Zanikanie uczelni

Jeden ruch Gowina i… kilkaset „złych” uczelni znika z rynku. Wykładowcy nie dorobią już na boku

innpoland.pl

Ministerstwo nauki szykuje prostą zmianę, przez którą może zniknąć z edukacyjnej mapy Polski nawet 300 uczelni. Mianowicie: wykładowca będzie mógł być wpisany do minimum kadrowego jedynie w jednym miejscu. Może to oznaczać, że wiele uczelni, zwłaszcza tych, które zatrudniają zewnętrznych wykładowców, nie będzie w stanie minimum kadrowego zgromadzić..

…Niska jakość kształcenia, odzwierciedlająca się m.in. w pozycjach w światowych rankingach to chyba przekleństwo całego polskiego systemu edukacji. Ale poza najbardziej renomowanymi polskimi uczelniami zjawisko ma już charakter śmiertelnej epidemii. – Słabe uczelnie od lat przyciągają studentów dyplomami, które są rozdawane niemal za darmo, bez elementarnej weryfikacji posiadanej wiedzy – twierdzi prof. Koseski. A to, wcześniej czy później, „ciągnęło w dół” również finanse, poziom nauczania i wykładowców innych szkół.

– Musi nastąpić weryfikacja jakości nauczania polskich uczelni – przekonuje prof. Koseski.

Głębokie [?] zmiany na uczelniach

Gowin: Nowy rok akademicki początkiem głębokich zmian na uczelniach

Gazeta Prawna

Nowy rok akademicki będzie początkiem zasadniczych i głębokich zmian w funkcjonowaniu szkół wyższych – powiedział w czwartek w Toruniu minister nauki Jarosław Gowin. Przypomniał, że zamierza m.in. wprowadzić od 1 stycznia 2017 r. nowe zasady finansowania uczelni.

Pobicie rektora

Założyciel poznańskiej uczelni pobił rektora szkoły w Warszawie?

gloswielkopolski.pl

Janusz Musiał funkcję założyciela „Pedagogium” pełni od grudnia 2015 r. Jak mówi rektor tej uczelni, wcześniej panowie spierali się o wizję szkoły czy kwestie organizacyjne. Jednak nigdy dotąd nie doszło do sytuacji, jaka miała miejsce ostatnio podczas obrad senatu uczelni. – Założyciel próbował odebrać mi ich przewodnictwo, co jest niezgodne ze statutem uczelni – wspomina prof. Marek Konopczyński. – Po kilkakrotnych prośbach o umożliwienie dalszego procedowania zostałem zmuszony do przerwania posiedzenia. Pożegnałem się i wyszedłem z sali. To jednak nie koniec. Jak relacjonuje profesor, założyciel uczelni wybiegł za nim i zaatakował. – W momencie, gdy zacząłem schodzić po schodach, zaczął mnie kopać w plecy, bijąc pięścią w tył głowy i szyję – mówi prof. Marek Konopczyński…..

.Do zdarzenia na uczelni doszło w połowie września. Od tego czasu prof. Marek Konopczyński został odwołany z funkcji rektora….Jak informuje założyciel szkoły, w pracy czeka też na niego wypowiedzenie. – W najbliższym czasie opinia publiczna zostanie powiadomiona o nieprawidłowościach. W ich wyniku został odwołany z pełnionego stanowiska i pracy na uczelni – mówi Janusz Musiał. Kanclerz-założyciel poznańskiej WSPiA oraz warszawskiej WSNS „Pedagogium” odmówił komentarza w sprawie pobicia, jakiego miał dopuścić się w czasie obrad senatu. Jak tłumaczy, nie będzie odnosił się do bzdur. Do ostatnich wydarzeń odnieśli się też studenci Pedagogium. Sprzeciwiają się odwołaniu profesora z funkcji rektora. Petycję w tej sprawie podpisało już ponad 200 osób.

