Awans naukowy do poprawki

Rząd poprawia procedury awansu naukowego

Gazeta Prawna

Obrona rozprawy doktorskiej oraz kolokwium habilitacyjne mają być przeprowadzane publicznie. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki … system nie radzi sobie z kreatywnością uczelni i kandydatów do stopni. Otwarte jest więc pytanie, czy to ma sens. Może prościej zostawić doktorat jako najwyższy stopień i pozwalać uczelniom decydować o awansach. 

Obawy środowiska przed projektem Akademii Kopernikańskiej

Środowisko akademickie apeluje do prezydenta o wycofanie projektu o Akademii Kopernikańskiej

PAP

Instytucje środowiska akademickiego, m.in. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polska Akademia Nauk zaapelowały do prezydenta Andrzeja Dudy o wycofanie projektu dotyczącego Akademii Kopernikańskiej i o wstrzymanie prac nad nim.…W pisemnym apelu do prezydenta, przesłanym we wtorek PAP, podkreślono, że „przedłożony projekt wywołuje poważne kontrowersje merytoryczne w środowisku akademickim, jest źródłem wielu negatywnych emocji i obaw wśród polskich uczonych”.

Sprawa wykorzystywania seksualnego studentek i doktorantek na UW

Poważne zarzuty pod adresem profesora UW. Sprawa dotycząca wykorzystywania seksualnego trafiła do prokuratury

niezalezna.pl

Wczoraj do Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście została zawiadomiona o możliwości popełnienia przestępstwa wykorzystywania seksualnego studentek i doktorantek na Uniwersytecie Warszawskim. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej, w sprawie pojawia się nazwisko profesora i językoznawcy Andrzeja M. Uczelnia o doniesieniach miała wiedzieć już na początku grudnia ub. roku, a 9.12 miał zostać on zwolniony z pracy. Prokuratura została o sprawie poinformowana 23 marca……

W sprawie jawności wynagrodzeń rektorów szkół wyższych

Odpowiedź na interpelację nr 31693 w sprawie jawności wynagrodzeń rektorów szkół wyższych
sejm.gov.pl

Uczelnie nie mają obowiązku ustawowego przekazywania do Ministerstwa aktualnych zgód na dodatkowe zajęcia zarobkowe rektorów. W przypadku powzięcia informacji przez Ministra o braku takowych zgód niezwłocznie podejmuje on odpowiednie kroki nadzorcze. Zatem, tak jak to ma miejsce w przypadku wynagrodzeń, w celu uzyskania pełnych informacji o wydanych zgodach na dodatkowe zajęcia zarobkowe rektorów oraz liczbie, a co za tym idzie również wysokości wynagrodzeń uzyskiwanych przez rektorów z tytułu wykonywania dodatkowych zajęć zarobkowych, muszą się Państwo zwrócić bezpośrednio do przewodniczących rad uczelni.

Odnosząc się do Państwa pytania dotyczącego jawności wynagrodzeń rektorów, należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 140 ust. 5 PSWN, wynagrodzenie rektora w uczelni publicznej jest jawne, zatem powyższa materia nie wymaga dodatkowych zmian ustawowych. Przepisy nie nakładają na uczelnię obowiązku umieszczania tych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Niemniej jednak osoba zainteresowana może wystąpić z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej bezpośrednio do uczelni….

Załączniki

  1. Wynagrodzenia rektorów uczelni publicznych.pdf

Zatrudnianie nauczycieli akademickich i pracowników naukowych bez przeprowadzenia konkursów

Specustawa ukraińska: Zatrudnianie nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

Gazeta Prawna

Obywatele Ukrainy lub obywatele Polsce wjeżdżający do naszego kraju z terytorium Ukrainy mają prawo do zatrudnienia jako nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi na polskich uczelniach.…. jako nauczyciel akademicki bez przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nauczyciele akademiccy z Ukrainy będą mogli podejmować zatrudnienie na polskich uczelniach bez konieczności przeprowadzania konkursów.

Ukraińscy nauczyciele akademiccy z etatem, studenci ze stypendium

Gazeta Prawna

Nauczyciele akademiccy z Ukrainy będą mogli podejmować zatrudnienie na polskich uczelniach bez konieczności przeprowadzania konkursów. Niektórzy studenci z tego kraju zyskają możliwość ubiegania się o stypendium socjalne i kredyty studenckie. Takie rozwiązania w zakresie szkolnictwa wyższego przewiduje projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wczoraj przyjął go rząd).….