Działalność polityczna na wyższych uczelniach w Polsce jest zabroniona. 

Szmit zarzuca Rektorowi UWM angażowanie uczelni w politykę

debata.olsztyn.pl

W myśl ustawy o szkolnictwie wyższym działalność polityczna na wyższych uczelniach w Polsce jest zabroniona. ….Rektor Uniwersytetu wspierał antyrządowe demonstracje Strajku Kobiet, organizował pomoc dla łamiących prawo, a nawet zwalniał z zajęć chętnych do protestowania (ciekawe na jakiej podstawie?). W praktyce, przynajmniej na UWM, zakaz działalności politycznej dotyczy tylko szerzenia myśli konserwatywnej i prawicowej….Jerzy Szmit
Prezes Olsztyńskiego Zarządu Okręgowego
Prawa i Sprawiedliwości

Odpowiedź na list otwarty

Do Prezydenta Olsztyna dotarł dziś (piątek, 7 maja) list otwarty prezesa Olsztyńskiego Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Jerzego Szmita. Pismo zostało także opublikowane przez część mediów. Poniżej przedstawiamy odpowiedź prezydenta Piotra Grzymowicza.

Zła teza, złe wnioski, nietrafieni adresaci…….

Obarkowo pod lupą

Skazani na Obarkowo?

Adam Jerzy Socha, Debata, 31.07.2012

Piotr Obarek zażądał od ministra nauki unieważnienia wyborów dziekana na Wydziale Sztuki UWM, które przegrał. Twierdzi, że jego przegrana to wynik spisku „grupy zorganizowanej w sposób przestępczy” Wypiera się autorstwa pracy doktorskiej, którą badała CK, pod kątem popełnienia plagiatu. Jego praca „zniknęła” z Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. Piotr Obarek żąda usunięcia z pracy i ze stanowisk osób, który mu się naraziły, a także grozi procesem każdemu, kto wypowie jakąkolwiek krytyczną uwagę pod jego adresem. Rektor, prof. Józef Górniewicz „utajnił” decyzję Senackiej Komisji Etycznej w sprawie Piotra Obarka, oskarżonego o mobbing, do końca sierpnia, tj. do końca urlopu dziekana Piotra Obarka…..

….Leszek Cimoch: – Syn dziekana, Jakub Obarek, ukończył studia licencjackie na Wydziale Sztuki, promotorem jego pracy był ojciec, a recenzentką matka Izabella Janiszewska-Obarek. Czy to nie jest przekroczenie prawa, można tak robić?
Rektor: – Przekroczenie litery prawa to nie jest, natomiast jest to oczywiście zachowanie przekraczające dobre obyczaje akademickie i tym zajmuje się właśnie komisja etyczna, bo z punktu widzenia prawa promotor i recenzent muszą posiadać określone kompetencje i zarówno pan profesor jak i żona pana profesora są osobami posiadającymi stopień doktora habilitowanego sztuki w tej dziedzinie, w której było dyplomowanie, czyli  z punktu widzenia prawa spełniają kryteria.  (…) Rzeczywiście, przekroczenie dobrych obyczajów, rodzina nie powinna brać udziału w tym przedsięwzięciu, to jest jasne, natomiast z punktu widzenia prawa spełniali kryteria określone w regulaminie studiów……

…..Dlaczego rektor utajnił decyzję Senackiej Komisji Etycznej?
Od przewodniczącego Zespołu Senackiej Komisji Etycznej, prof. Józefa Dębowskiego uzyskałem potwierdzenie, iż  końcowe stanowisko Zespołu przekazał  na ręce JM Rektora, 3 lipca. Zwróciłem się więc o tę decyzję do Rektora. Wobec braku odpowiedzi na mojego maila, zadzwoniłem do Rektora. Zapewnił mnie, że decyzja wraz z protokółem posiedzenia Senatu z 22 czerwca (o ten dokument też prosiłem), już została wysłana poczta na adres „debaty”. Niestety, poczta przyszło tylko protokół. Ponownie więc złożyłem zapytanie o tę decyzję. Rektor, prof. Józef Górniewicz odpowiedział mailem:
„Szanowny Panie Redaktorze!
Ponieważ Pan Prof. Piotr Obarek jest na urlopie wypoczynkowym do 26. 08. 2012, nie przekazałem Mu jeszcze tekstu wystąpienia Komisji Etycznej. Uczynię tak dopiero po Jego powrocie z urlopu.
Dopiero po 27 sierpnia przekażę informację Panu Redaktorowi.
Z poważaniem
Józef Górniewicz”.

Również bezpośrednio zainteresowana decyzją Zespołu, prof. Małgorzata Chomicz, której skargę na Piotra Obarka rozpatrywał Zespół, nie otrzymała jej.

Nepotyzm w trybie ustawy o przeciwdziałaniu nepotyzmowi ?


Obarkowo, czyli rodzina na swoim

Adam Jerzy Socha, Debata, 4/2012 – http://www.debata.olsztyn.pl/images/stories/archiwum/debata%2056.pdf

Największym problemem dziekana Wydziału Sztuki UWM, dr hab. Piotra Obarka, był i jest talent – mówią byli i obecni pracownicy Instytutu Sztuk Pięknych na tym wydziale. – Nie jego. Innych. Kompleks Saleriego w olsztyńskim wydaniu. owszem – mówią – Piotr Obarek ma też talent, ale do manipulowania, oszukiwania, intryg, zastraszania i skłócania ludzi. Dzięki tym talentom zrobił karierę zwieńczoną stanowiskiem dziekana. Do tego stołka szedł „po trupach”, usuwając po drodze z Instytutu wybitnych artystów i pedagogów, którzy mu się sprzeciwili. W efekcie, po 20 latach istnienia, Instytut nie ma on ani jednego profesora tytularnego, a to w świetle Statutu UWM oznacza, że Instytut nie ma prawa istnieć.

Nepotyzm

Pracownicy Wydziału Sztuki, z którymi rozmawiałem wskazali mi przykłady nepotyzmu panującego na Wydziale Są one tym bardziej rażące, że wiedzą o nich nie tylko pracownicy, ale i studenci, co  wpływa demoralizująco na młodych ludzi.

Oto kilka przykładów:

1. W wydziałowej komisji do spraw oceny nauczycieli akademickich przewodniczącym jest prof. Piotr Obarek, a jednym z członków komisji dr Izabella Janiszewska-Obarek. Można to zobaczyć na stronie wydziału: http://www.uwm.edu.pl/ws/?/komisje-wydzialowe#1. A przecież w październiku 2011 roku weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu nepotyzmowi!

2. Jakub Obarek (syn dziekana) został przyjęty na studia w październiku 2008 roku, już po rozpoczęciu roku akademickiego i dawno po rekrutacji, na podstawie egzaminu wstępnego, który został zorganizowany specjalnie dla niego. W składzie komisji między innymi byli: prof. Stanisław Andrzejewski i dr Anna Drońska.

….4. W obecnym roku akademickim (obrona miała miejsce w listopadzie 2011) Jakub Obarek ukończył studia licencjackie z wyróżnieniem, przy czym promotorem pracy artystycznej był prof. Piotr Obarek, a recenzentem pracy dr Izabella Janiszewska-Obarek. Pracownicy nie wiedzą, czy jest to zgodne z prawem, ale budzi to ich niesmak….