli jakości.

Rodzi się uzasadnione pytanie, czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego rzeczywiście wie jakich zmian oczekuje w nauce i szkolnictwie wyższym

Słowaccy habilitanci mogą spać spokojnie

pressmania.pl

……formalny problem z tzw. słowackimi habilitacjami niczym jest wobec habilitacji uzyskiwanych także na terenie Białorusi, Ukrainy, czy nawet w Rosji. Tym też trzeba się zająć. W tym przypadku nie chodzi o ich formalny charakter, ale o jakość.

Na podstawie stanowiska Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tzw. zerowania osób, które nie uzyskały stopnia doktora habilitowanego, tzw. słowackich habilitacji, gdy to stanowisko jest tak niejednoznaczne, a jednocześnie wyboru zespołu z Instytutu Allerhanda do opracowania reformy szkolnictwa wyższego, o kwalifikacjach którego świadczy ogłoszony przez niego konkurs na zatrudnienie asystenta ds. szkolnictwa wyższego, rodzi się uzasadnione pytanie, czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego rzeczywiście wie jakich zmian oczekuje w nauce i szkolnictwie wyższym?

W Polsce nie nagradza się ludzi, którzy dobrze pracują

Prezes FNP: chcemy udrożnić system polskiej nauki

PAP

Według badań 43 proc. polskich naukowców nie opublikowało niczego w ostatnich 3 latach, ale te osoby wciąż pracują na uczelniach – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Tak zablokowany system nauki FNP chce udrożnić m.in. tworząc etaty dla młodych naukowców……..

PAP: Polski system nauki i szkolnictwa nie motywuje do dobrej pracy?

M.Ż.: U nas nie opłaca się być dobrym. Dwa lata temu ministerstwo nauki przeznaczyło dodatkowe pieniądze na podniesienie płac akademickich. Na niektórych – nawet bardzo dobrych uniwersytetach – dano je tym naukowcom, którzy nie dysponowali zewnętrznymi grantami, wychodząc z założenia, że ci, którzy mają granty nie potrzebują mieć już więcej pieniędzy. W Polsce nie nagradza się ludzi, którzy dobrze pracują: ani poprzez pensje, ani wyróżnienia, ani nagrody.

Około 10 proc. nauczycieli akademickich pracujących w Polsce „produkuje” 50 proc. wszystkich polskich publikacji czy patentów…

...43 proc. polskich nauczycieli akademickich nie opublikowało niczego w ostatnich trzech latach…Jednak z jakichś powodów te osoby nadal pracują na polskich uniwersytetach.

..M.Ż.: Trzeba organizować realne, a nie pozorowane konkursy na stanowiska pracy w nauce, aby mogli o nie aplikować też ludzie spoza danej instytucji. Na razie większość z konkursów to całkowita fikcja. Zmiana tej sytuacji umożliwi podniesienie poziomu umiędzynarodowienia…

..W Niemczech 90 proc. doktorów podejmuje pracę w przemyśle, a tylko 10 proc. kontynuuje karierę naukową. U nas jest odwrotnie. Poza tym, 1/3 pieniędzy na naukę u naszych zachodnich sąsiadów pochodzi z budżetu, 2/3 z przemysłu. Jeżeli tego nie zmienimy, za siedem lat będziemy tu mieli naukową pustynię.

Obligatoryjne upublicznianie dysertacji doktorskich

Plagiat doktoratu sprzed 15 lat


FA

Przypadek tego bulwersującego plagiatu pokazuje, że najlepszą ochroną przed naruszaniem praw autorskich jest obligatoryjne upublicznianie dysertacji doktorskich, co znacznie ułatwia do nich dostęp zainteresowanym, którzy wcześniej czy później natrafią na nierzetelne zapożyczenia.

Apolityczny UJ !?

