Nauka w Instytucie „obrońców demokracji”sięga DNA

 Gdy nauka sięga DNA

Sieci

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk stał się oazą „obrońców demokracji”. Dyżurne autorytety opozycji dają tam wykład za wykładem. Nie mają one żadnego związku z biologią molekularną. Są czysto antyrządową histerią. W tle mamy potężne nieprawidłowości finansowe odkryte w tej jednostce przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz historię klasycznego resortowego dziecka, jakim jest dyrektor placówki – piszą w najnowszym wydaniu „Sieci” Marek Pyza i Marcin Wikło…….

..W artykule zostaje również poruszona kwestia niejasnej sytuacji finansów Instytutu: Opowieść o Instytucie Biochemii i Biofizyki domyka raport Najwyższej Izby Kontroli z lipca br. NIK skontrolowała pięć instytutów PAN pod kątem naruszeń w latach 2014–2017 tzw. ustawy kominowej, ograniczającej zarobki osób kierujących placówkami państwowymi. Największe nieprawidłowości wykryto właśnie w IBB. Ich lista liczy kilkanaście pozycji, a kwota nienależnych wynagrodzeń sięga 1,4 mln zł. To, co bulwersuje najbardziej, to fakt, że dyrektor instytutu otrzymał z tej puli niemal połowę.

Reklamy

Postulaty NFA po latach w postulatach PAN

Profesor PAN zarabia tyle co kasjerka w supermarkecie

DGP

Niskie zarobki, ustawiane konkursy i mobbing to tylko niektóre problemy naukowców zatrudnionych w Polskiej Akademii Nauk…

Nierzetelne rekrutacje

Problemem PAN okazuje się też rzetelność niektórych rekrutacji. Co siódmy badany (14 proc.) twierdzi bowiem, że spotkał się w swoim instytucie z przypadkami konkursów na stanowiska przeprowadzonych w sposób niewłaściwy. Aż 41 proc. respondentów wskazuje, że miało do czynienia z rekrutacją pod konkretną osobę….

Rekomendacje

Biorąc pod uwagę wnioski z badania, autorzy raportu rekomendują m.in. wprowadzenie progów minimalnych wynagrodzeń dla pracowników naukowych instytutów PAN w wysokości równej stawkom zapewnianym pracownikom naukowym uczelni wyższych.

Postulują też wprowadzenie otwartych, rzetelnych oraz ogłaszanych na forum międzynarodowym konkursów na wszystkie stanowiska naukowe i kierownicze. Rekomendują, by w ogłoszeniu były precyzyjnie określane kryteria oceny kandydatów wraz z punktami do nich przypisanymi.

Autorzy badania przekonują, że warto byłoby stworzyć programy dotyczące rozwoju osobistego i naukowego pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk. Przydałby się też katalog dobrych praktyk dla administracji i obsługi naukowców planujących staże poza Polską i przyjeżdżających do naszego kraju z zagranicy. 

Jak uczelnia zwalnia niewygodnych pracowników

Co robił rektor UTH Radom w prokuraturze i jak uczelnia zwalnia niewygodnych pracowników

GW RADOM

Prokurator, który wykłada na UTH, przywiózł do prokuratury rektora i wszedł z nim do pokoju prokurator prowadzącej śledztwo. Efekt: wszystkie śledztwa, które prowadzono w radomskich prokuraturach dotyczące uczelni przeniesiono do Siedlec, prokuratorowi cofnięto zgodę na wykłady na uczelni, przygląda mu się rzecznik dyscyplinarny. Uniwersytet zaś pozbywa się osób, które prokuraturę zawiadomiły o nieprawidłowościach…..

Potrzebne jest oczyszczenie uniwersytetów

Wyższe uczelnie na lewej burcie. Po wpisie Wandy Nowickiej WUM odwołał wykłady z dr. Tomaszem Terlikowskim

niezalezna.pl

Tomasz Terlikowski miał rozpocząć wykłady z etyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w połowie lutego. Wystarczył jeden tweet czołowej polskiej aborcjonistki, by uczelnia wycofała się ze współpracy. Sam zainteresowany nie ma wątpliwości – część polskich uniwersytetów medycznych, w tym WUM, jest w wymiarze bioetyki „opanowana przez zwolenników aborcji, a często także eutanazji”. Ze względu na swoje poglądy pracę na innej wyższej uczelni utraciła też prof. Krystyna Pawłowicz……

…To niestety pokazuje też, jak głębokie oczyszczenie jest potrzebne przynajmniej na niektórych uczelniach medycznych. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (gdzie wykłada zwolennik kazirodztwa Jan Hartman – przyp. red.) i Łódzki Uniwersytet Medyczny są opanowane, jeśli chodzi o wymiar bioetyczny, przez zwolenników aborcji, a często także eutanazji

Wolność sumienia i debaty na polskich uniwersytetach

Terlikowski wyrzucony z uczelni za poglądy? 

