Obecna sytuacja na AWFiS w opinii b. rektora

Arogancja nowej władzy

blog: Tadeusz Huciński odwołany Rektor AWFiS, 10 stycznia 2011,

 

Liczba zwolnionych z Uczelni pracowników po odwołaniu mnie z funkcji rektora AWFiS w Gdańsku przekroczyła już 30 osób. Dla grupy trzymającej obecnie władzę nie mają znaczenia takie kryteria jak: kwalifikacje, dorobek naukowy, osiągnięcia, zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska czy staż pracy w naszej Akademii. Najważniejszymi są, lojalność wobec nowej tymczasowej władzy oraz negatywny stosunek do mojej osoby.

Podejmowane obecnie decyzje personalne ignorują nie tylko obowiązujące w naszym kraju dobre obyczaje akademickie, ale także demokratyczne normy prawne, co oczywiście znajdzie swoje odzwierciedlenie w orzeczeniach sądowych, które wygenerują dodatkowe olbrzymie koszty finansowe. Uczelnia będzie musiała wypłacić zwolnionym zadośćuczynienia w postaci bardzo wysokich odszkodowań.

Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Gizowski, wybitny naukowiec i dydaktyk autor wielu publikacji książkowych i kilkuset artykułów, któremu tymczasowy rektor Waldemar Moska przekazał ostatnio wypowiedzenie pełni w Uczelni funkcję senatora Senatu AWFiS, członka Rady Wydziału Wychowania Fizycznego, członka Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich AWFiS, członka Komitetu Wydawniczego AWFiS oraz członka Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa Uczelnianego AWFiS i wiceprzewodniczącego Z. N. P. Widocznie tymczasowemu rektorowi W. Mosce nie odpowiada taka charyzmatyczna osobowość.

Dr Jerzy Płoszaj, po uzyskaniu pozytywnej opinii dziekana Szwarca, złożył habilitację i stał się przez to zagrożeniem dla wielu leniwych, ale lojalnych wobec nowej władzy, naukowców AWFiS. Warto w tym miejscu przypomnieć, że dr Płoszaj w przeszłości był czynnym sportowcem, reprezentantem uczelnianego klubu AZS AWF Gdańsk, z którym osiągał sukcesy międzynarodowe, był akademickim mistrzem Polski w judo w 1985r, wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski juniorów i seniorów w judo. Jako osoba łącząca teorię z praktyką stanowił więc najbardziej pożądany wzór osobowościowy pracownika uczelni.

Ciekawe co na to jego młodsi klubowi koledzy, mistrzowie olimpijscy, Leszek Blanik i Adam Korol, którzy swego czasu zarzucali mi „niszczenie ludzi”?
Przypomnę, że przez dwa lata swojego urzędowania zwolniłem sześć osób, w tym dwie podejrzewane przez CBA o niegospodarność i korupcję

Autor: Tadeusz Huciński

 

Opóźnienia w wypłatach pensji na AWFiS

Opóźnienia w wypłatach pensji na AWFiS

Dziennik  Bałtycki . Tomasz Słomczyński, 9.12.2010

 

Nauczyciele akademiccy gdańskiej AWFiS nie otrzymali na czas całości wynagrodzeń. Otrzymali połowę grudniowych pensji, z zapewnieniem władz uczelni, że wyrównanie nastąpi do końca roku. To efekt sytuacji finansowej gdańskiej AWFiS, którą same władze nazywają „katastrofalną”…

– To są działania konieczne, które podejmujemy w celu ratowania uczelni. Jej obecna sytuacja finansowa to efekt sprawowania urzędu przez poprzedniego rektora prof. Tadeusza Hucińskiego – mówi Bojke i na dowód przedstawia oficjalne dane dotyczące wyników finansowych uczelni w ciągu ostatnich 3 lat. Wskazują one, że w 2007 roku, wynik finansowy uczelni wynosił 1 mln 260 tys. zł, rok później, kiedy władzę na uczelni obejmował były rektor, wynik był już ujemny, wynosił: -1 mln 300 tys. zł.

