Baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach akademickich

Praca dla naukowców i nauczycieli akademickich

serwis MNiSW

W trosce o wzmacnianie konkurencyjności, otwartości i jawności procesu obsadzania stanowisk w uczelniach, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach naukowych, akademickich i w sferze zarządzania nauką.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy na uczelniach:

 

Bazy ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy dla naukowców

Resort nauki przypomina o bazach ofert pracy dla naukowców

PAP – Nauka w Polsce, 2011-08-23

O konieczności zamieszczania w publicznych bazach ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy dla naukowców przypomina Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w liście skierowanym do rektorów polskich szkół wyższych. Nowe obowiązki uczelni wynikają z wchodzącej w życie 1 października tego roku ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Jak przypomina w liście minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka, w myśl nowych regulacji, uczelnie mają obowiązek ogłaszać informacje o konkursach na wolne stanowiska pracy na stronach internetowych uczelni, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz ministra nadzorującego uczelnię, a także na stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców……

….

Baza ogłoszeń prowadzona przez MNiSW znajduje się na stronie:http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/

Można na niej znaleźć aktualne oferty pracy dla badaczy.

Z kolei oferty pracy dla polskich naukowców poszukujących pracy w Unii Europejskiej dostępne są na portalu EURAXESS Polska. Strona jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej i krajów biorących udział w europejskim programie ramowym na rzecz badań i rozwoju technologicznego. Portal dostępny jest pod adresem:http://www.euraxess.pl/

„Wysoko wykwalifikowana i kompetentna kadra naukowo-dydaktyczna jest fundamentem jakości kształcenia i prowadzenia badań naukowych. Dobór odpowiednich pracowników oraz stworzenie im warunków do satysfakcjonującej, twórczej pracy to również cenny wkład we wszechstronny rozwój zarówno uczelni, jak i jej studentów” – podkreśla Barbara Kudrycka