Protest lewicy przeciw ideologizacji edukacji i nauki

Kraków. Opozycyjny protest przeciw ideologizacji edukacji i nauki przed Muzeum Narodowym. Ostre słowa na demonstracji

Dziennik Polski

„Ciemność widzę… Przeciwko ideologizacji edukacji i nauki” – pod takim hasłem odbył się w czwartek 17 czerwca w Krakowie protest organizacji pozarządowych i środowisk opozycyjnych przeciwko zmianom, jakie planuje ministerstwo edukacji. Protestujący odnoszą się także do wydarzeń, jakie ostatnio dzieją się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Podczas demonstracji padły ostre słowa m.in. pod adresem małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak.….W ostatnich miesiącach nabiera rozpędu rządowy program wytwarzania nowych, skrajnie konserwatywnych i sprzyjających obecnej władzy elit. Powoływane są nowe uczelnie (np. Collegium Intermarium pod patronatem Ordo Iuris), a w wielu już działających mają miejsce próby ich przejmowania i pozbywania się niewygodnych pracowników. Najbardziej znane wydarzenia tego typu mają miejsce na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zastraszanie niepokornych intelektualistów stało się na tej uczelni normą” – głosili organizatorzy protestu….

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęli strajk okupacyjny

Protest na Uniwersytecie Warszawskim. Nie chcą reformy Gowina

Rz

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęli strajk okupacyjny w Pałacu Kazimierzowskim, siedzibie rektora. Protest ma związek z ustawą o reformie szkolnictwa wyższego, forsowaną przez resort Jarosława Gowina.

Protest rozpoczął się ok. godz. 9.30. Grupa studentów, doktorantów i pracowników uczelni w liczbie 40 osób weszła do Pałacu Kazimierzowskiego, w którym mieści się rektorat uczelni.

….- Ustawa niesie z sobą groźbę zniweczenia potencjału naukowego i edukacyjnego Polski, zwiększy też nierówności pomiędzy metropoliami a mniejszymi ośrodkami, miasteczkami i wsiami – ocenili protestujący w rozmowie z reporterem RMF FM.

O ratowanie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez powrót do przeszłości

Krajowa Sekcja Nauki „S” wzywa do protestu na uczelniach

PAP -Nauka w Polsce, 18.06.2012

Do przeprowadzenia akcji informacyjnych i protestacyjnych na przełomie września i października w uczelniach publicznych w kraju wezwało w sobotę podczas obrad w Katowicach Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność…..

O tym, ile uczelni odpowie na wezwanie, zdecydują komisje zakładowe w uczelniach, po dostarczeniu im wezwania Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki.

W sobotę, delegaci przygotowali także treść apelu „o ratowanie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego” skierowanego m.in. do prezydenta Bronisława Komorowskiego, rządu, Sejmu i Senatu.

„Zmianom systemowym o charakterze głównie organizacyjnym nie towarzyszy stosowne zwiększenie nakładów finansowych ze środków publicznych” – napisali delegaci. Ich zdaniem „obniżających się nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe” nie można tłumaczyć „kryzysem gospodarczym”, ponieważ inwestowanie w te dziedziny „daje możliwość elastycznego reagowania na zmiany technologiczne i demograficzne mające wpływ na rynek pracy”.

Delegaci postulują m.in. zwiększenie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, rekomendują powrót do przyjętej w 2001 roku koncepcji ładu płacowego w szkolnictwie wyższym poprzez wprowadzenie zapisów ustawowych gwarantujących w uczelniach publicznych poziom średnich płac.

KSN NSZZ „S” wzywa do protestów

salon24, 18.06.2012

Stanowisko Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki  NSZZ „Solidarność”  w sprawie akcji protestacyjnych.

Walne Zebranie Delegatów KSN NSZZ „Solidarność”  wzywa wszystkich członków i sympatyków Krajowej Sekcji Nauki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” do aktywnego udziału w akcjach informacyjnych i protestacyjnych w okresie inauguracji roku akademickiego 2012/13.   WZD upoważnia równocześnie Radę KSN do dokonania przeglądu sytuacji i zaostrzenia lub złagodzenia form protestu.

 

Uzasadnienie.

