Mobbing na UJ i nie tylko

Władze Uniwersytetu Warszawskiego tolerują prześladowanie pracowników uczelni.

ISM – Instytut Szykan i Mobbingu

Wprost

Mimo wielokrotnych sygnałów władze Uniwersytetu Warszawskiego tolerują prześladowanie pracowników uczelni. Nie reagują na informacje o tym, że prof. Edward Haliżak, szef Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW, od lat stosuje mobbing wobec swoich podwładnych. „Wprost” dotarł do utajnionych raportów w tej sprawie.

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni – taką sentencję można wyczytać na stronie internetowej tej uczelni. Do pomocy rektor ma m.in. ombudsmana, czyli rzecznika akademickiego UW. To Anna Cybulko, osoba, do której studenci czy pracownicy akademiccy w nieformalny i poufny sposób mogą zwrócić się z problemami. Ombudsman pomaga rozwiązywać konflikty i dba o to, by wszyscy byli traktowani uczciwie i sprawiedliwie. W listopadzie 2012 r. do ombudsmana zgłasza się dr Krzysztof Księżopolski, wtedy adiunkt Instytutu Stosunków Międzynarodowych (ISM) na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Skarży się na to, jak jest traktowany przez swojego przełożonego prof. Edwarda Haliżaka, szefa ISM, i prosi o wsparcie. Ombudsman po spotkaniu zanotuje, że w instytucie ma miejsce zaogniony konflikt, a co więcej, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że sposób traktowania pracownika przez przełożonego nosi znamiona dyskryminacji lub wręcz mobbingu………

Na UWM – podejrzenia o plagiat, korupcję …

Na UWM były podejrzenia o plagiat, teraz o korupcję

Marcin Wojciechowski, Tomasz Kurs – Gazeta Wyborcza-Olsztyn 13.04.2012

Zamieszania na uniwersyteckim wydziale sztuki ciąg dalszy. Obecny dziekan tuż przed wyborami dziekańskimi zarzucił kontrkandydatce „podejmowanie działań o charakterze korupcyjnym”. Ta uważa jednak, że profesor próbuje w ten sposób odwrócić uwagę od swoich problemów…Zbliżają się ponowne wybory władz wydziału sztuki. Pierwsze odbyły się pod koniec marca. Obecny dziekan prof. Piotr Obarek był jedynym kandydatem na to stanowisko. Wyborów nie wygrał, bo dostał tylko 14 głosów. 15 elektorów było przeciw niemu, a jeden się wstrzymał. Przewodniczącą wydziałowej komisji wyborczej była wtedy prof. Wioletta Jaskólska, która postanowiła wystartować w drugich, zaplanowanych na 19 kwietnia, wyborach…..Tuż przed głosowaniem na stronie internetowej wydziału dziekan Piotr Obarek opublikował pismo z zarzutami pod adresem Jaskólskiej. – Z jego treścią zapoznałem wcześniej władze uczelni oraz pracowników instytutu sztuk pięknych, a teraz chcę, żeby także inni ludzie to przeczytali – tłumaczy.

Pismo to relacja dziekana ze spotkania przedwyborczego, które odbyło się 21 marca, czyli przed pierwszymi wyborami. W trakcie spotkania prof. Jaskólska miała wyrazić chęć poparcia dziekana w wyborach, ale „na określonych warunkach”….

LIST OTWARTY DO OFIAR MOBBINGU UCZELNIANEGO

LIST OTWARTY DO OFIAR MOBBINGU UCZELNIANEGO

Mobbing akademicki

Informacje na temat mobbingu akademickiego zamieszczane są na stowarzyszonej  stronie  Mediator akademicki kontra mobbing

http://nfamob.wordpress.com/

należącej do ciągle rozbudowywanej strefy NFA.