Postulaty protestujących w rozwiązaniach Konstytucji dla Nauki!

Postulaty protestujących w rozwiązaniach Konstytucji dla Nauki!

konstytucjadlanauki.gov.pl/

Autonomia uczelni, w której wspólnota akademicka wybiera rektora; demokratyzacja uczelni, w której rektor i senat wybierani są w drodze demokratycznych wyborów; rady uczelni bez polityków, w których nie mogą zasiadać przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej; zwiększenie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego; a także zrównoważony rozwój. To tylko część postulatów protestujących, które są już zawarte w Konstytucji dla Nauki. Właśnie dlatego resort kierowany przez Jarosława Gowina odnosi się do postulatów protestujących …pozytywnie.

Strajk mimo poparcia wszystkich reprezentatywnych gremiów środowiska akademickiego ustawy 2.0

Wicepremier Gowin: „Ustawa 2.0 ma szerokie poparcie. Nie martwię się o większość parlamentarną”

wpolityce.pl

Ustawa 2.0 cieszy się poparciem wszystkich reprezentatywnych gremiów środowiska akademickiego. Cieszę się, że pomimo niepotrzebnego młodzieńczego happeningu, wszystkie reprezentatywne gremia środowiska akademickiego podtrzymują swoje poparcie dla ustawy……

Odnosząc się z kolei do samego protestu na Uniwersytecie Warszawskim, powiedział:

To jest garstka studentów, trudno to uznać za element dyskusji. 2,5 roku trwały bezprecedensowe konsultacje w tej sprawie. Każdy mógł zabrać głos, najlepszym komentarzem dla tej grupki protestujących są słowa rektora Uniwersytetu Warszawskiego, który powiedział, że przedstawiciele tego środowiska brali udział w posiedzeniach komisji, ale nie zgłaszali żadnych postulatów. Od tego protestu odciął się jednoznacznie Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Szkolnictwo wyższe czeka na reformę, ale nie w tym kształcie

Prof. Kornat: Zgadzam się ze zdecydowaną większością postulatów naukowców i studentów protestujących na UW

wpolityce.pl

….wPolityce.pl: Studenci, doktoranci i naukowcy protestują na Uniwersytecie Warszawskim przeciwko reformie ministra Jarosława Gowina. Co pan sądzi o postulatach protestujących? Podziela pan je?

Prof. Marek Kornat: Ze zdecydowaną większością postulatów się zgadzam.

A co pan sądzi o zmianach wprowadzonych do ustawy Nauka 2.0? Czy one faktycznie zmieniają jej pierwotną wersję?

Poprawek było ponad 100. Mam wrażenie, że są kosmetyczne i nie zmieniają istoty ustawy. Za kluczowe uznałbym dwie poprawki. Pierwsza została wprowadzona pod wpływem prezydenta Andrzeja Dudy i wycofała projekt nadawania habilitacji za tzw. grant europejski. To bardzo dobra zmiana……

….Nie mam wątpliwości, że projekt ustawy Nauka 2.0 w tej postaci nie przyniesie uczelniom wyższym i polskiej nauce nic dobrego. Mówię o tym od pewnego czasu i po raz kolejny podkreślam – szkolnictwo wyższe czeka na reformę, ale nie w tym kształcie. Twórcy krytykowanej ustawy nie zadbali nawet w minimalnym stopniu o przyszłość humanistyki polskiej.

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęli strajk okupacyjny

Protest na Uniwersytecie Warszawskim. Nie chcą reformy Gowina

Rz

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęli strajk okupacyjny w Pałacu Kazimierzowskim, siedzibie rektora. Protest ma związek z ustawą o reformie szkolnictwa wyższego, forsowaną przez resort Jarosława Gowina.

Protest rozpoczął się ok. godz. 9.30. Grupa studentów, doktorantów i pracowników uczelni w liczbie 40 osób weszła do Pałacu Kazimierzowskiego, w którym mieści się rektorat uczelni.

….- Ustawa niesie z sobą groźbę zniweczenia potencjału naukowego i edukacyjnego Polski, zwiększy też nierówności pomiędzy metropoliami a mniejszymi ośrodkami, miasteczkami i wsiami – ocenili protestujący w rozmowie z reporterem RMF FM.

Grupa profesorska przegrała z grupą doktorską ?

Prof. Bernacki o proteście na UW i tzw. ustawie Gowina: „Szkoda, że wicepremier ignoruje głos grupy profesorskiej”

wpolityce.pl

wPolityce.pl: Wczoraj rozpoczął się protest na Uniwersytecie Warszawskim przeciwko tzw. reformie 2.0 wicepremiera Jarosława Gowina. Również na Uniwersytecie Białostockim protestowały związki zawodowe. Z jednej strony widać już pierwsze próby upolitycznienia tego protestu, a z drugiej postulaty, które zostały podniesione są w debacie publicznej od miesięcy. Jak Pan na to patrzy?

Prof. Włodzimierz Bernacki: Pełen katalog uwag dotyczący projektu tzw. ustawy 2.0 Jarosława Gowina, znajduje się w liście 143 profesorów, którzy łączeni są raczej ze środowiskami konserwatywnymi. Brzmienie tych postulatów, które zostały przedstawione przez protestujących w Warszawie czy w Białymstoku, zostało poszerzone o katalog postulatów, które mają wymiar właściwy środowiskom lewicowym. Jest tam mowa o upolitycznieniu uczelni czy kwestii ich autonomii, ale także jest mowa o praworządności czy wolności słowa. To zdecydowanie różni środowiska konserwatywne od środowisk lewicowych. Dyskusja wkroczyła na nowy etap, przyjęła zupełnie nową formę. Jest z pewnością zaczynem do włączenia się do tej debaty środowisk bardzo radykalnych, które próbują zbić na tym proteście kapitał polityczny. Zawsze,gdzie pojawia się pewien problem, niektórzy z polityków próbują ugrać coś na tym konflikcie w sposób całkowicie cyniczny…..

Pan profesor sam mówił pół żartem pół serio, że grupa profesorska przegrała z grupą doktorską.

Nie powiedziałem, że przegrała, ale rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że grupa doktorska tryumfuje….