Plagiat nie przeszkadza w karierze

Plagiat nie przeszkadza w karierze

FA 5/2017

Takich metod pisania publikacji naukowych Uniwersytet Rzeszowski nie powinien tolerować

Przykra obojętność na nierzetelności

Unieważnienie doktoratu z germanistyki

FA

Z przykrością obserwuję, że w ostatnich kilku latach zwiększyła się liczba bulwersujących nierzetelności naukowych, a środowiska naukowe oraz kierownictwa poszczególnych uczelni, nie mówiąc o już Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nie podejmują praktycznie żadnych kroków, aby takie postępowania wyplenić!

Chciał się habilitować na cudzym doktoracie i nadal pracuje

Habilitacja na cudzym doktoracie

FA/2

…Na początku maja 2015 r. wśród pracowników i doktorantów wydziału rozeszła się informacja, że adiunkt Grzegorz Banaszek przedstawił habilitację, która jest w 90% kopią doktoratu innej osoby, co wywołało konsternację wśród profesury. Dr Banaszek pracował od wielu lat w Zakładzie prof. Henryka Dyi i był jego doktorantem. Ten 71-letni profesor cieszy się uznaniem w technicznych kręgach naukowych ze względu na liczne publikacje w zakresie procesów przeróbki plastycznej metali i ich stopów, wytwarzania bimetali oraz materiałów funkcjonalnych. W latach 1996-2002 pełnił funkcję dziekana wydziału, a następnie przez cztery lata był rektorem Politechniki Częstochowskiej, aby znów w okresie 2005- 2012 wrócić na stanowisko dziekana. Przez ostatnie dziesięć lat był też członkiem Centralnej Komisji….

….Rozprawa dyscyplinarna, którą z nieznanych przyczyn i bez powodu poprowadzono w trybie niejawnym, odbyła się dopiero 2 czerwca 2016 r., czyli osiem miesięcy po wyznaczeniu składu orzekającego. Po sprawdzeniu obecności dr Urszula Kępa poinformowała zgromadzonych, że nie wpłynęły nowe dowody, nie ma świadków sprawy i wobec powyższego zachodzi przesłanka zakończenia postępowania. Następnie oddała głos rzecznikowi dyscyplinarnemu, prof. Stanisławowi Kukli, który zażądał ukarania obwinionego, dr. inż. Grzegorza Banaszka, karą nagany z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych przez 5 lat za przywłaszczenie sobie autorstwa części pracy doktorskiej innego autora.

… dr Banaszek pracuje na uczelni. Ze względu na „tajność postępowania” mało kto na wydziale wiedział o postępowaniu dyscyplinarnym i niesłychanie łagodnej karze. Nowy rektor, prof. dr hab. Norbert Sczygioł, napisał mi, że wobec dr. Banaszka „wyciągnięto stosowne konsekwencje dyscyplinarne”…..

Habilitacyjna „spółdzielnia”

Habilitacyjna „spółdzielnia”

FA 12/2016

Marek Wroński
Jak to możliwe, że od kiedy się dowiedział o poważnym zarzucie plagiatu 60% innej książki, recenzent nie zadał sobie trudu sprawdzenia tego przed przyjazdem na radę wydziału i zabraniem głosu w obronie habilitantki?

Załatwianie habilitacji „po znajomości”

Habilitacja z prawa na lewo

FA11/2016

Niech to będzie ostrzeżenie dla innych wydziałów. Tak to wygląda, gdy w sytuacji jaskrawego konfliktu interesów załatwia się słabą habilitację „po znajomości” i podważa kompetencje poważnych recenzentów.

W Polsce niewątpliwie panuje doskonała pogoda dla plagiatorów!

Kolejne „cudowne” uniewinnienie!
FA 10/2016
Marek Wroński
W dotychczasowym postępowaniu zaszło poważne uchybienie prawne, gdyż Rada Wydziału Grafiki nie wypowiedziała się w osobnym głosowaniu co do potwierdzenia przesłanek wznowienia i nie podjęła osobnej uchwały o nienadaniu stopnia doktora habilitowanego we wznowionym postępowaniu. To może być powodem unieważnienia decyzji CK i być przyczyną powrotu sprawy pod ponowne głosowanie RW „pod wpływem” korzystnego wyroku sądu administracyjnego, do którego zapewne odwoła się P. Obarek. Da mu to dodatkowe kolejne dwa lata na stanowisku profesora nadzwyczajnego UWM w Olsztynie – do chwili emerytury…..

Profesor grafiki z UWM w Olsztynie, dr hab. Piotr Obarek ogólnopolską sławę uzyskał w kwietniu 2012 r., kiedy to w lokalnym, niezależnym miesięczniku publicystycznym „Debata” ukazał się artykuł Adama Sochy Obarkowo, czyli rodzina na swoim. Główny bohater był wtedy kończącym kadencję dziekanem Wydziału Sztuki UWM. Publikacja, która m.in. ukazywała jego „niestandardowe” działania w stosunku do innych profesorów, zwróciła też uwagę na przykłady nepotyzmu. Jego syn, Jakub Obarek, z wyróżnieniem ukończył studia licencjackie w Pracowni Projektowania Graficznego UWM. Promotorem jego pracy licencjackiej był ojciec – Piotr Obarek, a jej recenzentką – mama, dr hab. Izabella Janiszewska-Obarek………

Kontrola antyplagiatowa na uczelni

Plagiat w pracy magisterskiej ciężko wychwycić

RZ

Kontrola antyplagiatowa na uczelni nie działa jak powinna. Winne są niedoskonałe systemy, ale i promotorzy…..Dopiero za trzy lata szkoły wyższe będą musiały sprawdzać przy użyciu systemu antyplagiatowego, czy studenci nie dopuścili się kradzieży intelektualnej. Miały to robić już w tym roku, ale obowiązek przesunięto. I dobrze, bo Otwarty System Antyplagiatowy, który miał służyć części uczelni do wywiązania się obowiązku, jak zaznaczają przedstawiciele szkół, nie działa, jak powinien.