Co się dzieje na uczelniach?

Co się dzieje na uczelniach?

Zachęcanie polskich naukowców do powrotu na rodzime uniwersytety.

Uczelnie szerzej otwarte na zagranicę

Dziennik Polski

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ma m.in. zachęcać polskich naukowców do powrotu na rodzime uniwersytety.

…Powrót do kraju polskich naukowców, którzy dzięki zdobytemu za granicą doświadczeniu i wiedzy mogą zdynamizować rozwój naszej nauki i wspierać doskonalenie dydaktyki akademickiej, jest wartością nie do przecenienia. NAWA odzyska dla Polski tych najzdolniejszych – zapowiada Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. ….

Budżet NAWA ma wynosić ok. 150 mln zł. Instytucja będzie mogła sięgnąć również po środki unijne. W opinii ekspertów to właśnie od poziomu finansowania w dużej mierze zależy sukces agencji. -…

Polskie szkoły wyższe są anonimowe

Dlaczego studenci wyjeżdżają z Polski?

Dziennik Gazeta Prawna

..Dlaczego polscy studenci wyjeżdżają za granicę, by tam zdobywać wiedzę? Powodów jest kilka. Przede wszystkim chęć skończenia prestiżowej zagranicznej uczelni, która ma „otworzyć drzwi” do wielkiej kariery. Ukończenie studiów za granicą to wciąż mocna karta przetargowa w walce o uzyskanie wymarzonego etatu. Znacząco ułatwia też znalezienie pracy w miejscu studiów, np. wspomnianej już Wielkiej Brytanii. Dla większości tamtejszych pracodawców polskie szkoły wyższe są anonimowe, niewiele mówią o predyspozycjach i możliwościach danego absolwenta. Wyjazdy emigracyjne studentów wynikają również z niskiego poziom kształcenia niektórych polskich uczelni. Studenci są coraz bardziej świadomi oczekiwań, jakie stawia przed nimi przyszły rynek pracy. Kształcą się nie tylko dla dyplomu, podczas swojej edukacji wyższej chcą zdobyć konieczną wiedzę i doświadczenie. Tego nie gwarantuje im wiele polskich szkół, gdzie wciąż króluje model przekazywania wiedzy teoretycznej, co odbywa się kosztem jej praktycznego wymiaru.

Polskę opuszczają młodzi i wykształceni

Za pracą wyjechały już 2 mln: młodzi, wykształceni, zdeterminowani. Najlepsi

Janusz Kowalski -Dziennik Gazeta Prawna, 16.08.2012

Dotychczas GUS udostępnił szersze informacje tylko o 1,1 mln Polaków, którzy są na emigracji ponad dwanaście miesięcy. Potwierdzają one wcześniejsze obserwacje – że wyjechali głównie ludzie młodzi. Ponad 243 tys. są w wieku 25 – 29 lat, a 101 tys. w wieku 20 – 24 lata. Natomiast ponad 232 tys. ma 30 – 34 lata oraz 151 tys. jest w wieku 35 – 39 lat.

Z naszych badań wynika, że wśród tych osób, które wyjechały za granicę za pracą po wstąpieniu do Unii Europejskiej, 22 proc. ma wyższe wykształcenie. Natomiast w Polsce dyplomem wyższej uczelni może się szczycić 17 proc. osób w wieku 13 i więcej lat – dodaje…

…oferta pracy dla emigrantów zarówno po studiach, jak i po zawodówce, szkole średniej ogólnokształcącej czy technikum, jest często taka sama..

…z niektórych województw wyjechało od kilku do nawet kilkunastu procent osób w mobilnym wieku produkcyjnym (18 – 44 lata)..

..pracy jest tam ogałacany ze specjalistów. To zniechęca biznes do inwestycji. A gdy ich nie ma, to nie ma pracy i w efekcie kolejne osoby mogą z tych terenów wyjeżdżać za granicę..