Habilitację stracił, ale nadal jest profesorem

Były rektor Ryszard Andrzejak stracił habilitację

Tomasz Wysocki- Gazeta Wyborcza Wrocław, 28.09.2012
Ciąg dalszy sprawy plagiatowej prof. Ryszarda Andrzejaka, byłego rektora wrocławskiej Akademii Medycznej (dzisiaj Uniwersytetu Medycznego). Krakowscy uczeni unieważnili uchwałę sprzed 19 lat o nadaniu mu stopnia doktora habilitowanego. Jednak tytułu profesora nie straci…..- Unieważnienie habilitacji nie oznacza utraty tytułu profesora. Aby tak się stało, profesor Andrzejak musiałby zostać skazany za przestępstwo pospolite, na przykład, za kradzież – mówi przedstawiciel komisji. – Nie ma procedury, która umożliwiałaby odebranie profesury w innych przypadkach. Zatem pan Andrzejak może dalej przedstawiać jako profesor, mimo że nie ma habilitacji.

Wywiad z b. rektorem Ryszardem Andrzejakiem

Co tam Panie w Polityce? – prof. Ryszard Andrzejak

B. rektor w roli asystenta – konsekwencje plagiatowania

Prof. Andrzejak asystentem w szpitalu na Borowskiej

Gazeta Wyborcza – Wrocław, 8.02.2012

Prof. Ryszard Andrzejak, były rektor wrocławskiej Akademii Medycznej, został zaangażowany jako starszy asystent w Akademickim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej. Przed dwoma tygodniami rektor Akademii Medycznej zawiesił prof. Andrzejaka w prawach nauczyciela akademickiego. Decyzja rektora AM prof. Marka Ziętka oznacza, że jego poprzednik nie może prowadzić wykładów i ćwiczeń ze studentami. Nie może też pełnić funkcji kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego. Zakaz obowiązuje przez pół roku. W tym czasie spodziewany jest werdykt Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie konsekwencji, jakie ma ponieść prof. Andrzejak za plagiat w rozprawie habilitacyjnej…..Profesor Andrzejak pracuje w klinice chorób zawodowych na stanowisku starszego asystenta, nie pełni funkcji kierowniczych, nie prowadzi zajęć ze studentami – mówi Agnieszka Czajkowska, rzeczniczka ASK. – Będzie się zajmował weryfikowaniem wniosków o emerytury pomostowe.

Plagiator nie może być nauczycielem akademickim, bo to niewychowawcze

Solidarność ’80: Rektor powinien zwolnić Andrzejaka

Gazeta Wyborcza – Wrocław 18.01.2012

– Rektor Akademii Medycznej powinien jak najszybciej zwolnić dyscyplinarnie Ryszarda Andrzejaka, aby odsunąć go od zajęć ze studentami – twierdzą związkowcy z uczelnianej Solidarności ’80.

…Tymczasem prowadzi on wciąż zajęcia ze studentami. Moim zdaniem plagiator nie może być nauczycielem akademickim, bo to niewychowawcze – przekonuje dr Jarosław Pająk z Solidarności ’80..

…..Prof. Ziętek już w listopadzie zapowiadał, że najprawdopodobniej zwolni Ryszarda Andrzejaka. Jednak zwracał uwagę, że potrzebuje do tego formalnego uznania przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, że habilitacja prof. Andrzeja powstała z naruszeniem prawa autorskich i dobrych obyczajów w nauce. Dopiero na tej podstawie rektor AM może zlecić wszczęcie procedury dyscyplinarnej wobec prof. Andrzejaka. CK taką opinię wyda najwcześniej wiosną

Recenzenci o habilitacji b. rektora Ryszarda Andrzejaka

Recenzenci habilitacji rektora: przepisał całe strony

Tomasz Wysocki – Gazeta Wyborcza – Wrocław,  10.01.2012

Na podstawie opinii trzech naukowców z Łodzi, Krakowa i Katowic rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego uznała w listopadzie ubiegłego roku, że w habilitacji prof. Ryszarda Andrzejaka doszło do naruszenia praw autorskich innych osób i naruszenia dobrych obyczajów w nauce. Za przyjęciem takiej uchwały było 74 spośród 97 członków rady.

