Jakie remedium na epidemię plagiatów ?

 

Jakie remedium na epidemię plagiatów ? 

Epidemia plagiatów w polskim środowisku akademickim jest faktem. Plagiatują studenci, doktorzy, profesorowie, rektorzy. Studenci plagiatują zasoby internetowe, profesorowie swoich studentów, rektorzy co się da, itp. Skala procederu nie jest w pełni znana – bo monitoringu nie ma – ale jest ogromna. 

Plagę plagiatów miał powstrzymać program plagiat.pl, który jest zakupywany przez wiele uczelni i już ponad 100 szkół wyższych do niego przystąpiło. Coraz więcej uczelni otrzymuje certyfikaty „Uczelnia walcząca z plagiatami”, rektorzy w 2005r. opracowali ustawę,  która miała zahamować plagę plagiatów bo narzędzie do ich zwalczania rektorzy otrzymali, ale epidemia nie została zahamowana. Co więcej mamy coraz więcej informacji medialnych o plagiatowaniu ze strony rektorów, profesorów. 

Ryba psuje się od głowy, więc nie ma się co dziwić, że na niższych szczeblach hierarchii akademickiej lepiej nie jest.

Zdarzają się jednak tacy podwładni, jakby nieobyci z ‚dobrymi’ obyczajami akademickimi, którzy ujawniają plagiaty swoich przełożonych. Ich dalszy los ( ale nie plagiatorów) jest łatwy do przewidzenia. Tacy są z systemu akademickiego – wyrejestrowywani, bo nie spełniają standardów. 

Rezultatem sprawy o plagiat rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu, która ciągnie się od kilku lat jest jedynie wyrejestrowanie z systemu dr Jarosława Pająka, który podniósł fakt dokonania plagiatu przez obecnego rektora. 

Przy okazji operacji wyrejestrowywania dr Pająka ujawnione zostały mechanizmy oceniania prac habilitacyjnych , ale autor dwóch przeciwstawnych recenzji (prof. Drews) bynajmniej z systemu nie został wyrejestrowany. 

Niewątpliwie takie skutki działają odstraszająco dla plagiatofobów, bo kto jeszcze odważy się odkryć i ujawnić plagiat swojego przełożonego, czy innego decydenta ?

Jednym słowem uczelnie głoszące walkę z plagiatami skuteczniej zwalczają tych co plagiaty ujawniają, niż tych, którzy plagiaty popełniają.  

W temacie plagiatów mam też swoje obserwacje. Gdy przed ok. 30 laty jako młody dr otrzymałem do recenzji prace magisterskie prowadzone przez profesorów, bez trudu wykryłem plagiaty (nie było wtedy programu plagiat.pl) – nieduże, ale widoczne, bo styl był inny- tak fachowo, tak stylowo, studenci na ogół nie potrafią napisać. Jak sądzę nie były to plagiaty zamierzone, a raczej zamieszczenie notatek wcześniej zrobionych z prac naukowych, q bez powołania się. Takie rzeczy się zdarzają , ale trzeba to ujawniać, korygować , studentów edukować.

A jakie były skutki ? Nigdy więcej do recenzji prac magisterskich prowadzonych przez profesorów nie dostałem, a za jakiś czas po oskarżeniu o negatywne oddziaływanie na młodzież akademicką, o niewłaściwą (dla systemu komunistycznego) etykę – zostałem wyrejestrowany z systemu (za nonkonformistyczny całokształt) . Czyli standard.

Niby jak można zwalczyć plagę plagiatów, skoro z systemu od lat wyrejestrowuje się tych co plagiaty potrafili wychwytywać, studentów od plagiatowania odwodzić, profesorów na właściwą drogę naprowadzać.  

Po wykryciu drobnego plagiatu dokonanego z mojego tekstu dokonanego przez zespół szefa Fundacji Rektorów Polskich zaproponowałem zmiany systemowe w walce z plagiatami polegające na wyrejestrowaniu z populacji akademickiej osób popełniających plagiaty a zarejestrowaniu osób potrafiących plagiaty wykrywać. 

Moim zdaniem byłoby to najważniejsze remedium na epidemię plagiatów.

Niestety do tej pory ta propozycja nie została uwzględniona nawet w strategicznych planach reformy nauki przygotowanych przez rektorów polskich pod kierunkiem w/w szefa fundacji rektorów. No cóż, zapewne chodzi o konflikt interesów.  

Jak widać w polskim systemie jakby obowiązywała zasada – retorycznie trzeba walkę z plagiatami prowadzić, aby za etycznego uchodzić ( to jest dobrze widziane), ale nie można tak zmieniać systemu jak ja proponuję, bo to by groziło wykluczeniem z systemu tych, co ten plagiatofilny system tworzą. 

Józef Wieczorek

Szef katedry z klucza partyjnego ?

Senator Gołaś szefem katedry AGH? Jest protest

Gazeta Wyborcza Kraków, Bartosz Piłat, 2010-02-27

Prof. Andrzej Gołaś ma zostać szefem katedry w jednym z najlepszych wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej. Część jego pracowników zaprotestowała; uważają, że profesor nie ma wiedzy naukowej, by objąć to stanowisko.

Już w połowie stycznia na ręce rektora AGH Antoniego Tajdusia spłynął protest 22 pracowników Katedry Energetyki i Ochrony Środowiska, którą władze Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (do niego należy katedra) chcą przekształcić w nową: Katedrę Inteligentnych Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska.

W proteście naukowcy zwracają uwagę, że zmiany popsują wypracowane zasady współpracy wewnątrz zespołu. Najbardziej irytuje ich jednak fakt, że szefem nowej katedry ma zostać senator Platformy Obywatelskiej prof. Andrzej Gołaś, który z dotychczasową katedrą nie miał do tej pory wiele wspólnego. Wprowadzenie nowego kierownika spoza naszego zespołu łamie dobre obyczaje uczelniane….

Źródło: Gazeta Wyborcza Kraków