Nastąpiło faktyczne zablokowanie rozmów z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat ponadzakładowego układu zbiorowego.  Przypomnijmy podstawowe fakty. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność działając z upoważnienia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność  pismem z dnia 1 lipca 2011 zgłosiła do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawione jako załącznik do niniejszego stanowiska żądania, które stanowią propozycję Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Uczelni Publicznych.Zgodnie z art. 152 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym układ taki ze strony pracodawców zawiera Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Do chwili obecnej Minister nie ustosunkowała się do w/w postulatów, czego konsekwencją jest zaistnienie sporu zbiorowego pomiędzy Krajową Sekcją Nauki NSZZ Solidarność oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. Nr 55, poz. 236 z późń.zm.) Minister powinna zawiadomić o powstaniu sporu właściwego okręgowego inspektora pracy, czego do tej pory nie zrobiła.

W dalszym ciągu nie są spełnione postulaty płacowe zgłaszane od lat przez KSN. W ciągu ostatnich 5 lat nastąpił realny kilkunastoprocentowy spadek płac zasadniczych w szkolnictwie wyższym. W tym samym czasie nastąpił żywiołowy wzrost wynagrodzeń w innych działach gospodarki narodowej. W związku z tym płace porównywalne – np.  do średniej krajowej  – spadły na uczelniach wyższych i w instytutach PAN o parędziesiąt procent. Umowa społeczna – tzw. ład płacowy 3:2:1:1 ustanowiony w pierwszej połowie poprzedniej dekady – jest  łamana.

Katowice, 16 czerwca 2012.

Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”

Edward Malec

 

O powrót do finansowej przeszłości (z czasów Leszka Millera)

Krajowa Sekcja Nauki „Solidarności” wzywa do protestu na uczelniach

wpolityce.pl 16.06.2012

Do przeprowadzenia akcji informacyjnych i protestacyjnych na przełomie września i października w uczelniach publicznych w kraju wezwało w sobotę podczas obrad w Katowicach Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność……

W sobotę, delegaci przygotowali także treść apelu „o ratowanie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego” skierowanego m.in. do prezydenta Bronisława Komorowskiego, rządu, Sejmu i Senatu.

Zmianom systemowym o charakterze głównie organizacyjnym nie towarzyszy stosowne zwiększenie nakładów finansowych ze środków publicznych

– napisali delegaci. Ich zdaniem

obniżających się nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe” nie można tłumaczyć „kryzysem gospodarczym”, ponieważ inwestowanie w te dziedziny „daje możliwość elastycznego reagowania na zmiany technologiczne i demograficzne mające wpływ na rynek pracy.

Delegaci postulują m.in. zwiększenie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, rekomendują powrót do przyjętej w 2001 roku koncepcji ładu płacowego w szkolnictwie wyższym poprzez wprowadzenie zapisów ustawowych gwarantujących w uczelniach publicznych poziom średnich płac.

Naukowcy wsparli protest przeciwko ograniczeniu nauki historii w szkołach.

Naukowcy wsparli głodujących

Ewa Łosińska Rzeczpospolita, 23-03-2012,

Historycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego wspierają protest przeciwko ograniczeniu nauki historii w szkołach. W piątek rada naukowa Instytutu Historii UJ podjęła specjalną uchwałę w tej sprawie. „Zamiar drastycznego ograniczenia edukacji historycznej w szkołach średnich (…) budził i budzi nadal nasz zdecydowany sprzeciw. Dawaliśmy temu wyraz kilkakrotnie, krytykując ministerialne rozporządzenia. Niestety, bezskutecznie” – napisali naukowcy.

Opozycjoniści z okresu PRL od poniedziałku głodują w kościele salezjanów w Krakowie..

..W odpowiedzi na protest szefowa resortu edukacji Krystyna Szumilas napisała oświadczenie, w którym apeluje o rzetelne zapoznanie się z planowanymi zmianami. A prof. Jolanta Choińska-Mika z Uniwersytetu Warszawskiego przekonywała dziennikarzy na spotkaniu w MEN dzień po rozpoczęciu akcji, że chodzi o uczenie młodych ludzi myślenia, a nie nudzenie faktografią. To Choińska-Mika kierowała zespołem, który nową podstawę programową przygotowywał…