Ratowanie publicznych uczelni

Minister obleje złe uczelnie: Rząd jednym cięciem może zlikwidować nawet 300 szkół wyższych

Gazeta Prawna

Pomysł ministra na ratowanie publicznych placówek jest prosty: wystarczy ograniczyć możliwość wliczania wykładowców do tzw. minimum kadrowego na kierunkach licencjackich (o profilu praktycznym). Będą mogły ich wykazywać tylko te placówki, które są dla akademików pierwszym miejscem zatrudnienia. Takiej osoby nie będzie więc mogła „pokazać” inna uczelnia, w której akademik co prawda prowadzi zajęcia (i dorabia), ale nie jest to jego macierzysta jednostka. Efekt? Placówki nie będą mogły się chwalić, że mają kadrę w odpowiedniej liczbie. To natomiast oznacza najpierw likwidację konkretnego kierunku, a potem nawet samej uczelni. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem ministra Gowina, zmiany wejdą w życie już w tym roku

Pobicie rektora

Warszawa: właściciel prywatnej uczelni miał pobić rektora

onet.pl

Na warszawskiej uczelni wyższej miało dojść do ataku na rektora. Jak informuje Radio Zet, właściciel szkoły Pedagogium miał pobić jednego z profesorów. Policja obecnie sprawdza te doniesienia i zabezpieczyła nagrania z monitoringu….. Powodem sporu były odrębne wizje na dalsze funkcjonowanie placówki. O sprawie zostało już poinformowane Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dziś prof. Konopczyński został formalnie odwołany ze stanowiska rektora uczelni.

Rzecznik dyscyplinarny ministra zadziałał jako samozwańczy obrońca obwinionej

Cud uniewinnienia


FA 9/2016

..Prawie trzy lata temu Jakub Żurek, ówczesny doktorant Wydziału Prawa i Administracji UWr, przygotowując się do publicznej obrony przeglądał i czytał ostatnie publikacje swoich recenzentów. Ku wielkiemu zdziwieniu, w świeżo wydanej elektronicznie książce profesorskiej dr hab. Małgorzaty Masternak-Kubiak Odesłania do prawa międzynarodowego w Konstytucji RP, odkrył kilkadziesiąt zdań (mających łącznie objętość około 10 stron), które pochodziły z jego doktoratu Ekstradycja w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 04. 1997 r. , przejętych bez cudzysłowów i bibliograficznych odniesień.
…..

Nowy skład na posiedzeniu 20 stycznia 2016 r., na wniosek rzecznika dyscyplinarnego ministra, prof. dr. hab. Wojciecha Tomasika, literaturoznawcy z UKW w Bydgoszczy, który poparł odwołanie obwinionej, uchylił poprzednie orzeczenie UKD i uniewinnił prof. Małgorzatę Masternak-Kubiak. Pretekstem był fakt, iż rzecznik – za odwołaniem obwinionej – uznał, iż w postępowaniu dyscyplinarnym, jakie toczyło się na Uniwersytecie Wrocławskim, nie dokonano rozstrzygnięcia w kwestii zarzutu „przywłaszczenia” części rozprawy doktorskiej oraz że UKD nie uwzględniła przesłanki „minimalnej szkodliwości popełnionego czynu”!

Oburza mnie, że rzecznik dyscyplinarny ministra zadziałał jako samozwańczy obrońca obwinionej, mimo że wszystkie fakty (w tym konkordancja ukazująca plagiat) potwierdzały jej winę. Co więcej, prof. Masternak-Kubiak od razu zmieniła tekst książki profesorskiej, aby sprostać wymogom prawa autorskiego. Przepisania kilkudziesięciu zdań z ocenianej pracy doktorskiej, dokonane przez recenzenta (sic!), który jest doktorem habilitowanym prawa oraz sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie można z przymrużeniem oka traktować jako „warsztatowych błędów i zaniedbań”. Od takich osób oczekuje się również nieskazitelności zachowań, których – moim zdaniem – w tej sytuacji zabrakło.
…….

 

Dla nas jakość kształcenia to jest relacja uczeń – mistrz

Zmiany dla szkół wyższych: Pieniądze dla uczelni na nowych zasadach

Gazeta Prawna

– Chcielibyśmy istotnie zwiększyć budżet, przynajmniej o 500 mln zł. My na pewno widzimy w tym wielką szansę rozwojową. To już jest truizm, że gospodarka nie ruszy bez nauki – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Teresa Czerwińska…..Chcemy podnieść jakość kształcenia. Do tej pory była ona jak święty Graal – wszyscy jej szukali, ale nie było zdefiniowane, czym właściwie jest. Dla nas jakość kształcenia to jest relacja uczeń – mistrz, która może zostać zapewniona przez odpowiednie liczbowo grupy studenckie. W związku z tym w nowym algorytmie będziemy premiować stosunek liczby studentów do wykładowców. Chcemy dążyć do klubu najlepszych, elitarnych uczelni na świecie, gdzie grupy zajęciowe mają 11-13 osób…..