Recenzje rozprawy prof. Andrzejaka przygotowali prof. Aldona Dembińska-Kieć z Krakowa, prof. Wojciech Wąsowicz z Łodzi oraz prof. Andrzej Więcek z Katowic…

.Prof. Wąsowicz skrupulatnie wyliczył podobieństwa w pracach wrocławskich naukowców dotyczące metody badań i ich wyników. I on w podsumowaniu stwierdził, że w pracy prof. Andrzejaka znajduje się wiele nieuprawnionych zapożyczeń, które naruszają prawa autorskie prof. Antonowicz. Natomiast prof. Andrzej Więcek po analizie wyników badań ocenił, że część pochodzi z pracy prof. Zatońskiego. „Ponadto wnioski z rozprawy habilitacyjnej prof. Andrzejaka są w ogólnym wymiarze zbliżone do wniosków podanych w rozprawie prof. Zatońskiego” – napisał.

….Popełnienie plagiatu zarzucili ówczesnemu rektorowi AM w listopadzie 2008 r. uczelniani związkowcy. Odrębne postępowania wyjaśniające w tej sprawie wszczęły Ministerstwo Zdrowia i Centralna Komisja, która nakazała radzie Wydziału Lekarskiego wrocławskiej AM wznowienie procedury habilitacyjnej. Jednak prof. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz, dziekan WL, ponad rok odwlekała wznowienie procedury. Dlatego komisja przekazała sprawę do rozstrzygnięcia radzie Wydziału Lekarskiego UJ.

– Główną winę za odwlekanie wyjaśnień ponosi dziekan Wydziału Lekarskiego wrocławskiej Akademii Medycznej profesor Jolanta Antonowicz-Juchniewicz. To w wyniku jej działań, zmierzających do wyciszenia sprawy i często kolidujących z zaleceniami Centralnej Komisji, Wydział Lekarski stracił uprawnienia do nadawania habilitacji i prowadzenia procedur profesorskich, co jest dotkliwą karą dla uczelni – mówi dr Marek Wroński, publicysta miesięcznika „Forum Akademickie”. – Dlatego sądzę, ze profesor Antonowicz-Juchniewicz powinna ponieść konsekwencje swoich działań i zostać odwołana.

Powinni się wstydzić wszyscy ci, którzy w imię źle pojętej solidarności ze swoim szefem i uczelnią udawali, że sprawy plagiatu nie ma.

Kto powinien się wstydzić za sprawę rektora Andrzejaka

Gazeta Wyborcza Wrocław, Tomasz Wysocki, 18.11.2011

Prof. Ryszard Andrzejak już się wstydu najadł. Teraz powinni się wstydzić wszyscy ci, którzy w imię źle pojętej solidarności ze swoim szefem i uczelnią udawali, że sprawy plagiatu nie ma.

….To przypadek bez precedensu w polskiej nauce: rektor wielkiej uczelni podaje się do dymisji z powodu oszustwa naukowego. Wkrótce jego następca, prof. Marek Ziętek, zdecyduje najpewniej o dyscyplinarnym zwolnieniu Andrzejaka, dziś szefa Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego. To będzie najbardziej dotkliwy przejaw degradacji naukowej i zawodowej byłego rektora…

..Sprawa prof. Andrzejaka mocno zaszkodziła wrocławskiej Akademii Medycznej. I formalnie, i wizerunkowo. Efektem przeciągania procedur nakazanych przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów była utrata uprawnień do nadawania habilitacji i prowadzenia profesur przez Wydział Lekarski. A to najważniejszy wydział na uczelni. Teraz uczeni z Polski szerokim łukiem omijają wrocławską akademię. Pełnię praw Wydział Lekarski ma szanse wywalczyć w najlepszym układzie w rok, ale na odzyskanie dobrego imienia trzeba będzie pracować długie lata….

