Komisja rektorska przeciw dyskryminacji na UW

Komisja przeciw dyskryminacji na UW

PAP – Nauka w Polsce, 2010-05-06

Osoby, które czują się dyskryminowane na Uniwersytecie Warszawskim, będą mogły zwrócić się o pomoc do specjalnej komisji rektorskiej. “Komisja nie będzie karać, ale wyjaśniać i prowadzić mediacje” – powiedziała pomysłodawczyni jej utworzenia prof. Małgorzata Fuszara.
zadaniem komisji będzie głównie mediacja w trudnych i delikatnych sprawach. Chodzi o zachowania, które nie wymagają interwencji dyscyplinarnej, ale są zgłaszane przez studentów lub pracowników uczelni jako niepokojące.

Ponieważ jednak na uniwersytetach zwyczajowo żaden student nie zwraca profesorowi uwagi na niestosowność jego zachowania, potrzebna jest instytucja lub osoba dysponująca odpowiednim autorytetem, żeby to zrobić. Stąd pomysł utworzenia komisji rektorskiej. Według prof. Fuszary znajdą się w niej osoby o różnych specjalnościach, m.in. etyk i prawnik.

Zarządzenie w sprawie powołania komisji rektorskiej ds. przeciwdziałania dyskryminacji rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow podpisała w marcu. Zgodnie z nim, członków komisji imiennie wskazuje rektor. Skład komisji ma zostać zatwierdzony do połowy maja…

Na Uniwersytecie Warszawskim pośrednikiem między studentami a komisją będą studenci, którzy w ramach praktycznych zajęć w Klinice Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW świadczą porady prawne w realnych sprawach prawdziwych klientów. To rozwiązanie ma pomóc osobym dyskryminowanym przełamać opór przed zgłaszaniem swoich zastrzeżeń.

„Uczelnia to bardzo shierarchizowane środowisko. Studenci są zależni od wykładowców, którzy ich szkolą i oceniają. Przyjęliśmy też zasadę, że studenci mogą zgłaszać ewentualne problemy studentom, a pracownicy uczelni – osobie zatrudnionej w Klinice Prawa, odpowiedzialnej za sprawy związane z dyskryminacją” – wyjaśniła Fuszara.

Komisja, według niej, to rozwiązanie skuteczne, a jednocześnie nie powodujące przesadnej reakcji na zachowanie, na którego karaniu nikomu nie zależy. „Przeważnie osoba, która doświadcza dyskryminacji np. ze strony szefa, nie chce, żeby on został ukarany, żeby miał kłopoty w pracy. Ona chce, żeby to się skończyło. W wielu sytuacjach to jest możliwe” – podkreśliła

z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji
na kadencję 2008-2012

Kierunki śledzenia – także patologii akademickich

Kierunki śledzenia  – także patologii akademickich

Andrzej Krauze , Źródło: Rzeczpospolita

Sprawa prof. Andrzejaka: Dziwne sprawozdanie komisji

Sprawa prof. Andrzejaka: Dziwne sprawozdanie komisji

Tomasz Wysocki

GW Wrocław, 2010-02-01,

Nie było uchybień w procedurach habilitacyjnych prof. Ryszarda Andrzejaka – orzekała komisja Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej. W ogóle nie sprawdzała jednak czy rektor popełnił plagiat.

Uczelnianą komisję o dziwacznej nazwie: “do oceny zaistnienia przyczyn wznowienia przewodu habilitacyjnego prof. dr. hab. Ryszarda Andrzejaka” powołano w grudniu. Znaleźli się w niej m.in. byli prorektorzy AM i dziekani Wydziału Lekarskiego. Na piątkowym posiedzeniu Rady Wydziału przedstawiono wyniki jej prac. W swoim sprawozdaniu komisja uznała, że w dokumentacji przewodu habilitacyjnego prof. Andrzejaka z 1993 r. nie ma uchybień proceduralnych, ani wzmianek o zarzutach o plagiat….

CK nakazała jednak uczelni powtórzyć przewód habilitacyjny rektora. Czterech recenzentów ma raz jeszcze ocenić pracę prof. Andrzejaka, biorąc pod uwagę zarzuty o nierzetelność naukową. Decyzję o wznowieniu postępowania może podjąć tylko Rada Wydziału Lekarskiego, jednak dziekan prof. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz przez wiele miesięcy wymieniała z MZ i CK pisma, w których podważała zasadność powtórzeniu przewodu. Dopiero w grudniu powołano siedmioosobową komisję, która w piątek przedstawiła swoje sprawozdanie.

Źródło: Gazeta Wyborcza Wrocław