Punktowanie czasopism pod sąd

Sądy rozstrzygną, czy punktacja Czarnka dla czasopism jest zgodna z prawem

Gazeta Prawna

Naukowcy są oburzeni kolejną zmianą w wykazie czasopism naukowych wprowadzoną przez ministra edukacji. Zapowiadają, że o sprawiedliwość będą walczyć w sądach.…Wykaz jest istotny, ponieważ od liczby przyznanych w nim punktów zależą wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej, która rozpocznie się już w przyszłym roku i obejmie dorobek uczelni z lat 2017–2021. Od uzyskanej kategorii naukowej będą zależeć finansowanie placówki oraz uprawnienia m.in. do kształcenia. Na liście czasopism naukowych widnieje ok. 32 tys. tytułów.

Rola budowania więzi emocjonalnej między kadrą a studentami

Ekspert: w Polsce nie przeszliśmy do etapu prawdziwego życia akademickiego

PAP

W Polsce nie przeszliśmy do etapu prawdziwego życia akademickiego. Jesteśmy gdzieś między modelem chińskim – czyli technokratycznym, a modelem niemieckim, w którym uniwersytet to korporacja – mówi dr Sebastian Kołodziejczyk, filozof z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas debaty online, organizowanej przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Kołodziejczyk podsumował w ten sposób wyniki ankiety, przeprowadzonej w 2021 r. wśród 4 tys. studentów i tysiąca członków kadry akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wnika z niej, że zarówno kadra, jak i studenci uważają za wartościowy pobyt poza miejscem kształcenia….

Dr Kołodziejczyk zwrócił też również uwagę na ważną rolę budowania więzi emocjonalnej między kadrą a studentami. Jego zdaniem nie da się jej zbudować przez zdalne nauczanie.

„Kontekst emocjonalny jest nośnikiem informacji naukowej. Czyli przekazywanie wiedzy studentowi dopiero wtedy ma sens, kiedy niesiona jest ona na jakimś nośniku emocjonalnym. Można na to spojrzeć w kategorii interesu: nikt nie ma interesu, żeby się czegoś nauczyć, jeśli nie pcha do tego żadna emocja” – powiedział.

Postulaty płacowe

Bez wzrostu płac polska nauka będzie się starzeć

Gazeta Prawna

– Nasze postulaty zmierzają do podniesienia nakładów na szkolnictwo wyższe oraz wzrostu wynagrodzeń – mówi Janusz Szczerba, prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przypominamy, że związkowcy domagają się zrealizowania przez rząd składanych obietnic – w latach 2019–2021 wynagrodzenia w szkolnictwie wyższym miały wzrosnąć o 30 proc. Tymczasem zwiększyły się jedynie o 7 proc. w 2019 r. i 6 proc. w 2020 r. Dlatego związki domagają się 17-proc. wzrostu pensji w 2022 r. dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Oczekują też podniesienia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora do trzykrotności minimalnej płacy (w 2022 r. będzie to 9030 zł). Kwota ta jest podstawą do wyliczania pensji dla pozostałych nauczycieli akademickich…..

Akademicy chcą podwyżek. W MEiN odbyło się pierwsze spotkanie

….

związkowcy i inni przedstawiciele społeczności akademickiej wyartykułowali obawę dotyczącą spadku zainteresowania młodych osób pracą na uczelniach w związku z niskimi pensjami.

„Podkreśliliśmy, że nasze postulaty nie narodziły się przedwczoraj, ale są konsekwencją wprowadzenia ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w 2018 r. Jej zmiana miała nieść za sobą podwyżkę wynagrodzeń. W związku z tym prosimy o wywiązanie się z tych obietnic” – dodał…..ZNP i Solidarność domagają się podwyżek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (9030 zł w roku 2022). 

Prof. Banyś: Spotkanie w MEiN na temat wynagrodzeń w uczelniach publicznych bez żadnych decyzji

….

 w ten sposób nie uda się zbudować „silnego kapitału ludzkiego dla rozwoju naszego kraju.” „A zachęcanie młodych, zdolnych absolwentów do pozostania na uczelni, co mogłoby zapobiec coraz bardziej pogłębiającej się luce pokoleniowej, będzie zdecydowanie utrudnione” – ocenił.

„Warto przypomnieć, że podwyższona w 2022 r. płaca minimalna do 3010 zł brutto będzie stanowić prawie 50 proc. (47 proc.) minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora tytularnego (6410 zł brutto), prawie 65 proc. minimalnego wynagrodzenia zasadniczego brutto adiunkta(4680 brutto) i będzie tylko o niecałe 200 zł brutto niższa niż minimalne wynagrodzenie zasadnicze asystenta(3205 zł brutto)” – wskazał rzecznik KRASP.

W jego ocenie takimi warunkami płacowymi i przy galopującej inflacji nie uda się zachęcić młodych ludzi do zostawania na uczelniach i przyczyniania się do rozwoju naukowego, zatem także gospodarczego naszego kraju…