Ks. płk. rez. dr. hab. Stanisław Gulak odwołany z funkcji Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Stanowisko MNiSW w sprawie ks. płk. rez. dr. hab. Stanisława Gulaka – Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

gov.pl

Z dniem 17 marca 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego działając na podstawie art. 432 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, po uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych odwołał ks. płk. rez. dr. hab. Stanisława Gulaka z funkcji Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu….Decyzję spowodowały skala i rodzaj naruszeń prawa w działalności Rektora Podhalańskiej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, które zostały zakwalifikowane przez Ministra jako rażące naruszenie prawa, opisane w art. 432 ust. 5 ww. ustawy. W ocenie Ministra były rektor przywłaszczył sobie autorstwo fragmentów ośmiu cudzych utworów w swojej pracy habilitacyjnej będącej podstawą nadania mu stopnia naukowego.

 

Korzenie sitw akademickich sięgają stalinizmu.

„Korzenie sitw akademickich sięgają stalinizmu. Do dziś wrogów eliminują bezwzględnie”

niezalezna.pl

Sprawa zawieszenia prof. Aleksandra Nalaskowskiego przez władze Uniwersytetu Toruńskiego za felieton o LGBT, to wierzchołek góry lodowej. Wcześniej rektor Uniwersytetu Poznańskiego Andrzej Lesicki oficjalnie potępił abp Marka Jędraszewskiego, b. wykładowcę tej uczelni. Co najbardziej szokujące, poparcie dla stanowiska Lesickiego ogłosiła Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Jej prezydium decyzję podjęło JEDNOGŁOŚNIE.

Kto naprawdę rządzi na polskich uniwersytetach?….

Sprawa zatrudnienia prof. dr. hab. Jana Hartmana na stanowisku profesora na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Informacja na temat dyskusji Senatu dot. zatrudnienia prof. Jana Hartmana

serwis UW

…Senat nie wyraził pozytywnej opinii dotyczącej zatrudnienia prof. dr. hab. Jana Hartmana na stanowisku profesora na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii…..

Na UW zastosowano rodzaj sądu kapturowego

Szef Biura Analiz Sejmowych pozbawiony pracy na UW. Za poglądy?

centrummedialne.pl/

Pełniący obowiązki szefa Biura Analiz Sejmowych, dr Przemysław Sobolewski, pozbawiony możliwości pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Rada Wydziału Prawa i Administracji negatywnie zaopiniowała wniosek o przedłużenie z nim umowy, mimo apelu kilkunastu profesorów – ustalił portal centrummedialne.pl.

Oficjalnym powodem negatywnej opinii ws. przedłużenia umowy z Przemysławem Sobolewskim były zarzuty o bliżej nesprecyzowaną „nierzetelność naukową”. – To absurd. W takich przypadkach wszczyna się postępowanie dyscyplinarne, a zainteresowana osoba ma prawo do obrony. Tym razem zastosowano rodzaj sądu kapturowego, bo dr Sobolewski nie mógł się nawet wypowiedzieć – mówi nam jeden z warszawskich prawników.

Nieoficjalnie, nasi rozmówcy nie mają wątpliwości. – To reakcja na pracę naukowca dla „dobrej zmiany” – mówią nam. Dr Przemysław Sobolewski jest pracownikiem Kancelarii Sejmu, a obecnie pełni obowiązki szefa Biura Analiz Sejmowych……….

Ideologiczny terror na Uniwersytecie Warszawskim?! Szefowi Biura Analiz Sejmowych nie przedłużono umowy. Zemsta sojuszników „kasty”?

wpolityce.pl

…..Ofiarą kolegów z UW stał się niedawno Prof. Jan Majchrowski, wykładowca i sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Prof. Marek Wąsowicz, kierownik Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych domaga się wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec prof. Majchrowskiego za to, ze ten nie promuje zajęć prof. Wojciecha Sadurskiego – znanego z szokujących i knajackich wypowiedzi o najważniejszych politykach Zjednoczonej Prawicy.Czy Uniwersytet Warszawski będzie teraz dopuszczał do nauczania tylko osoby o opozycyjnych poglądach i tych, którzy bezrefleksyjnie trwają przy „kaście” sędziowskiej?

Gowin: Żadnych zasadniczych zmian w ciągu najbliższego roku w ustawie nie przewiduję

Dożywotnie zatrudnianie sędziów na uczelniach do TK? Gowin popiera uchylenie przepisu

DGP

Mam nadzieję, że przepis Konstytucji dla Nauki dot. zatrudniania na uczelniach grupy sędziów zostanie zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego i uchylony – powiedział PAP szef resortu nauki Jarosław Gowin. Dodał, że jeśli tak się nie stanie, będzie namawiał koalicję rządową do usunięcia tego przepisu…..Pytany przez PAP, czy resort nauki planuje w najbliższej przyszłości nowelizację Konstytucji dla Nauki, Jarosław Gowin odpowiedział: „Analizujemy teraz uważnie razem ze środowiskiem akademickim, zwłaszcza z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz związkami zawodowymi, poszczególne przepisy pod kątem tego, czy są dostatecznie precyzyjne i dostatecznie spójne – chodzi w szczególności o przepisy przejściowe dotyczące spraw pracowniczych. Żadnych jednak zasadniczych zmian w ciągu najbliższego roku w ustawie nie przewiduję”.