Prof. Huciński: „To był polityczny lincz..”

Prof. Huciński: „To był polityczny lincz…” Czy „grupa interesów” pozbyła się rektora AWFiS i jego środowiska?

Dziennik Pomorza, 5 listopada 2010

Treści wywiadu udzielonego dla Dziennika Pomorza:

Prof. Huciński: „To był polityczny lincz…” Czy „grupa interesów” pozbyła się rektora AWFiS i jego środowiska?

POMORZE. – Naruszyłem interesy pewnej grupy tak mocno, że spowodowało to brak akceptacji do kierowania przeze mnie uczelnią – powiedział prof. Tadeusz Huciński, b. rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. – Odwołanie mnie przez minister nie uwzględniło wyników kontroli i wszelkich wyjaśnień osób związanych ze mną i mnie – bez zachowania odpowiedniej procedury. To był polityczny lincz!
Rozmowa z prof. Tadeuszem Hucińskim, b. rektorem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Oliwie, odwołanego w obliczu skandalu, który odbił się szerokim echem na Wybrzeżu.  Po doniesieniach medialnych ukazujących profesora w nieciekawym świetle,  przedstawia on swoje racje.

Jakby pan skomentował to całe zamieszanie wokół odwołania pana ze stanowiska rektora?
– Naruszyłem interesy pewnej grupy tak mocno, że spowodowało , że spowodowało to szereg bezprecedensowych ataków na reprezentowany przeze mnie urząd, moją osobę, moje osiągnięcia i moich najbliższych współpracowników. Wyreżyserowano szereg spektakularnych akcji  aby wykazać brak akceptacji środowiska do kierowania przeze mnie uczelnią. Już w jej trakcie pierwszej konferencji naukowo-dydaktycznej wyszło, że szereg osób nie ma wystarczających kompetencji do zrealizowania strategii, którą zaproponowałem. Do tego część osób nie wierzyła w jej powodzenie albo zwyczajnie zdawała sobie sprawę, że nagle spadnie na nich i ich pracowników nawał pracy i wyrzeczeń.
Chciałem jak najwięcej zrobić w ciągu pierwszego 1,5 roku. Aby wdrożyć ten plan zainwestowałem w profesorów, dając im podwyżki, by móc egzekwować lepszą i cięższą pracę (z 4,5 tys. zł na 6 tys., a dwóch największym autorytetom nawet 12-14 tys. zł). Chciałem, aby naukowcy skupiali się na jednej pracy naukowej na rzecz uczelni. Zamierzałem skończyć z sytuacją, w której profesorowie byli zatrudniani na trzech etatach w 2 – 3 uczelniach. Nie zgadzałem się na fakt, że tylko dwóch profesorów było głównymi kierownikami tematów badawczych, a od dwóch lat ministerstwo odrzucało wszystkie granty naukowe.

– W ostatnich latach ranga i prestiż AWFiS obniżyła się…
– Gdy obejmowałem rektorat akademia znajdowała się w czwartej grupie naukowej. Druga powoduje, że akademia byłaby finansowana naukowo……

Prokuratorzy mówią: 1 X 2009 Huciński nie był rektorem

Prokuratorzy mówią: 1 X 2009 Huciński nie był rektorem

Dziennik Bałtycki, 15.10.2010

Kiedy 2 sierpnia minister Barbara Kudrycka odwoływała Tadeusza Hucińskiego ze stanowiska rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, ten nie był już nim od 10 miesięcy – tak stwierdzili śledczy z Prokuratury Rejonowej w Gdańsku Oliwie.

Oznacza to, że wszystkie decyzje Tadeusza Hucińskiego, które podejmował między październikiem 2009 a sierpniem 2010 mogą okazać się bezprawne. W tym czasie uczelnia zaciągnęła szereg zobowiązań finansowych, kredytów na kilkumilionowe kwoty….

