Uczelnie same zdecydują, czy studia licencjackie i inżynierskie skończą się obroną pracy.

Prace dyplomowe nieobowiązkowe. Zamiast nich może być egzamin

Gazeta Prawna

Uczelnie same zdecydują, czy studia licencjackie i inżynierskie skończą się obroną pracy. Tak wynika z projektu nowej ustawy dla uczelni, nad którą pracuje resort nauki i szkolnictwa wyższego.

…..Szacuje się, że nawet co trzecia praca dyplomowa nie jest pisana samodzielnie. A często te, które już zostały obronione, są przedkładane ponownie przez innych studentów, na kolejnych uczelniach. Korzystanie z metody „kopiuj-wklej” przy jej tworzeniu to już plaga. Zresztą nie tylko studenci podchodzą do pisania prac jak do uciążliwego obowiązku. Również zdarza się, że akademicy nie dbają o ich jakość. Często recenzje sporządzane są przez nich na kolanie, tuż przed obroną.

– Obowiązek przygotowania pracy dyplomowej to fikcja……

Reklamy

Plagiat posła Stanisława Gawłowskiego (PO) ?

DoRzeczy.pl: były minister PO odpowie za plagiat?

onet.pl

Prokuratura Rejonowa w Łodzi wystąpiła z wnioskiem o uchylenie immunitetu posła Stanisława Gawłowskiego (PO). Śledczy chcą mu postawić zarzut popełnienia plagiatu pracy doktorskiej – pisze portal DoRzeczy.pl

Postępowanie w sprawie domniemanego plagiatu pracy doktorskiej posła Stanisława Gawłowskiego (PO), byłego sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska w rządzie PO-PSL, łódzka prokuratura zajmowała się od 2013 roku.

Wniosek o uchylenie immunitetu jest już w Sejmie

Według „osoby z kręgów śledztwa”, którą cytuje DoRzeczy.pl, „szczegółowa analiza pracy doktorskiej pozwoliła wskazać ponad wszelką wątpliwość, że jej obszerna część nie jest autorstwa pana Gawłowskiego, została skopiowana z innych publikacji lub materiałów dostępnych w internecie”…..

Plagiatorska recydywa

Plagiatorska recydywa

FA 7/8

….W wyniku przebiegu takich spraw, a jest ich mnóstwo, gdy za poważne i liczne plagiaty władze uczelniane tylko „grożą palcem”, rzetelność instytucjonalna ulega „korozji moralnej”. Faktyczna bezkarność ośmiela do działań kolejnych „naukowców”. Środowisko straciło zdolność samooczyszczającą.

…… Wieści z Centralnej Komisji

Na majowym posiedzeniu Prezydium Centralnej Komisji zostało także oddalone odwołanie prof. Jerzego Sanetry, fizyka z Politechniki Krakowskiej, któremu Rada Wydziału Fizyki i Informatyki AGH cofnęła profesurę belwederską z powodu masywnego plagiatu odkrytego w jego książce profesorskiej. Monografia była w 90% dokładnym tłumaczeniem z angielskiego doktoratu z 2000 r. austriackiego fizyka, Klausa Petritscha, który swoje badania wykonał kilka lat wcześniej na Uniwersytecie w Cambridge. Jego wyników prof. Sanetra użył też do rozliczenia grantu z KBN o wartości 270 tys. zł……..

Plagiat nie przeszkadza w karierze

Plagiat nie przeszkadza w karierze

FA 5/2017

Takich metod pisania publikacji naukowych Uniwersytet Rzeszowski nie powinien tolerować

Przykra obojętność na nierzetelności

Unieważnienie doktoratu z germanistyki

FA

Z przykrością obserwuję, że w ostatnich kilku latach zwiększyła się liczba bulwersujących nierzetelności naukowych, a środowiska naukowe oraz kierownictwa poszczególnych uczelni, nie mówiąc o już Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nie podejmują praktycznie żadnych kroków, aby takie postępowania wyplenić!

Chciał się habilitować na cudzym doktoracie i nadal pracuje

Habilitacja na cudzym doktoracie

FA/2

…Na początku maja 2015 r. wśród pracowników i doktorantów wydziału rozeszła się informacja, że adiunkt Grzegorz Banaszek przedstawił habilitację, która jest w 90% kopią doktoratu innej osoby, co wywołało konsternację wśród profesury. Dr Banaszek pracował od wielu lat w Zakładzie prof. Henryka Dyi i był jego doktorantem. Ten 71-letni profesor cieszy się uznaniem w technicznych kręgach naukowych ze względu na liczne publikacje w zakresie procesów przeróbki plastycznej metali i ich stopów, wytwarzania bimetali oraz materiałów funkcjonalnych. W latach 1996-2002 pełnił funkcję dziekana wydziału, a następnie przez cztery lata był rektorem Politechniki Częstochowskiej, aby znów w okresie 2005- 2012 wrócić na stanowisko dziekana. Przez ostatnie dziesięć lat był też członkiem Centralnej Komisji….

….Rozprawa dyscyplinarna, którą z nieznanych przyczyn i bez powodu poprowadzono w trybie niejawnym, odbyła się dopiero 2 czerwca 2016 r., czyli osiem miesięcy po wyznaczeniu składu orzekającego. Po sprawdzeniu obecności dr Urszula Kępa poinformowała zgromadzonych, że nie wpłynęły nowe dowody, nie ma świadków sprawy i wobec powyższego zachodzi przesłanka zakończenia postępowania. Następnie oddała głos rzecznikowi dyscyplinarnemu, prof. Stanisławowi Kukli, który zażądał ukarania obwinionego, dr. inż. Grzegorza Banaszka, karą nagany z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych przez 5 lat za przywłaszczenie sobie autorstwa części pracy doktorskiej innego autora.

… dr Banaszek pracuje na uczelni. Ze względu na „tajność postępowania” mało kto na wydziale wiedział o postępowaniu dyscyplinarnym i niesłychanie łagodnej karze. Nowy rektor, prof. dr hab. Norbert Sczygioł, napisał mi, że wobec dr. Banaszka „wyciągnięto stosowne konsekwencje dyscyplinarne”…..

Habilitacyjna „spółdzielnia”

Habilitacyjna „spółdzielnia”

FA 12/2016

Marek Wroński
Jak to możliwe, że od kiedy się dowiedział o poważnym zarzucie plagiatu 60% innej książki, recenzent nie zadał sobie trudu sprawdzenia tego przed przyjazdem na radę wydziału i zabraniem głosu w obronie habilitantki?