Zwolnienie dyscyplinarne wykładowcy UJ

Kraków. UJ zwolnił dyscyplinarnie wykładowcę, któremu studenci zarzucają molestowanie 

Dziennik Polski

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego podjął decyzję o rozwiązaniu z dr Maciejem M. stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli o zwolnieniu dyscyplinarnym pracownika. Stało się tak po tym, jak duża grupa studentek i studentów zarzuciła wykładowcy molestowanie…..

Wyższa Szkoła Molestowania

Wyższa Szkoła Molestowania. Raport o dyskryminacji na polskich uczelniach

bialystok.wyborcza.pl

Niestosowne uwagi, aluzje, niechciany dotyk albo wręcz propozycje seksualne – nawet szkoły wyższe nie są wolne od przestępstw molestowania…..

Z raportu rzecznika praw obywatelskich pt. „Doświadczenie molestowania wśród studentek i studentów” wynika, że od momentu rozpoczęcia studiów 40,7 proc. studentów i studentek doświadczyło molestowania. W podziale na płeć było to 31,10 proc. mężczyzn i 47 proc. kobiet.

Teraz z tematem zmierzyła się Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Zdobyła informacje, że w latach 2010-2018 doszło do zgłoszeń 50 przypadków sytuacji, w których prowadzono postępowania wyjaśniające lub dyscyplinarne w kontekście dyskryminacji bądź molestowania, albo molestowania seksualnego. Wniosek? Tego typu zachowania nie są zgłaszane organom uczelni……..