Sprawa jest skomplikowana, dlatego konieczne jest przywołanie kilku przepisów prawa.
Najważniejsze, że rektor szkoły wyższej, jeśli chce być zatrudniony w więcej niż jednej uczelni, musi mieć na to zgodę Senatu uczelni. 30 września „wygasła” zgoda Senatu AWFiS na tzw. podwójne zatrudnienie Tadeusza Hucińskiego. Dzień później, 1 października 2009 roku, jak ustalili śledczy, Tadeusz Huciński pracował na dwóch uczelniach, na co nie miał zgody Senatu gdańskiej AWFiS. Co dzieje się w takiej sytuacji? Przepisy mówią, że taka osoba przestaje być rektorem. Dlatego prokurator uznał, że tego właśnie dnia Tadeusz Huciński przestał być rektorem gdańskiej AWFiS…..

Poza tym Tadeusz Huciński między 1 października 2009 roku a 2 sierpnia 2010 roku pobierał wynagrodzenie, korzystał z „rektorskich” przywilejów. Jeśli przyjąć wersję prokuratury, że przez 10 miesięcy był „tylko pracownikiem naukowym” – wówczas logicznym wnioskiem jest stwierdzenie, że czynił to bezprawnie.

Ministerstwo Nauki nie potwierdza, że mandat rektora wygasł w dniu 1.10.2009. W związku z toczącym się postępowaniem sądowym w sprawie odwołania rektora ministerstwo powstrzymuje się od komentarzy w tej sprawie. Sam Tadeusz Huciński nie odbiera telefonu, nie odpowiada na maile.

 

 

Dalsze oświadczenia w sprawie AWFiS w Gdańsku

Oświadczenie prasowe w sprawie AWFiS w Gdańsku

serwis MNiSW, środa, 22 września 2010

Wobec pojawiających się w niektórych publikacjach nieprawdziwych informacji dotyczących Akademii Wychowania Fizycznego i  Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oświadcza, że publikacje te zawierają nieuprawnione, pełne emocji oraz błędnych wniosków opinie byłego rektora AWFiS na temat okoliczności zaprzestania pełnienia przez niego funkcji w tej uczelni, jak również rzekomych konsekwencji działań podjętych następnie przez organy uczelni.

W związku z powyższym należy przypomnieć, że dr hab. Tadeusz Huciński został odwołany z funkcji rektora na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przewidującym taką możliwość w przypadku rażącego naruszenia prawa.  Akt ten poprzedzony został opinią Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, jak również Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Odwołanie rektora Akademii Wychowania Fizycznego i  Sportu stało się konieczne wobec ujawnienia szeregu nieprawidłowości w funkcjonowaniu uczelni, za które pełną odpowiedzialność ponosi jej rektor. W chwili obecnej toczy się postępowanie przez sądem administracyjnym, do którego ze skargą, zgodnie z przysługującym mu uprawnieniem, zwrócił się dr hab. Tadeusz Huciński. Jednocześnie w ocenie MNiSW w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku funkcjonują obecnie legalnie wybrane władze, które spełniają warunki do kontynuowania działalności akademickiej.

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Odpowiedź na oświadczenie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2010

Blog b. rektora Tadeusza Hucińskiego , sobota, 25 września 2010

CZEGO BOI SIĘ REKTOR MOSKA?

……..W moim przekonaniu i w świetle wizyty w MNSiW dr. hab. Waldemara Moski, sprawującego obecnie funkcję rektora, jest to kolejny zorganizowany atak personalny na moją osobę mający na celu deprecjację moich prób walki z nieuczciwością, kumoterstwem, korupcją, nepotyzmem i wszelkimi objawami patologii występującymi w Gdańskiej AWFiS oraz kolejną ochronę skompromitowanych osób, podejmowaną z niewyjaśnionych powodów przez minister B. Kudrycką.