Ryszard Andrzejak – b. rektor AM we Wrocławiu – plagiatorem

Były rektor AM plagiatorem – orzekli uczeni z Krakowa

Gazeta Wyborcza – Wrocław,  Tomasz Wysocki, 17.11.2011

– W habilitacji profesora Ryszarda Andrzejaka doszło do naruszenia praw autorskich innych osób i do nierzetelności naukowej – uznali członkowie rady Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na czwartkowym posiedzeniu…

O popełnienie plagiatu trzy lata temu oskarżyli prof. Ryszarda Andrzejaka, ówczesnego rektora Akademii Medycznej, związkowcy z uczelnianej „Solidarności ’80”. Twierdzili, że przepisał on ok. 90 fragmentów z prac dwójki innych naukowców. Resort zdrowia i Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęły odrębne postępowania wyjaśniające

..- Kolejnym krokiem powinno być formalne unieważnienie decyzji z 1993 roku o nadaniu profesorowi Andrzejakowi tytułu doktora habilitowanego, co będzie oznaczało naukową i zawodową degradację – mówi dr Marek Wroński. – Ale ostateczną decyzję w tej sprawie może podjąć tylko Centralna Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

Były rektor Akademii Medycznej za dopuszczenie się nierzetelności naukowej może być także dyscyplinarnie zwolniony z uczelni. Dzisiaj jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego.

Zdumiewająca argumentacja dr Marka Wrońskiego

 

Gdyby prof. Andrzejak przeprosił, zachowałby funkcję

Gazeta Wyborcza Wrocław, Tomasz Wysocki 2011-05-23,

– Po tym, jak padł publiczny zarzut, prof. Ryszard Andrzejak od razu powinien przeprosić, zawiesić swoją funkcję i poprosić o szybkie, rzetelne ocenienie zarzutów. Gdyby tak zrobił dwa lata temu, to nadal byłby rektorem – mówi dr Marek Wroński, publicysta „Forum Akademickiego”..Dr Marek Wroński: Załatwiono to skandalicznie. Przypadek ten, zresztą nie pierwszy w polskim szkolnictwie wyższym, pokazuje słabość senatu uczelni oraz bezradność rady wydziału. Jest to też objaw braku rzetelności ciał uczelnianych i pokaz wszechwładzy rektora. Nikt z prominentnych profesorów medycyny nie chciał się wypowiadać o tej kompromitującej sprawie, zaś prof. Andrzejak jak gdyby nigdy nic urzędował mimo wysunięcia przeciw niemu oficjalnych zarzutów o plagiat i fałszerstwo danych naukowych. Na całym świecie rektor, któremu publicznie postawiono taki zarzut, po prostu zawiesza swoją funkcję albo rezygnuje. Natomiast rektor Andrzejak przez prawie dwa lata walczył o to, żeby nie można było rozpatrzyć zarzutów wobec niego. A zarzuty o nierzetelność w jego pracy habilitacyjnej wysunął przecież państwowy urząd, czyli Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów. Oczywiście, oskarżyć można każdego i o wszystko. Ale jeśli postawione publicznie zarzuty są uznane za prawdopodobne przez Centralną Komisję, to znaczy, że coś jest na rzeczy……

…. Po tym, jak padł publiczny zarzut, rektor od razu powinien się przyznać, że popełnił poważny błąd, zawiesić swoją funkcję i poprosić o szybką, rzetelną ocenę zarzutów. Recenzenci by to ocenili jako nierzetelność, ale biorąc pod uwagę stosunkowo niedużą liczbę przepisanych stron (około 20), niewiele przejętych nie swoich danych oraz fakt, że sprawa miała miejsce przed kilkunastu laty, habilitacja by się utrzymała. Gdyby prof. Andrzejak zachował się właściwie dwa lata temu, to nadal byłby rektorem…

Koniec rządów prof. Ryszarda Andrzejaka na wrocławskiej Akademii Medycznej

Oskarżony o plagiat rektor złożył dymisję

Rzeczpospolita, 22-04-2011

Profesor Ryszard Andrzejak, oskarżony o plagiat rektor wrocławskiej Akademii Medycznej, złożył w Ministerstwie Zdrowia gotowość do dymisji

W marcu prof. Andrzejak zdecydował, że uda się na urlop rektorski do czasu wyjaśnienia sprawy oskarżeń o plagiat. – Rektor Andrzejak zdecydował się na dymisję ponieważ chce zakończyć zamieszanie na uczelni związane z oskarżeniami wysuwanymi m.in. przez związki zawodowe – powiedział rzecznik uczelni Arkadiusz Foerster.

Po złożeniu dymisji Ministerstwo Zdrowia poprosiło prof. Andrzejaka był obowiązki rektora pełnił do 29 kwietnia. – Po tym czasie w ciągu miesiąca zostaną wybrane nowe władze uczelni – tłumaczył rzecznik.

