Profesorskie Imperium Niegodziwości

1.PNG

4

2

3

5

cały tekst pod adresem

 http://archbudo.journalstube.com/page/display/id/34/title/archbudo-book-series 

Profesorskie Imperium Niegodziwości

Akademia Medyczna we Wrocławiu kontra CK

INFORMACJA W SPRAWIE DECYZJI CK Z DNIA 14.10.2010

serwis Akademii Medycznej we Wrocławiu

W związku z otrzymaniem, w dniu 14.10.2010., decyzji Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów
zawieszającej uprawnienia Rady Wydziału Lekarskiego AM we Wrocławiu do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych należy wyjaśnić podstawy i przedstawić działania jakie Rada Wydziału zamierza podjąć.


Zdaniem prawników, zaangażowanych w toczące się od kwietnia 2009 roku postępowanie, którego stronami są CK i RWL, wspomniana decyzja pozbawiona jest podstaw prawnych i w ustawowym terminie zostanie złożony wniosek o jej zmianę…..
Stanowisko RW, która prowadzi postępowanie habilitacyjne zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, jest jedynym mającym prawne uzasadnienie.
Zastosowanie się do żądań CK, przeprowadzenia go według nieobowiązujących przepisów, byłoby bezprawiem.
Działania i decyzja CK jest niezgodna z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.), gdyż jedyną przesłanką zawieszenia uprawnień do nadawania stopni jest negatywna okresowa ocena działalności naukowej jednostki organizacyjnej, w tym przypadku RW……
Rzecznik Prasowy
Arkadiusz Förster


Czy premier ruszy na ratunek uczelni ?

Były rektor AM pisze: Premierze, ratuj naszą uczelnię

Gazeta Wyborcza Wrocław, Tomasz Wysocki 2010-10-12

W dramatycznym liście były rektor Akademii Medycznej prof. Leszek Paradowski wezwał premiera Donalda Tuska, by zmusił minister zdrowia do powstrzymania postępującej degradacji wrocławskiej uczelni

To reakcja na zawieszenie przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Wydziałowi Lekarskiemu uczelni uprawnień do prowadzenia habilitacji i procedur profesorskich. Kara została nałożona za przeciąganie wyjaśniania oskarżeń o plagiat rektora prof. Ryszarda Andrzejaka…………..
– Rektor się kompromituje – ocenia list prof. Paradowski. – Na inauguracji roku akademickiego w jednym z pierwszych rzędów siedział prof. Tadeusz Szulc, wiceprzewodniczący CKKdsSiT. Była okazja zapytać, czy rzeczywiście zapadła decyzja o odebraniu uprawnień. A już mówienie o braku telefonu to krętactwo. Nie mogę dłużej znosić takiego zakłamania.

Przedstawiciel CK: – Uzasadnienie prawne decyzji o zawieszeniu uprawnień do habilitacji i procedur profesorskich jest już gotowe. Najprawdopodobniej na poniedziałkowym spotkaniu zatwierdzi je prezydium CKKdsSiT. Dokument jeszcze tego samego dnia zostanie wysłany do Wrocławia.

A co z ewentualnymi habilitacjami, procedurami profesorskimi, z których przeprowadzenia rektor Andrzejak nie zamierza rezygnować? – pytamy.

– Bez akceptacji CKKdsSiT te tytuły będą nieważne. Wnioski o nadanie tytułu profesora przekazuje kancelarii prezydenta Centralna Komisja, a nie każda uczelnia z osobna. Takie są procedury – tłumaczy przedstawiciel CKKdsSiT.

15 czerwca dowiemy się, czy rektor AM popełnił plagiat

15 czerwca dowiemy się, czy rektor AM popełnił plagiat

Gazeta Wyborcza, Wrocław, Tomasz Wysocki,2010-03-15

Profesorowie z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów są poirytowani przeciąganiem sprawy rektora wrocławskiej AM obwinianego o plagiat. Najpóźniej do 15 czerwca rada Wydziału Lekarskiego ma ustalić, czy prof. Ryszard Andrzejak dopuścił się nierzetelności naukowej…CK ma nadzieję, że jej decyzja nie będzie dłużej kontestowana. – Recenzenci mają wziąć przede wszystkim pod uwagę zarzuty o popełnienie plagiatu przez obecnego rektora. I pod tym kątem sprawdzić pracę prof. Andrzejaka. Władze wydziału doskonale o tym wiedzą, ale z premedytacją przeciągają sprawę – wyjaśnia przedstawiciel Centralnej Komisji