Sprawa ekspertyzy prawnej wydanej przez Serwis Plagiat.pl

 

 

Polemiki: S. Kawczyński- M.Wroński

Forum Akademickie 6/2011

Odwołanie niefortunnej ekspertyzy

Sebastian Kawczyński

W poprzednim numerze „Forum Akademickiego” (4/2011), w 92 odcinku cyklu Z Archiwum Nieuczciwości Naukowej dr Marek Wroński odniósł się do sprawy wydanej przez Serwis Plagiat.pl ekspertyzy prawnej dot. pracy doktorskiej Bernarda Koziróga oraz do mojego oświadczenia w tej kwestii. P. Wroński określił całą sprawę jako „bulwersującą”, nazwał wydane przeze mnie oświadczenie „mętnym pismem” i stwierdził, że „nie ma [ono] mocy prawnej” oraz że „«ekspertyza prawna» firmy Plagiat.pl nadal całkowicie «wybiela» nierzetelny doktorat, rzucając cień na rzetelność” naszej firmy. Przyznaję, że ja również uważam sprawę za bulwersującą. P. Marek Wroński świadomie wprowadza czytelników w błąd, a jego stanowisko świadczy o braku kompetencji prawniczych….

Na to nie można się zgodzić

dr Marek Wroński

Mgr Przemysław Lech na prośbę Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej w imieniu Firmy Plagiat i na jej blankiecie firmowym 23 lutego 2010 r. wystawił błędną i nierzetelną Ekspertyzę prawną . Zaświadcza ona, że praca doktorska prof. dr hab. Bernarda Koziróga prawidłowo cytuje i oznacza inne teksty oraz że została napisana samodzielnie. Ekspertyza ta jest całkowicie sprzeczna z opinią Rady Wydziału CHAT, gdzie praca przed 20 laty została obroniona oraz sprzeczna z decyzją Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, które w/w doktorat wznowiły w związku z naruszeniem praw autorskich innych osób i niesamodzielnością dysertacji……