Konieczność monitoringu dzialań resortu w 2012 roku

Wyższa jakość, efektywne finansowanie, więcej innowacji

serwis MNiSW, 26.01.2012

Podczas czwartkowego posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka przedstawiła priorytety działań resortu w 2012 roku oraz w bieżącej kadencji.

Dalszy stopniowy wzrost finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, poprawa jakości polskiej nauki i wzmocnienie jej międzynarodowej pozycji, wspieranie transferu efektów badań do gospodarki czyli przyspieszenie drogi od pomysłu do przemysłu, zmiana struktury kształcenia, umiędzynarodowienie uczelni oraz odbudowa prestiżu i jakości kształcenia zawodowego – to sześć przedstawionych przez minister Barbarę Kudrycką priorytetów, wokół których skupiać się będą działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w bieżącej kadencji…..