Moim zdaniem, oświadczenie minister B. Kudryckiej jest próbą cenzurowania niewygodnych dla minister faktów związanych z procesem odwołania mnie z funkcji rektora oraz funkcjonowaniem Uczelni zarówno po tym fakcie jak i w okresie poprzedzającym objęcie przeze mnie funkcji rektora, co jest szczególnie naganne w sytuacji toczącego się z mojej inicjatywy postępowania przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz skargi na minister B. Kudrycką skierowanej przeze mnie na ręce Pana Premiera Donalda Tuska jak również prowadzonego na wniosek Centralnego Biura Antykorupcyjnego od 19 kwietnia 2010 r. przez Gdańską Prokuraturę Okręgową śledztwa w sprawie nieprawidłowego zarządzania majątkiem AWFiS przez rektorów dwóch ostatnich kadencji, kanclerza i kwestorów……………….

Pani Minister, to nie ja ponoszę odpowiedzialność za „nieprawidłowości w funkcjonowaniu uczelni”, jak to Pani nazwała. Mam nadzieję, że czas i prowadzone przez prokuraturę śledztwo niedługo to wyjaśni, kto tak naprawdę ponosi za to odpowiedzialność, a tak zupełnie prywatnie, moim zdaniem, to Pani ponosi odpowiedzialność za te nieprawidłowości uniemożliwiając mi dokończenie mojej kadencji, równocześnie  obejmując ochronnym parasolem zorganizowaną grupę interesu z którą ośmieliłem się i miałem odwagę rozpocząć walkę o tak pryncypialną wartość jak uczciwość.

Rektor AWFiS w Gdańsku odwołany

Rektor AWFiS w Gdańsku odwołany

serwis MNiSW 2 sierpnia 2010

Informujemy, że z dniem 2 sierpnia br. minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. dr hab. Barbara Kudrycka na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym odwołała Pana prof. nadzw. Tadeusza Hucińskiego z funkcji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w związku z rażącym naruszeniem prawa. Dziś w godzinach porannych nastąpiło doręczenie decyzji.

Skala nieprawidłowości w działalności odwołanego Rektora, wielokrotność i ciągłość naruszeń prawa, które uniemożliwiają funkcjonowanie uczelni, spowodowały uznanie ich za rażące naruszenie prawa, do którego odnosi się zapis art. 38 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stanowiły podstawę decyzji o odwołaniu. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, jak również Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wydały pozytywne opinie dotyczące odwołania prof. nadzw. Tadeusza Hucińskiego ze stanowiska Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.

Decyzja o odwołaniu Rektora jest konsekwencją doprowadzenia do sytuacji, w której nastąpił brak współpracy pomiędzy organem jednoosobowym a organami kolegialnymi uczelni. Minister Barbara Kudrycka wskazała na przyczynienie się odwołanego Rektora do takiego stanu, między innymi poprzez brak zwoływania nadzwyczajnych posiedzeń Senatu, utrudniające funkcjonowanie najważniejszego kolegialnego organu Uczelni, powołanie Kanclerza Uczelni bez zasięgnięcia wymaganej prawem opinii Senatu, brak działań pozwalających na uzupełnienie składu kolegialnych organów wyborczych, podejmowanie decyzji bez zasięgania, wymaganych statutem, opinii Senatu oraz kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, zarówno w sprawach personalnych w zakresie zatrudniania nauczycieli akademickich bez opinii i zgody dziekanów, jak również organizacyjnych, związanych z powoływaniem nowych jednostek uczelni oraz przekształcaniem lub zmianami zakresu zadań jednostek istniejących.

W związku z wyczerpaniem możliwości efektywnej współpracy z Senatem odwołany Rektor nie uzyskał zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego, jak również planu rzeczowo-finansowego Akademii. W efekcie swojej działalności odwołany Rektor do zwiększenia zadłużenia uczelni, jak również nieterminowego regulowania należności publiczno-prawnych.

Przez ponad roczny okres trwania konfliktu w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu odwołany Rektor nie potrafił doprowadzić do rozwiązania wewnętrznych, permanentnych konfliktów, przez co nastąpił całkowity paraliż uczelni, niemożność jej właściwego funkcjonowania i współpracy organów Akademii.