Modelowe pomysły ministra nauki

Gowin: Najpierw granty, potem Noble [WYWIAD]

Gazeta Prawna

WYWIAD Jarosław Gowin Reforma, którą planujemy, powinna w ciągu 8–10 lat doprowadzić do wyłonienia uczelni, które będą miały szanse rywalizować z najlepszymi. Może jeszcze nie ze Stanów Zjednoczonych, ale z Europy jak najbardziej……Obecny model uczelni jest taki, że ilekolwiek by pieniędzy przeznaczyć na ich funkcjonowanie, to i tak będą one reprezentowały przeciętny poziom europejski…..

…..od przyszłego roku, młodzi naukowcy, do swoich często żenująco niskich pensji, będą mieli szanse dodać znaczące środki czerpane z grantów naukowych. Będą mieli dużo mniej obciążeń biurokratycznych. Dywersyfikując ścieżki kariery akademickiej i udrażniając je, zapewnimy młodym pracownikom naukowym możliwości szybszego awansu…………osoba, która taką uczelnią kieruje, powinna być wybitnie sprawnym menedżerem i stąd moja propozycja, aby przyjąć w Polsce model skandynawski…….Jest też pytanie o przyszłość Polskiej Akademii Nauk. Osobiście popieram pomysł, aby na bazie instytutów utworzyć jedną z uczelni badawczych, kształcących przyszłe elity…..

Nadzwyczajny Kongres Historyków Dziejów Najnowszych

TYLKO U NAS. Część historyków organizuje – wzorem sędziów – konspiracyjny kongres! Prof. Żaryn: „To próba wejścia w zwarcie z władzą”

wpolityce.pl

…Historycy, krytykujący rządy PiS organizują „Nadzwyczajny Kongres Historyków Dziejów Najnowszych”. To ich wyraz protestu przeciwko rzekomym działaniom obecnej władzy, która w ich ocenie ma instrumentalizować i banalizować historię.

Dr Lech Kowalski, historyk wojskowości:

….Nieprzypadkowo kongres odbędzie się w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego, dla mnie to jeden z ostatnich bastionów, którego nie objęła żadna weryfikacja kadr naukowych, pracuje tam wiele postkomunistycznych skamielin. Szkoda mi studiującej tam młodzieży, wielu studentów IH UW, którzy piszą prace z zakresu historii wojskowości dzwonią do mnie i proszą o wskazówki, kiedy polecam im określoną literaturę do wykorzystania w ich pracach, mówią mi, że jeżeli wykażą to, w swojej pracy, to mój promotor nie przepuści tej pracy. Więc proszę się nie dziwić, że dla mnie IH UW nie ma nic wspólnego z prawdziwą nauką………Proszę również zwrócić uwagę jak wyglądają nauki historyczne nie tylko na IH UW, mam na myśli uczelnie w Siedlcach, w Piotrkowie Trybunalskim, w Pułtusku. Na tych i innych uczelniach spotykam wśród wykładowców nazwiska ludzi, na których widok ręce opadają. Można spotkać tam ludzi z byłej Wojskowej Akademii Politycznej, z byłej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR, z Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To będzie klientela listopadowego kongresu i trzeba zrobić wszystko, aby przed kongresem opisać tych ludzi i ich dokonania naukowe, przypomnieć co robili przed i po 1989 r.

Obecny polski model zarządzania szkołami wyższymi jest dysfunkcyjny

Autonomia albo renoma. Na czele uczelni badawczej stanie menedżer

Gazeta Prawna

Szkoła wyższa, która zdecyduje się zostać placówką badawczą, będzie mogła liczyć na lepsze finansowanie z budżetu państwa. Ale nic za darmo. – Najlepsze na świecie uczelnie nie są zarządzane przez rektorów, lecz menedżerów. Obecny polski model zarządzania szkołami wyższymi jest dysfunkcyjny – stwierdził na jednej z konferencji prasowych Jarosław Gowin……..Zgodnie z pomysłem Jarosława Gowina wspólnota akademicka na zasadach identycznych jak do tej pory wybierałaby senat uczelni. Ten zaś wyłoniłby radę (podobną do patronackiej). Składałaby się ona w 49 proc. z pracowników uczelni i w 51 proc. z osób spoza niej –przedsiębiorców, wybitnych absolwentów, autorytetów społecznych, może nawet polityków – jeśli taka będzie wola senatu. Z kolei rada – drogą konkursu – powinna wyłaniać rektora…….