Do rzeczy

W Polsce, także za rządów Prawa i Sprawiedliwości na uniwersytetach medycznych, jeśli zajmujesz się bioetyką możesz mieć każde poglądy, pod warunkiem, że jesteś za zabijaniem nienarodzonych. Bycie przeciwko sprawia, że jesteś na wylocie. A najlepszym tego przykładem jest to, co mnie spotkało – pisze Tomasz Terlikowski….

Uniwersytet nie jest właściwym miejscem dla załatwiania interesów partyjnych

Prof. Szyszkowska krytykuje atakującą rząd uchwałę WPiA UW: „Ma ona charakter polityczny i stanowi próbę wciągnięcia naszego Wydziału w walkę polityczną”

wpolityce.pl

Oto treść zdania odrębnego, które wystosowała prof. Maria Szyszkowska.

Stanowisko odrębne w związku z Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji UW w dniu 12.XII. 2016

Czymś innym jest wiedza naukowa a czymś innym polityka. Uniwersytet nie jest właściwym miejscem dla załatwiania interesów partyjnych oraz osobistych interesów, do czego zmierza kwestionowana przeze mnie uchwała. Ma ona charakter polityczny i stanowi próbę wciągnięcia naszego Wydziału w walkę polityczną.

Pod pozorami troski o demokrację kryje się w uchwale dążenie do przejęcia władzy przez jej inspiratorów. Uchwała została napisana przez tych lub z inspiracji tych, którzy utracili władzę polityczną i przywileje w rezultacie ostatnich wolnych wyborów parlamentarnych.

Wyrazem rzeczywistej wolności obywatelskiej – którą uchwała kwestionuje – jest chociażby możliwość jawnego organizowania przez twórców tej uchwały oporu prawników polskich wobec legalnie wybranej władzy.

Nie wdając się w dyskusję ze stwierdzeniami uchwały, chcę podkreślić, że w  czasie długiej kadencji rządów PO nie było prób podejmowania na naszym Wydziale uchwał krytykujących oczywiste nieprawidłowości rządów Platformy Obywatelskiej.

 

