Jeżeli chcemy zbudować elity narodowe, czyli elity naukowe, elity gospodarcze i polityczne, musimy mieć uczelnie, które będą formować i kształcić te elity

Gowin zapowiada zmiany na uczelniach: Jedno z wyzwań to ograniczenie biurokracji

gazetaprawna.pl

Ograniczenie biurokracji na uczelniach, stworzenie nowej ścieżki kariery akademickiej, projekt nowej ustawy o instytutach badawczych – zapowiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas kongresu „Polska Wielki Projekt”

PAKa do reformy

Nowa ocena szkół wyższych. Polska Komisja Akredytacyjna lepiej sprawdzi jakość kształcenia

Dziennik Gazeta Prawna

Zamiast na sprawdzaniu papierów Polska Komisja Akredytacyjna skupi się na ocenianiu tego, jak uczelnia kształci studentów – taką zmianę zapowiada resort nauki. Eksperci są za…..Obecny stan prowadzi do absurdów. Przykładowo uczelnie są zobowiązane do opracowywania wewnętrznego systemu oceniania jakości kształcenia, który opisuje m.in. zasady zarządzanie kadrą, programy kształcenia, warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych i weryfikowania stopnia osiągnięcia zakładanych efektów nauczania. Te opracowania, które zostały bardzo dobrze ocenione przez ekspertów komisji na innych uczelniach, są kopiowane przez kolejne Szkoły wyższe – do tego stopnia, że zawierają te same błędy interpunkcyjne

Główną chorobą szkolnictwa wyższego jest ogromna, pochłaniająca wszystko biurokracja.

Wytyczne w ramach
Politaka
Główną chorobą szkolnictwa wyższego jest ogromna, pochłaniająca wszystko biurokracja.
….Trudno uwierzyć – również z punktu widzenia analizy prawnej – że tak szczegółowe i nierzadko absurdalne procedury są koniecznym wymogiem odnalezienia się polskiej nauki w Europie czy na świecie.

Biurokracja na polskich uczelniach pod lupą

Rozrost biurokracji dotyka szkolnictwo wyższe: Hamuje rozwój i rodzi patologie

Gazeta Prawna

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego wzięła pod lupę biurokrację na polskich uczelniach. W wielu publikacjach eksperckich problem ten jest wskazywany jako główne źródło problemów z rozwojem polskiej nauki….Środowisko akademickie krytykuje również samo podejście do kontroli jakości nauczania w szkołach wyższych. Zespół wizytujący musi badać, czy wypełnione są zapisy rozporządzeń. – Muszą one być dokładnie zrealizowane, gdyż inaczej raport nie zostanie przyjęty. Zatem zespoły oceniające musza prześledzić, czy wypełnione są przepisy prawa i głównie na tej podstawie udzielają akredytacji. Tymczasem w innych systemach kontrola wypełnienia przepisów prawa jest tylko warunkiem wstępnym do przeprowadzenia właściwej ewaluacji – twierdzi prof. Zbigniew Marciniak autor raportu….