Należy podkreślić, że nie nastąpiło skuteczne rozpatrzenie wniosku ministra nauki i szkolnictwa wyższego o odwołanie Rektora w związku z niewyznaczeniem prorektora upoważnionego do podejmowania działań w zastępstwie zawieszonego Rektora. W piśmie do Rektora minister wskazał ponadto, że również Senat Akademii, w trakcie wszczętej i niezakończonej procedury dotyczącej odwołania, podjął większością ponad 2/3 głosów uchwałę popierającą wniosek o odwołanie Rektora. Ważną okolicznością jest również fakt, iż okresie od 1 lipca w uczelni nie były podpisywane dyplomy ukończenia studiów, jak również dokumenty związane z bieżącym funkcjonowaniem uczelni, do podpisania których upoważniony jest wyłącznie Rektor jako organ jednoosobowy.

Jednocześnie minister Barbara Kudrycka wyznaczyła Pana prof. nadzw. dr hab. Stanisława Sawczyna do niezwłocznego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Uczelni i doprowadzenia przez Senat, jako najwyższy organ kolegialny Uczelni, do wskazania osoby, która w okresie przejściowym, będzie wykonywała obowiązki Rektora. Senat powinien równocześnie podjąć działania umożliwiające jak najszybsze, nie później niż do dnia 30 września 2010 r., przeprowadzenie wyborów uzupełniających na stanowisko Rektora.

(2 sierpnia 2010 r.)

Rozwiązanie konfliktu w AWFiS ? Rektor zwolnił opozycję !

Gdańsk: Rektor AWFiS zwolnił opozycję

Dziennik Bałtycki , 30.07.2010, Tomasz Słomczyński

Uczelniana Solidarność zwróciła się do minister nauki i szkolnictwa wyższego o natychmiastowe odwołanie rektora – wskazując m.in. na „rozchwianie emocjonalne” prof. Hucińskiego.
Wczoraj przed południem w AWFiS odbył się wiec poparcia dla zwolnionych profesorów. Uczestniczyło w nim ok. 80 osób….

Rektor Tadeusz Huciński w piątek zwolnił tych, którzy mieli przejąć kierowanie uczelnią, czyli prorektorów. ..

– Zwolnienie dyscyplinarne, jeśli ma być skuteczne, musi być poprzedzone opinią związków zawodowych. Takiej opinii rektor od nas nie uzyskał. W związku z tym zwolnienia te są nieskuteczne i bezprawne – twierdzi Olgierd Bojke, szef uczelnianej Solidarności.
Związek wysłał list do minister Barbary Kudryckiej, w którym prosi o natychmiastową interwencję ministerstwa.
– Pani minister podejmie stosowne decyzje po 2 sierpnia, zgodnie z trwającą procedurą – mówi Bartosz Loba, rzecznik ministerstwa. – W tej chwili pozostaje nam apelować o zachowanie spokoju i standardów właściwych dla środowiska akademickiego.

Pogrom na AWFiS. Huciński zwolnił trzech prorektorów

Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 30.07.2010

Trzech prorektorów wyrzucił dyscyplinarnie z pracy Tadeusz Huciński, rektor gdańskiej AWFiS. To sytuacja bez precedensu w dziejach polskiego szkolnictwa wyższego….- Jesteśmy profesorami, senatorami i elektorami – komentuje prof. Kazimierz Kochanowicz. – Huciński dokonał zamachu na demokrację akademicką. Udowodnimy, że działa bezprawnie.

Konflikt i czystki na wyższej uczelni
trójmiasto.pl, LI /30.07.2010 15:58

Onet.pl Wiadomości

Wszyscy prorektorzy AWFiS w Gdańsku zostali dyscyplinarnie zwolnieni, dziekanom zaś wręczono nagany. Tak wyglądał pierwszy dzień rektora tej uczelni, prof. Tadeusza Hucińskiego, po powrocie do pracy – informuje trójmiasto.pl…..

Zwolnienia, jak przypuszcza Piotr Weltrowski z portalu trójmiasto.pl, mają związek z konfliktem trwającym od miesięcy na uczelni i próbami usunięcia rektora ze stanowiska.