Po Kolegium Rektorskim do dymisji podał się również prorektor uczelni ds. nauki prof. Marek Ziętek. Pełnił on obowiązki rektora Akademii Medycznej pod nieobecność prof. Andrzejaka. Rzecznik nie potrafił powiedzieć co jest przyczyną dymisji prorektora….

=========

Nagła dymisja rektora i prorektora Akademii Medycznej

Tomasz Wysocki 2011-04-22.Gazeta Wyborcza Wrocław

Koniec rządów prof. Ryszarda Andrzejaka na wrocławskiej Akademii Medycznej. W piątek rektor ogłosił rezygnację ze stanowiska. Poprzedziła ją dymisja jego zastępcy – prof. Marka Ziętka, prorektora ds. nauki. Teraz pracownicy i studenci uczelni będą musieli wybrać nowe władze

W piątek temperatura na Akademii Medycznej gwałtownie rosła. Koło południa swoją dymisję ogłosił prof. Marek Ziętek, prorektor ds. nauki. – Zrezygnowałem, by zachować twarz – wyjaśnia…
Od początku kwietnia prof. Andrzejak przychodził do pracy. Choć twierdził, że nie pełni obowiązków rektora, to wniosku o urlop nie złożył. Bez takiego dokumentu prof. Ziętek nie mógł podejmować żadnych wiążących decyzji.

– Sytuacja na uczelni jest chora, to ciągły stan zawieszenia przez niejasny podział kompetencji, pozorną nieaktywność rektora. Nie dało się pracować w takich warunkach – mówi prof. Ziętek.

Uchwały z apelem do rektora i jego zastępców o podanie się do dymisji przyjęły trzy wydziały: Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Lekarski oraz Nauki o Zdrowiu. Do złożenia rezygnacji namawiano rektora także przed tygodniem podczas obrad senatu z udziałem wiceministra zdrowia Andrzeja Włodarczyka. Bez skutku – rektor nie reagował na te wezwania. Ustąpił dopiero po ogłoszeniu dymisji prof. Ziętka.

– Na prośbę Ministerstwa Zdrowia prof. Andrzejak będzie kierował uczelnią do 29 kwietnia. Potem w ciągu miesiąca na uczelni muszą się odbyć wybory władz – mówi Arkadiusz Förster, rzecznik AM.

Nowy rektor będzie jednak kierował uczelnią tylko przez rok – do końca obecnej kadencji…..Spóźniony, ale jednak finał – komentarz Tomasza Wysockiego

Mija dwa i pół roku od momentu, kiedy „Solidarność ’80” oskarżyła rektora Akademii Medycznej o plagiat. Zamiast błyskawicznie wyjaśnić zarzuty, władze uczelni robiły uniki. Na przeciąganiu sprawy największą szkodę poniosła Akademia, która jeszcze nie miała tak złej opinii jak dzisiaj. Dlatego dymisja rektora Andrzejaka chwały mu nie przynosi, bo to gest spóźniony, wymuszony przez środowisko i urzędników. Oczywiście, można też decyzję rektora docenić, bo lepiej, że późno ustąpił, niż gdyby nie zdecydował się na to wcale…

Rektor Andrzejak na urlopie

Rektor Andrzejak na urlopie. Kto go zastąpi? Jest spór
Gazeta Wyborcza Wrocław,Tomasz Wysocki 2011-03-03,

Rektor wrocławskiej AMj Ryszard Andrzejak zdecydował, że do wyjaśnienia kierowanych pod jego adresem oskarżeń o plagiat pozostanie na urlopie. Na swojego zastępcę wyznaczył prof. Jerzego Rudnickiego, prorektora ds. klinicznych. Tymczasem zgodnie ze statutem uczelni obowiązki powinien przejąć I zastępca rektora, prorektor prof. Marek Ziętek, prof. ds. nauki…..

Rzecznik Akademii Medycznej Arkadiusz Foerster poinformował przed godz. 14, że prof. Ryszard Andrzejak aż do wyjaśnienia sprawy oskarżeń o plagiat nie będzie kierował uczelnią. Najpierw wykorzysta urlop wypoczynkowy, później rektorski, a decyzję o ewentualnym powrocie do pracy podejmie dopiero po ogłoszeniu wyników pracy komisji powołanej przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, która bada sprawę jego habilitacji.