Patologie stają się coraz częściej nieodłącznym elementem krytyki systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Kariera w nauce nie taka atrakcyjna: Co drugi naukowiec chce wyjechać za granicę

DGP

Prawie 80 proc. młodych naukowców chce pracować w polskich uczelniach i instytutach badawczych. Ale aż 65,4 proc. rozważa wyjazd za granicę, jeśli w kraju nie znajdzie odpowiadającego ich aspiracjom zatrudnienia….Młodzi pracownicy czują się zawiedzeni kulturą pracy w sektorze akademickim. Niedostatki organizacyjne, biurokracja i różnego rodzaju patologie stają się coraz częściej nieodłącznym elementem krytyki systemu szkolnictwa wyższego i nauki – wyjaśnia Tomasz Lewiński. Przypomina, że w 2016 r. ukazał się raport poświęcony naborom na stanowiska nauczycieli akademickich. Zbadano wtedy prawie 500 konkursów z ponad 50 uczelni. Zgłoszono do nich ponad 600 uwag formalnych i merytorycznych. – To oznacza, że już na samym początku kariery uczelnianej młodzi naukowcy napotykają problemy.

Ustawa uzależnia w stu procentach politykę zatrudniania profesorów od czynników pozauczelnianych

Prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego: Nowe przepisy powinny zostać pilnie zmienione

dziennik.pl

– Nowe przepisy powinny zostać pilnie zmienione. Będziemy zabiegać, by nastąpiło to jak najszybciej. To zbyt daleko posunięta ingerencja w autonomię uczelni, która przyćmiewa naprawdę dobre rozwiązania ustawy – mówi DGP prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich.

….Dla samodzielności uczelni w zakresie zatrudniania pracowników i prowadzenia polityki kadrowej na etapie prac parlamentarnych nastąpiły katastrofalne zmiany. Chodzi o dwie poprawki. Jeszcze w Sejmie dopisano do ustawy fragment, który wyglądał niewinnie, ale podważał autonomię uczelni. W oryginalnym projekcie był zapis, że aby pracować na stanowisku pełnego profesora, trzeba mieć nadany przez prezydenta tytuł. W komisji dopisano tam drugi punkt. Teraz zgodnie z ustawą, jeżeli ktoś ma taki tytuł, musi zostać zatrudniony na stanowisku pełnego profesora…

…Obsadzanie stanowisk profesorskich mających największy wpływ na funkcjonowanie uczelni odbywa się całkowicie poza nią. To, czy ktoś jest pełnym profesorem, zależy tylko i wyłącznie od tego, czy posiada tytuł. A on jest nadawany na wniosek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów przez prezydenta. Swoboda prowadzenia polityki kadrowej jest jednym z podstawowych elementów autonomii uczelni. Tymczasem wyłączamy obsadzanie stanowisk spod decyzji jej władz. Jak mamy dbać o jakość na uniwersytecie, jeśli zatrudniając pracownika, nie możemy mu stawiać żadnych wymagań? Tak właśnie jest w tym przypadku….

…ustawa uzależnia w stu procentach politykę zatrudniania profesorów od czynników pozauczelnianych..

…..umowa z sędziami w stanie spoczynku jest automatycznie przedłużana na czas nieokreślony i nie można zmienić warunków ich pracy. Od strony technicznej wygląda na to, że także pracownik nie może rozwiązać tej umowy. Nie wolno takiej osoby awansować, nawet jeśli przełożony chciałby to zrobić. Nie można obniżyć jej wymiaru pensum, nawet z jej inicjatywy. Nie można też jej zwolnić. A wie pani, jakie warunki trzeba spełnić, by dziś zwolnić profesora? Na przykład: negatywna dwukrotna ocena okresowa. Przewinienia dyscyplinarne, takie jak popełnienie plagiatu, nieobyczajne zachowanie, molestowanie czy mobbing. Podjęcie zatrudnienia na innej uczelni bez zgody rektora. To oznacza, że sędzia może być źle oceniany, popełniać niegodne czyny i nadal trzeba go zatrudniać. W dodatku może pracować w dowolnej liczbie uczelni, korzystając z tych benefitów.

A i to nie koniec. Ustawa stoi w sprzeczności z kodeksem pracy, bo sędziowie nie mogą być zwolnieni także w przypadku, kiedy lekarz nie dopuści ich do pracy. Nadto jest przepis, który mówi, że rozwiązuje się umowę o pracę z osobą, która została skazana prawomocnym wyrokiem na zakaz zajmowania stanowiska nauczyciela akademickiego. Czy sędziowie nie podlegają tym przepisom?…..