– Pozostaliśmy bez pracy, ale bardziej istotna jest sytuacja akademii. To demolowanie uczelni i działanie skrajnie patologiczne, w którym nie chodzi o to, aby coś budować, tylko o to, aby niszczyć. Jest nadzór właścicielski nad uczelnią, jest ministerstwo, które musi jakoś zareagować na te działania – mówi Andrzej Suchanowski, były już prorektor.

– Po sezonie urlopowym, na początku września, zwołam posiedzenie Senatu uczelni. Wtedy wybrani zostaną nowi prorektorzy – zapowiada rektor

Narastanie konfliktu w AWFiS w Gdańsku

Gdańska AWFiS: Rektor w pracy, policja na uczelni, konflikt narasta

Dziennik Bałtycki, 30.07.2010, T. Słomczyński

Wczoraj napisaliśmy o tym, że po referendum, w którym ponad połowa załogi wyraziła gotowość do rozpoczęcia strajku, Społeczny Komitet Protestacyjny zwrócił się do Kolegium Rektorskiego o przejęcie kierowania uczelnią.

Prorektorzy i dziekani uczynili to podając do publicznej wiadomości, że wkrótce ze swojego grona wyznaczą osobę, która będzie reprezentowała uczelnię.
Wczoraj jednak do pracy na AWFiS po okresie zawieszenia wrócił rektor Tadeusz Huciński. Zapytaliśmy go, jak komentuje ostatnie działania Kolegium Rektorskiego.

– Tak jakbyśmy nie żyli w państwie prawa, które ma swoją konstytucję, swoje ustawy i statuty. Jest to beznadziejny przykład dla studentów i środowiska akademickiego. Bezprawie pojawiło się w uczelni, co jest niedopuszczalne i naganne……Po doniesieniach składanych przez uczelnianą Solidarność, jak również przez prorektorów i dziekanów, minister nauki Barbara Kudrycka złożyła wniosek o odwołanie rektora Hucińskiego i podjęła decyzję o jego zawieszeniu na 30 dni. Minister wskazała, że jest to czas na wybór nowego rektora. Rektor Huciński miał wyznaczyć swojego następcę. Nie zrobił tego jednak uniemożliwiając tym samym wybór nowego rektora. Podczas miesięcznego okresu zawieszenia ,administracją i finansami uczelni kierował inż. Henryk Talaśka, który wcześniej przez rektora został zatrudniony na stanowisku kanclerza.
Obecnie na uczelni sytuacja wciąż jest gorąca. Konflikt, obok osoby samego rektora, koncentruje się również wokół inż. Talaśki, który – zdaniem uczelnianej opozycji, zatrudniony jest bezprawnie. On sam uznaje swoje zatrudnienie za zgodne z prawem……Wszystkie strony konfliktu czekają na decyzje minister, które zadecydują o dalszych losach uczelni. Tymczasem konflikt na AWFiS narasta.

Kto rządzi w AWFiS ?

Kto rządzi w AWFiS? Rektor Huciński wraca na uczelnię

Dziennik Bałtycki, Tomasz Słomczyński, 29.07.2010

Kolegium Rektorskie przejęło kierowanie gdańską Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu. Taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy w historii polskiego szkolnictwa wyższego.

W ten sposób, jak twierdzą członkowie kolegium – prorektorzy i dziekani AWFiS – skończy się okres, w którym uczelnia funkcjonuje bez rektora.

– To jest w tym momencie konieczne. Gdyby stan, w którym nikt nie kieruje uczelnią, miał się przedłużać, to konsekwencje byłyby ogromne – mówi dr Dariusz Kruczkowski, przewodniczący Społecznego Komitetu Protestacyjnego.

To właśnie Społeczny Komitet Protestacyjny zwrócił się do Kolegium Rektorskiego o przejęcie kierowania uczelnią. Wcześniej przeprowadzono na uczelni referendum, w którym zdecydowana większość, bo aż 260 pracowników, zapowiedziała swoją gotowość do strajku

Komunikat Rektora AWFiS w GdańskuKomunikat Rektora

serwis AWFiS, 30.07.2010

informacja w załączniku