Patologie stają się coraz częściej nieodłącznym elementem krytyki systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Kariera w nauce nie taka atrakcyjna: Co drugi naukowiec chce wyjechać za granicę

DGP

Prawie 80 proc. młodych naukowców chce pracować w polskich uczelniach i instytutach badawczych. Ale aż 65,4 proc. rozważa wyjazd za granicę, jeśli w kraju nie znajdzie odpowiadającego ich aspiracjom zatrudnienia….Młodzi pracownicy czują się zawiedzeni kulturą pracy w sektorze akademickim. Niedostatki organizacyjne, biurokracja i różnego rodzaju patologie stają się coraz częściej nieodłącznym elementem krytyki systemu szkolnictwa wyższego i nauki – wyjaśnia Tomasz Lewiński. Przypomina, że w 2016 r. ukazał się raport poświęcony naborom na stanowiska nauczycieli akademickich. Zbadano wtedy prawie 500 konkursów z ponad 50 uczelni. Zgłoszono do nich ponad 600 uwag formalnych i merytorycznych. – To oznacza, że już na samym początku kariery uczelnianej młodzi naukowcy napotykają problemy.

Reklamy

Ujednolicenie reguł rekrutacji we wszystkich uczelniach

Nauczyciel akademicki dostanie pracę na uczelni, jeśli wygra konkurs

Dziennik Gazeta Prawna,2011-02-17

Szkoła wyższa zatrudni nauczyciela tylko po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Ma to spowodować ujednolicenie reguł rekrutacji we wszystkich uczelniach…..

Procedura konkursowa to dodatkowe koszty dla szkoły. Wymaga m.in. powołania komisji konkursowej. Mimo to uczelnie dobrze oceniają ten pomysł.

– Konkurs pozwala na wyłonienie obiektywnie najlepszych kandydatów – tłumaczy Katarzyna Pilitowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ).

Mirosław Szczypiorski z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy dodaje, że procedura konkursowa pozwala uniknąć domniemywań w nierzetelności rekrutacji przy wyłanianiu kandydatów.

– To czystsze reguły gry dla wszystkich – mówi Ryszard Biskup z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.