Declarations of endorsement of Charter & Code

Declarations of endorsement of Charter & Code

POLAND

 • Adam Mickiewicz University AMU_DoC.pdf
 • Cardinal Stefan Wyszyński Institute of Cardiology Cardinal Stefan Wyszynski Institute of Cardiology.pdf
 • Center of Molecular and Macromolecular Studies of the Polish Academy of Sciences (CMMS PAS or Institute) Endorsement - Center of Molecular and Macromolecular Studies of the Polish Academy.pdf
 • Central Institute for Labour Protection-National Research Institute (CIOP-PIB) CIOP-PIB_DoC.pdf
 • Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences (CMPW PAN) CMPW PAN_DoC.pdf
 • Cracow University of Economics CUE_DoC.pdf
 • Cracow University of Technology CUT_DoC.pdf
 • Foundation for Polish Science (FNP) pl_fnp.pdf
 • Foundry Research Institute PL.pdf
 • Glówny Instytut Górnictwa GIG_DoC.pdf
 • Industrial Chemistry Research Institute Industrial Chemistry Research Institute Poland_DoC.pdf
 • Institute of Agrophysics PAS Institute of Agrophysics_DoC.pdf
 • Institute of Animal Reproduction and Food Research Institute of Animal Reproduction and Food Research_DoC.pdf
 • Institute of Dendrology of the Polish Academy of Sciences ID PAN_DoC.pdf
 • Institute of Geological Sciences PAS ING_PAN.pdf
 • Institute of Geophysics PAS IGF PAS_DoC.pdf
 • Institute of Literary Research PAS Institute_of_Literary_Research_PAS_DoC.pdf
 • Institute of Molecular Physics PAS Institute of Molecular Physics PAS.pdf
 • Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences (IOPAN) Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences.pdf
 • Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences IChF_Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy.pdf
 • Institute of Physics of the Polish Academy of Science (IP PAS) IP PAS_DoC.pdf
 • Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences pl_igr.pdf
 • Institute of Plasma Physics and Laser Microftision (IPPLM) Endorsement - Institute of Plasma Physics and Laser Microftision (IPPLM).pdf
 • Institute of Psychology PAS Institute of Psychology Polish Academy of Sciences_DoC1.pdf
 • Institute of Rural and Agricultural Development PAS Institute of Rural and Agricultural Development_PAS_DoC.pdf
 • Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences Institute Slavic Studies of Polish Academy of Sciences_Doc.pdf
 • Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute Institute of Soil Science and Plant Cultivation_DoC.pdf
 • Institute of Systematic and Evolution of Animals PAS Institute of Systematic and Evolution of Animals of PAS_DoC.pdf
 • Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej (ITE)_DoC.pdf
 • International Institute of Molecular and Cell Biology pl_iimcb.pdf
 • Jagiellonian University in Krakow Jagiellonian University in Krakow_DoC.PDF
 • Józef Rusiecki Olsztyn University College in Olsztyn OSW_DoC.JPG
 • Lodz University of Technology pl_tul.pdf
 • Lublin University of Technology LUT_DoC.pdf
 • Medical University Gdańsk MUG_DoC.pdf
 • Medical University of Warsaw Medical University of Warsaw_DoC.pdf
 • Mineral and Energy Economy Research Institute of PAS Mineral and Energy Economy Research Institute_DoC.pdf
 • National Centre for Nuclear Research (NCBJ) NCBJ_DoC.pdf
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń NCU_DoC.pdf
 • Nofer Institute of Occupational Medicine in Lodz (NIOM) Endorsement - Nofer Institute of Occupational Medicine in Lodz (NIOM).pdf
 • Oil and Gas Institute – National Research Institute (INIG) INIG_Declaration.pdf
 • Philological School of Higher Education in Wroclaw WSF Wroclaw_DoC.pdf
 • Pomeranian Medical University in Szczecin Pomeranian Medical University in Szczecin_DoC.pdf
 • Poznan University of Physical Education Poznan University of Physical Education_DoC.pdf
 • Silesian University of Technology The Silesian University of Technology_DoC.pdf
 • Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila Endorsement - Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila.pdf
 • Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences SRI-PAS_DoC_Poland.pdf
 • The Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (KRASP) zp15uchwala27-eurkartanauk-en.pdf
 • The Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics.pdf
 • The Independent Academic Forum academicforum.pdf
 • The Institute of Electron Technology (ITE) Letter of intent.pdf
 • The Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences Institute _of_Physics_PAS_DoC.pdf
 • The International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures_DoC.PDF
 • The Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry of the Polish Academy of Sciences ikifp_pan_DoC.PDF
 • The Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences (HIIET PAS) ENDORSMENT_INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ.pdf
 • The Nencki Institute of Experimental Biology of the Polish Academy of Sciences pl_nencki.pdf
 • The Polish Academy of Sciences pl_pan.pdf
 • The Scientific & Research Centre for Fire Protection – National Research Institute (CNBOP-PIB) CNBOP-PIB_DoC.PDF
 • The University of Dąbrowa Górnicza Poland University of Dabrowa Gornicza Polanda_DoC.pdf
 • University School of Physical Education in Wroclaw Endorsement - USPE Wroclaw.pdf
 • University of Agriculture in Krakow University of Agriculture in Krakow_DoC.pdf
 • University of Applied Sciences in Nysa NYSA_DoC.pdf
 • University of Bielsko-Biala University_of_Bielsko-Biala_DoC.pdf
 • University of Gdansk UG_DoC.pdf
 • University of Information Technology and Management in Rzeszów UITM_DoC.pdf
 • University of Lodz Endorsement - University of Lodz.pdf
 • University of Lower Silesia ULS_Declaration.pdf
 • University of Social Sciences and Humanities C&C_SWPS.pdf
 • University of Warsaw C&C_Uni_Warsaw.pdf
 • W. Szafer Institute of Botany PAS W. Szafer Institute of Botany_PAS_DoC.pdf
 • W. Trzebiatowski Institute of Low Temperature and Structure Research Polish Academy of Sciences 22041501.pdf
 • WSB Toruń, Toruń School of Banking WSB_Torun_SchoolOfBanking.pdf
 • Warsaw University of Life Sciences – SGGW WULS SGGW_DoC.pdf
 • Westpomeranian University of Technology West Pomeranian University_DoC.pdf
 • Wroclaw Research Centre EIT+ WCBEIT+_DoC.pdf
 • Wroclaw University of Environmental and Life Sciences WUELS_DoC.pdf
 • Wrocław University of Economics (WUE) Wroclaw University of Economics (WUE)_DoC.pdf