Propaganda na UJ: Zamiast egzaminu ze statystyki antypisowska agitka

niezalezna.pl

„Z danych historycznych wiadomo, że co dwudziesty e-mail przychodzący na serwer KODu to mail z wirusem od PiS-u (tzw. pisowirus)…” – to fragment zadania numer 1 na egzaminie ze statystyki na Uniwersytecie Jagielońskim. Jak się dowiedzieliśmy wyjaśnieniem całej sprawy zajęły się już władze wydziału…..Nasze informacje potwierdziliśmy u dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Armena Edigariana.

Jak i dlaczego reformować polskie uniwersytety?

Jak i dlaczego reformować polskie uniwersytety? – Kongres Polska Wielki Projekt 2016

System nie selekcjonuje najlepszych

Cezary Wójcik: Stworzymy akademię dla liderów

Rz

– Studenci nie mają poczucia, że są wychowywani w dobrych wartościach – mówi prof. Cezary Wójcik z SGH……to przede wszystkim kwestia organizacji i kadry naukowej. Nie wykorzystujemy również potencjału najbardziej utalentowanych studentów. To prowadzi z kolei do silnego odpływu młodych ludzi z kraju.

– Problem polskich uczelni w dużej mierze polega na tym, że system nie selekcjonuje najlepszych – podkreśla Wójcik.

– Pieniądze są ważne, ale nie załatwiają wszystkiego. One muszą wpłynąć do systemu, który jest sprawny i wydolny – dodaje…..

W dzisiejszej Polsce nie mógłby działać Harvard lub Cambridge

Pierwszym lekarstwem na uzdrowienie polskiego szkolnictwa jest wyrugowanie pozostałości po komuniźmie

wpolityce.pl

uważam, że pierwszym lekarstwem na uzdrawianie sytuacji w polskich uczelniach i w polskiej nauce, jest wyrugowanie z nich ciągle obecnych rozwiązań komunistycznych. Od likwidacji tych patologii trzeba zacząć, ponieważ wiele dalszych problemów jest ich wynikiem.

Ale skąd wiedzieć, co jest tą patologią i szkodliwym spadkiem po PRL? Wystarczy poznać, jak funkcjonuje nauka i uczelnia na Zachodzie……Ponadto, w dzisiejszej Polsce nie mógłby działać Harvard lub Cambridge, albo inny najlepszy uniwersytet na świecie, jak działa w swoim kraju, bo według obecnego prawa polskiego byłby zakazany!!! Jest to dla nas Polaków wielkim wstydem i dowodem, niestety, na swoistą marność przewodzących nam elit.

Jeżeli chcemy zbudować elity narodowe, czyli elity naukowe, elity gospodarcze i polityczne, musimy mieć uczelnie, które będą formować i kształcić te elity

Gowin zapowiada zmiany na uczelniach: Jedno z wyzwań to ograniczenie biurokracji

gazetaprawna.pl

Ograniczenie biurokracji na uczelniach, stworzenie nowej ścieżki kariery akademickiej, projekt nowej ustawy o instytutach badawczych – zapowiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas kongresu „Polska Wielki Projekt”

Uczelnie trzymają w rejestrach kadrowych tzw. martwe dusze.

Uwięzieni w POL-onie: Uczelnie trzymają w rejestrach kadrowych martwe dusze

Gazeta Prawna

Aby nie stracić uprawnień do prowadzenia studiów, niektóre uczelnie trzymają w rejestrach kadrowych tzw. martwe dusze. Dopóki ktoś tego nie zauważy. O tym, że nie wszystkie szkoły wyższe wywiązują się z obowiązku aktualizowania danych w ogólnopolskiej bazie o szkolnictwie wyższym POL–on, przekonał się jeden z akademików. Mimo wypowiedzenia przez niego umowy o pracę, prywatna uczelnia nie wykreśliła go z listy swoich pracowników i w efekcie nie mógł się zatrudnić w nowym miejscu. Musiało interweniować Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz generalny inspektor ochrony danych osobowych….